Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συζητάει για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον τεχνικό κλάδο

Με πρωτοβουλία της ΡΠΜ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ θα συζητηθεί εντός ημερήσιας διάταξης το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στον τεχνικό κλάδο και η προοπτική μιας νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ). Είναι δεδομένο ότι με την επαναφορά τον Αύγουστο των δύο βασικών αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ επανέρχονται πρακτικά οι κλαδικές ΣΣΕ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη πρόθεση κάποιων εργατικών σωματείων του κλάδου (ΣΜΤ) για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη η Αντιπροσωπεία να τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα ύπαρξης ΣΣΕ στον τεχνικό κλάδο.

Η κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ως φορέας εκπροσώπησης των μηχανικών οφείλει να έχει επίγνωση της άσχημης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος μας την περίοδο των μνημονίων, με την μεγάλη μείωση του αντικειμένου εργασιών και τις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Όπως επίσης να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια μερίδα του κλάδου προσφέρει θέσεις εργασίας με κακές συνθήκες, χαμηλούς μισθούς, ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8ωρο και εργασιακή επισφάλεια (περιοδική εργασία ή μερική απασχόληση).

Ως ΡΠΜ αναγνωρίζουμε ότι η αύξηση του αντικειμένου εργασιών αποτελεί μια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την βελτίωση των όρων εργασίας των μισθωτών συναδέλφων. Πρέπει να «μπει μια τάξη» με ενιαίους κανόνες στον τεχνικό κλάδο, κάτι που προϋποθέτει την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ, ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν κομμάτι της όποιας αναμενόμενης ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Μιας ΣΣΕ που θα είναι όσον το δυνατόν ευρύτερη, καλύπτοντας όλους τους εργαζομένους μηχανικούς, είτε αμείβονται ως κλασσικά μισθωτοί είτε με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, και θα προβλέπει  αξιοπρεπείς μισθούς, συγκεκριμένα δικαιώματα και ωράριο, ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΡΠΜ καλεί την Αντιπροσωπεία να συζητήσει με ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα αυτό, να υποστηρίξει την αναγκαιότητα ύπαρξης ΣΣΕ στον τεχνικό κλάδο και να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς τις δύο πλευρές, τα Σωματεία Εργαζομένων και τις Εργοδοτικές Ενώσεις του τεχνικού κλάδου, για την υπογραφή της.

Advertisements
Posted in Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Δίκαιη Ανάπτυξη, Εργασιακά | Tagged | Σχολιάστε

Οι κυριότερες αλλαγές στο Ν. 4495/17 με βάση το Ν/Σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις

 • Για πρώτη φορά συνδέεται η απαίτηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με την απαίτηση για έγκριση των μελετών από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα έργα τα οποία ανάλογα με το μέγεθός τους, τη δυναμικότητά τους και εν τέλει την επίπτωση στο περιβάλλον, και κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του ΦΕΚ 2471Β/16, θα ελέγχονται από ΣΑ.

Ενδεικτικά τέτοια έργα θα δύναται να είναι:

 • Συνεδριακά κέντρα μεσαίας δυναμικότητας,
 • Ξενώνες, κέντρα νεότητας με εξυπηρετούμενα άτομα άνω των 200
 • Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά άνω των 300 κλινών
 • Κτίρια γραφείων με συνολική δόμηση άνω των 20000τμ.
 • Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) με δόμηση άνω των 5000τμ
 • Ιδιωτικές πολεοδομήσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί
 • Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (τυροκομέια, επεξεργασίας πατάτας, ελαιουργία, επεξεργασίας λαχανικών και φρούτων κλπ)
 • Βιομηχανίες πλαστικών και φαρμακευτικών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εμπορευματικές αποθήκες άνω των 50χιλιαδων μ3 χωρητικότητας κλπ.
 • Για ακόμα μια φορά στα ΣΑ δεν θα υπάρχει μέλος Πολιτικός Μηχανικός.
 • Καταργείται το όριο των 25000€ στον προϋπολογισμό των εργασιών που περιγράφονται στην άδεια δόμησης μικρής κλίμακας για μια σειρά από αυτές. Υπενθυμίζεται πως όταν οι εργασίες ξεπερνούσαν τον παραπάνω προϋπολογισμό, για την πραγματοποίησή τους απαιτείται η έκδοση Ο.Α.
 • Αυξάνεται από 2 σε 4 μήνες το όριο για αναθεώρηση της ΟΑ σε περίπτωση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών εκτός ΟΑ αλλά εντός πολεοδομικών κανονισμών.
 • Στις βεβαιώσεις μηχανικών για μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνεται πλέον ρητή αναφορά για την ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, που έχουν συντελεστεί πριν το 1975, υπάγονται στην κατηγορία 1. Δηλ. δύναται η αλλαγή χρήσης ή η αυθαίρετη κατασκευή να είναι και σε διαφορετική χρήση από αυτήν της κατοικίας όπως γραφεία, καταστήματα, βιοτεχνίες, τουριστικά κλπ.
 • Συγκύριοι σε εξ αδιαιρέτου ακόμα και χωρίς σύσταση, μπορούν να υπάγουν την ιδιοκτησία χωρίς την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων.
 • Δίνεται η εξουσιοδότηση στον ΥΠΕΝ να αλλάζει με ΥΑ τα σχετιζόμενα με την Μελέτη Στατικής Επάρκειας.
 • Εισάγεται πάλι ο κατηργημένος μειωτικός συντελεστής στις ισόγειες αποθήκες με επιφάνεια έως 50τμ.
 • Παρατείνεται η προθεσμία για έκπτωση 20% του προστίμου έως τις 8.10.2018
 • Σε στατικά εξαρτώμενα τμήματα ιδιοκτησίας δεν δύναται η ταυτόχρονη υπαγωγή για διατήρηση και νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με την καθαίρεση του τμήματος που παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις.
 • Με ΥΑ του ΥΠΕΝ δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο της ΒΚΧ.
 • Ξεκαθαρίζεται ρητώς ότι η επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης μετά από την υπαγωγή ακινήτου στις διατάξεις του Ν4495/17 εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις.
 • Καταργείται ο περιορισμός της απόστασης Δ στην υπαγωγή διατηρητέων κτιρίων.

 

Posted in Αταξινόμητα, Ακίνητα | Σχολιάστε

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σ/ν με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.»
 
Στο άρθρο 34 του σ/ν προβλέπονται τροποποιήσεις σε διάφορα άρθα του Ν.4495/2017. Για να διαβάσετε την εισηγητική-αιτιολογική έκθεση, τις τροποιούμενες διατάξεις, καθώς και το σ/ν μποροείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 

Διαβάστε το Ν/Χ εδώ

Posted in Ακίνητα, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Για το εκλογικό αποτέλεσμα της 13ης Μάη 2018 στο Σύλλογο Τοπογράφων

Η  ΕΝΟΤΗΤΑ (Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών – Αλληλεγγύη Νέα Συνδικαλιστική Κίνηση Τοπογράφων – Δημοκρατικό Κίνημα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών), ευχαριστεί τους συναδέλφους που την στήριξαν στις εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ). Η ΕΝΟΤΗΤΑ κατέλαβε την τρίτη θέση αυξάνοντας τις δυνάμεις της με 169 ψήφους και ποσοστό 10,90% σε σύνολο 1565 ψηφισάντων.

Τι καταφέραμε

 • να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου
 • να δείξουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις αντίστασης και προοπτικής
 • να δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ των συναδέλφων που δεν είχαν «φωνή»
 • να διατηρήσουμε την 3ηθέση μεταξύ των παρατάξεων
 • να ενισχύσουμε – έστω και οριακά – τις δυνάμεις μας

Τι δεν καταφέραμε

 • να αντιμετωπίσουμε τη μειωμένη  συμμετοχή των συναδέλφων
 • να αλλάξουμε τον συσχετισμό των δυνάμεων στο σύλλογο περιορίζοντας τους παραδοσιακούς πολιτικούς μηχανισμούς

Τι έχουμε μπροστά μας

 • να δώσουμε λόγο και χώρο δράσης στους συναδέλφους που έχουν γυρισμένη την πλάτη στο σύλλογο
 • να συμβάλουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό, δημιουργικό δίκτυο πρωτοβουλιών από τα κάτω
 • να συμβάλουμε στην άρση της πολυδιάσπασης των αριστερών δυνάμεων

Εμείς ξεκινάμε μία καινούργια διαδρομή και καλούμε μαζί μας όσους δεν θέλουν ή δεν έχουν την πολυτέλεια να παραμένουν αδρανείς.

Ο σύλλογός μας με μεγάλη ιστορία σε δημοκρατικούς αγώνες αλλά και σημαντικές δυνατότητες  που ανοίγονται μέσα από τα επιστημονικά –  γνωστικά του αντικείμενα, οφείλει να συμβάλλει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΣΔΑΤΜ 2018-15-13

 

Posted in Σύλλογοι | Σχολιάστε

Μελέτη Στατικής Επάρκειας βάσει του Ν.4495/17

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11/05/2018 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (ΦΕΚ 167Α’) κατ’ εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Άρθρο 1

Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας
Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):
αα) κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,
ββ) κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,

γγ) κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό. Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει τη σπουδαιότητα σε Σ3 ή Σ4, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2. β) Η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Για την περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 1.1.1983, αλλά η αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να εκπονείται με προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής και έλεγχο:

(α) του προγενέστερου τμήματος με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης ή κατασκευής του υπάρχοντος και

(β) της αυθαίρετης προσθήκης ή τροποποίησης ή αλλαγής χρήσης με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την πραγματοποίησή της.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας
Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής  περιπτώσεις:
α) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
β) αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του  δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται “θέσει” κοντά υποστυλώματα. Διαφορετικά εξετάζονται τα μέλη και η σύνδεσή τους με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η στατική επάρκεια του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία,
γ) αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%,
δ) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
ε) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφάνειας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
στ) μετατροπή πιλοτής (pilotis) σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ζ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος,
θ) για αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα ζευκτά ο έλεγχος περιορίζεται στον έλεγχο των δομικών στοιχείων της στέγης καθώς και στις συνδέσεις με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου φορέα,

ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.,
ια) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο,
ιβ) έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 1.1.2000.

 

Άρθρο 3

Περιεχόμενο μελέτης στατικής επάρκειας
Η μελέτη στατικής επάρκειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών
β) Έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης
γ) Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανι-
σμού και παρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών
δ) Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας
ε) Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων
Για τα (α), (β), (γ) και (ε) εφαρμόζεται ο ισχύων ΚΑΝΕΠΕ για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και αντίστοιχες διατάξεις των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ για τους υπόλοιπους φορείς. Για το (δ) αποτιμάται ο φορέας είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειάς του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Για κτίρια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική
μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού, η έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας μπορεί να περιορίζεται στον
έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) όταν μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1.15 για κτίρια με άδεια προ της 1.7.1995 και το 1.25 για κτίρια με άδεια από 1.7.1995 και μετά. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με το σεισμικό φορτίο της εγκεκριμένης στατικής μελέτης. Από την έκθεση αποτίμησης προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια. Το παραπάνω συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή, συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από την μελέτη. Η μελέτη επεμβάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΑΝΕΠΕ / ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ και με σεισμική φόρτιση τουλάχιστον αυτή που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης του υπάρχοντος. Για τις κατασκευές που μελετήθηκαν με άδεια από 1.7.1995 και μετά, η μελέτη επεμβάσεων δύναται εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί για στάθμη επιτελεστικότητας τουλάχιστον Γ1 κατά ΚΑΝΕΠΕ.
Για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του μηχανικού προβλέπεται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά το κόστος
αυτών και έως
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1
Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 27454/2631 (ΦΕΚ 3976 Β΄/2017). Μέχρι την υλοποίηση των εργασιών ενίσχυσης η εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη προσθήκη δεν μισθώνεται και δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής
Για να λάβει μία δήλωση την έκπτωση 10% λόγω υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας, πρέπει να είναι επιλεγμένο, στα Στοιχεία υπολογισμού, το πεδίο «υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας». Όσο η δήλωση είναι σε «Επεξεργασία» και σε «Αρχική υποβολή», εφόσον έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας, το πεδίο επιλέγεται από τον μηχανικό. Για την προώθηση της δήλωσης σε «Υπαγωγή» απαιτείται να έχει υποβληθεί το αρχείο «Μελέτη στατικής επάρκειας» και το πρόστιμο υπολογίζεται με έκπτωση 10%.
Σε περίπτωση που η μελέτη Στατικής Επάρκειας εκπονηθεί και υποβληθεί μετά την προώθηση της δήλωσης σε Υπαγωγή, ο μηχανικός υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ώστε να επιλεγεί το πεδίο «Υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας», να υπολογιστεί το πρόστιμο με την προβλεπόμενη έκπτωση και να αναπροσαρμοστούν οι ανεξόφλητες δόσεις. Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά προστίμου δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 6

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Posted in Ακίνητα | Σχολιάστε

Π.Δ. 41/2018 – Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

 • Σκοπός του Κανονισμού : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (αδιέξοδο, αίθριο, άκαυστο δομικό υλικό, ακεραιότητα σε φωτιά, ανελκυστήρας πυροσβεστών, αντίδραση στη φωτιά/ πυραντίδραση, αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας / πυρομόνωση, απροστάτευτη όδευση διαφυγής, αυτοκλειόμενο κούφωμα, δομικό στοιχείο, έξοδος κινδύνου, εξωτερικός διάδρομος διαφυγής, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ενεργητική πυροπροστασία, επικίνδυνος χώρος, επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας, εσωτερικά τελειώματα, ευστάθεια ή φέρουσα ικανότητα, θεωρητικός πληθυσμός, κτίριο πολλαπλών χρήσεων, μονώροφο κτίριο, όδευση διαφυγής, οικοδομικό διάκενο, οριζόντια έξοδος, όροφος, όροφος εκκένωσης, παθητική πυροπροστασία, παροχή όδευσης διαφυγής, πληρότητα χρήσης, πολυόροφο κτίριο, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση /αντίσταση στη φωτιά, πυράντοχο κούφωμα, πυροδιαμέρισμα, πυροθερμικό φορτίο, πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, πυροφραγμός, σύστημα κατάσβεσης, σχεδιάγραμμα διαφυγής, τελική έξοδος, χώροι κύριας χρήσης, χώροι βοηθητικής χρήσης, χώρος προσωρινής παραμονής – καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία), χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου, ψηλό κτίριο) : (άρθ. 3)
 • Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους : (άρθ. 4)
 • Οδεύσεις διαφυγής : (άρθ. 5)
 • Δομική πυροπροστασία : (άρθ. 6)
 • Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 7)
 • Πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιητικά : (άρθ. 8)

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1613&item_id=12922

Posted in Ακίνητα | Σχολιάστε

Παράτυπα μέλος της ΔΚΜ στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

Με πρόσφατη αμφιλεγόμενη διοικητική πράξη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ανακηρύχθηκε παράτυπα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ο Χρήστος Βίνης από τη ΔΚΜ. Η ανακήρυξη αυτή είναι παράτυπη καθώς σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 10 του νόμου 2187/94 μέλη των διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών συλλόγων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αν δεν παραιτηθούν από τις θέσεις τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας. Μόνο που ο εν λόγω συνάδελφος ήταν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος μέχρι τις 02/05/2018 και ταμίας του μέχρι τις 28/03/2018, τη στιγμή που οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ διεξήχθησαν ένα χρόνο πριν…

Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής την Τρίτη 08/05/2018. Η απάντηση που λάβαμε από τη συμμαχία ΔΚΜ (Στασινός) – ΔΗΠΑΜ (Μοροπούλου) – ΔΗΣΥΜ (Μήλης) ήταν η πλήρης κάλυψη, για ακόμη μια φορά, της θεσμικής εκτροπής.
Από την πλευρά μας θέλουμε να τονίσουμε ότι το θέμα μόλις άνοιξε και όλες οι παρατάξεις πρέπει να πάρουν καθαρή θέση απέναντι στη συνεχή απαξίωση του ΤΕΕ από τον Πρόεδρο και τους ακόλουθούς του.
Οι φαινομενικά υπέρμαχοι της ορθής λειτουργίας του ΤΕΕ και της ανάγκης για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού (μόνο στα θέματα που νομίζουν ότι θα τους εξασφαλίσουν εκλογικά οφέλη) είναι αυτοί που ευτελίζουν καθημερινά το ήδη υπάρχον πλαίσιο.

ΥΓ. Για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα ο Χρήστος Βίνης είναι το ίδιο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις απευθείας αναθέσεις της ΚΤΥΠ το 2015

Posted in Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, Σύλλογοι | 1 σχόλιο