Επιστολή ΡΠΜ προς Υπουργό Εργασίας

Προς κ. Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Όπως είναι γνωστό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι την ψήφιση του ν. 4387/2016 χρεώνονταν με ασφαλιστικές εισφορές βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών, οι δε μηχανικοί, μαζί με λίγους ακόμα κλάδους, ήταν υπόχρεοι σε εισφορές ακόμα και αν είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους στη Δ.Ο.Υ.. Σύμφωνα με το ν. 4387/2016, παρότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το εισόδημα, εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση καταβολής ελάχιστης ασφαλιστικής είσφοράς, ενώ για την περίπτωση των μηχανικών, έχει διατηρηθεί η υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης ασφαλιστικής είσφοράς ακόμα και για όσους δεν ασκούν αυτή τη στιγμή κάποια δραστηριότητα.

Θεωρώντας ότι τα παραπάνω δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα σε αρκετούς συναδέλφους, με την παρούσα επιστολή ζητάμε την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς για όσους δεν ασκούν δραστηριότητα (έχουν «κλείσει» τα βιβλία τους στη Δ.Ο.Υ.), στην προοπτική της γενικότερης κατάργησης της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς.

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

Στην πρίζα οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί

Το αργότερο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται να τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) ή ενεργειακούς συνεταιρισμούς, όπως αλλιώς ονομάζονται, καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση και των τελευταίων λεπτομερειών.

Ήδη πάντως έχουν «κλειδώσει» οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, για τους οποίους το ΥΠΕΝ ακολούθησε την υπάρχουσα ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς σε άλλες χώρες της Ευρώπης ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Έτσι όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων χερσαίων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δικαίωμα συμμετοχής σε μία ΕΚΟΙΝ θα έχουν φυσικά πρόσωπα, οι τοπικές περιφέρειες και οι δήμοι (μέσω των ΟΤΑ ή των δημοτικών επιχειρήσεων), αλλά και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στις επενδύσεις της ΕΚΟΙΝ, αγοράζοντας μία ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες.

Όφελος για τις τοπικές κοινωνίες

Όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ, βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις ίδιες τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, θα υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων με κύρια κατοικία και έδρα, αντίστοιχα, έξω από την περιφερειακή ενότητα της έδρας της ΕΚΟΙΝ.

Ένα θέμα που παραμένει ακόμη ανοικτό είναι ο τρόπος στήριξης των συνεταιρισμών από την πολιτεία, ο οποίος τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν θα αφορά τόσο οικονομικά κίνητρα, όσο ενεργειακά – ενδεχομένως, για παράδειγμα, με τη δυνατότητα δημιουργίας έργων ΑΠΕ με ισχύ που κανονικά θα τα ενέτασσε σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες πηγές μιλούν για «ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας», ενώ εξίσου καίριας σημασίας είναι και η διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε όλοι να έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην ΕΚΟΙΝ. Γι’ αυτό τον λόγο προβλέπεται σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί μία ψήφος, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που κατέχει.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία

Παρ’ όλο που είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο για τις ΕΚΟΙΝ, στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα ενεργειακών συνεταιρισμών, με δεκαετίες ζωής και δεκάδες χιλιάδες μέλη.

Ενδεικτικά, η Ecopower ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1991, ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 50.000 συμμετέχοντες και διαθέτει χαρτοφυλάκιο από 322 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 3 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, 17 μεγάλες ανεμογεννήτριες, μία μονάδα συμπαραγωγής και ένα εργοστάσιο παραγωγής πέλετ. Την ίδια στιγμή, η Somenergia στην Ισπανία έχει 34.000 μέλη και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, την οποία διαθέτει σε 51.000 πελάτες.

Σύμφωνα με τους κύκλους του υπουργείου Ενέργειας, «η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνιστά μία σημαντική ευκαιρία για να υπάρξουν ανάλογα εγχειρήματα και στην Ελλάδα, με σκοπό τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού σχεδιασμού και την ταυτόχρονη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στον ενεργειακό τομέα».

Έτσι, το σχέδιο νόμου για τις ΕΚΟΙΝ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν άμεσα και ενεργά σε εγχειρήματα ΑΠΕ και εξοικονόμησης, που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. «Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας», συμπληρώνουν.

Ένας από τους βασικούς άξονες του πολιτικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ είναι ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού σχεδιασμού, αφού για πρώτη φορά δημιουργείται χώρος για τη συμμετοχή φορέων που είχαν παραδοσιακά αποκλειστεί από τον ενεργειακό σχεδιασμό. «Επιπρόσθετα, μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών φορέων, ενισχύεται η κοινωνική αποδοχή έργων ΑΠΕ» επισημαίνουν οι πηγές του υπουργείου.

Την ίδια στιγμή, το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό στον σχεδιασμό των ΕΚΟΙΝ, καθώς ενδυναμώνεται ο ρόλος των τοπικών φορέων στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να συμπεριλάβει τη δική τους «φωνή». Μέσω του τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού τα προτεινόμενα έργα επιτυγχάνουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και ακόμη δημιουργούν χώρο για την έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, άρα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Ο τρίτος άξονας υπογραμμίζει τη δυναμική και τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας συνεργειών και συμπράξεων μεταξύ διαφόρων φορέων, με κοινή πάντα συνισταμένη το στοιχείο της εντοπιότητας. «Το κατατεθέν νομοσχέδιο επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα.

Τέλος, το όφελος που μπορεί να προκύψει μέσω αυτών των συμπράξεων δεν περιορίζεται στο όφελος των συμβαλλόμενων, αλλά επεκτείνεται στην τοπική κοινωνία με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας» καταλήγουν οι κύκλοι του ΥΠΕΝ.

Πηγή:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Posted in Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Περιβαλλοντικό τέλος με ανταποδοτικό χαρακτήρα στην κοστολόγηση ύδατος

Περιβαλλοντικό τέλος που θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα χρηματοδοτεί έργα εξοικονόμησης και διαχείρισης υδάτων, θα ενσωματώνουν οι λογαριασμοί ύδρευσης σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1751/22.05.2017.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει γενικούς κανόνες τιμολόγησης για κάθε χρήση νερού (αγροτική κ.λπ.) καθώς και υποδείγματα για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, του κόστους πόρου και του περιβαλλοντικού κόστους από τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Προβλέπεται, επίσης, πως «η συχνότητα έκδοσης λογαριασμών παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ενδεχόμενη υπερβολική κατανάλωση σε ορισμένη περίοδο δεν εξισορροπείται με μειωμένες καταναλώσεις σε προηγούμενη ή επόμενη περίοδο, έτσι ώστε η χρέωση να λειτουργεί ως κίνητρο για λελογισμένη κατανάλωση νερού».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σκοπός της απόφασης είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρο, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.

Ειδικότερα η παρούσα απόφαση έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίζει:
– ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και,
– επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και στις απολήψεις ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των απολήψεων από γεωτρήσεις.

Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους πραγματοποιείται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου, από τον πάροχο υπηρεσιών ύδατος.

Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους γίνεται για όλες τις υπηρεσίες ύδατος (ύδρευση, άρδευση, παροχή νερού για βιομηχανική χρήση, πότισμα χώρων πρασίνου, χρήσεις αναψυχής, αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων κ.λπ.).

Η μέθοδος αυτή,

 • Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος
 •  Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος
 • Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων
 •  Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου
 • Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο
 • Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
 • Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

Posted in Περιβάλλον/Ενέργεια | Tagged , , , | Σχολιάστε

Σχέδιο για την περιβαλλοντική βιομηχανία από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Την ανάγκη να δημιουργηθούν ενδιάμεσες μονάδες, για να δώσουν λύσεις στην ανακύκλωση, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστράτιος Ζαφείρης, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να είμαστε μόνο καταναλωτές τεχνολογίας, πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία για να υπάρχει προστιθέμενη αξία, ώστε να προκύπτει και όφελος οικονομικό για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων».

Μιλώντας από το βήμα  συνεδρίου για την Κυκλική Οικονομία, ο κ. Ζαφείρης επισήμανε ότι ναι μεν η Κυκλική Οικονομία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα, αλλά επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. «Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων ενώ πολλές, βιομηχανίες είναι μικρές σε μέγεθος και δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει σχέδιο για την περιβαλλοντική βιομηχανία, ύψους 30 εκατ.ευρώ, δημόσια δαπάνη, ποσό που όπως ο ίδιος αναγνώρισε «δεν αρκεί μεν, αλλά αποτελεί μια καλή αρχή».

Πάντως, για την Κυκλική Οικονομία και το Περιβάλλον γενικότερα, ο κ. Ζαφείρης σημείωσε ότι «όλοι οι παίκτες πρέπει να μπούνε στο παιχνίδι», με συνέργιες και συνεργασίες.

Πηγή:b2green.gr

Posted in Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Σύντομα η προκήρυξη του «Εξοικονομώ ΙΙ»

Εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργανώνουν η Greenagenda.gr και η Συμεών Τσομώκος SA με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας Αξία».

«Ένα πρόγραμμα σχεδόν έτοιμο, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», προκηρύσσεται μέσα στο καλοκαίρι, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ για 40.000 νοικοκυριά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκολής και αρίθμησε τους τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός για το νευραλγικό τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Το «Εξοικονομώ ΙΙ» για τα νοικοκυριά, με πόρους ύψους 300 εκατ. ευρώ
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία κ.α.,  όπου γνωστοποίησε οτι ήδη έχουν εξασφαλιστεί πόροι από προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ρήτρας αναθεώρησης και μέσα στο καλοκαίρι ο αρμόδιος υπουργός θα προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις.
 • Την ενεργειακή εξοικονόμηση στον τομέα της ενεργοβόρου βιομηχανίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 100 εκατ. ετησίως από το 2019 έως το 2021, που θα τους εξασφαλίσουν σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.

Πηγές:greenagenda.grΑΠΕ-ΜΠΕ

Posted in Οικονομία, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Σκέψεις ενός νέου μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Το Σάββατο 6 Μαΐου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για την εκλογή των οργάνων διοίκησης. Πέρασαν κοντά 7 μήνες από τη μέρα που ψήφισαν οι μηχανικοί (20 Νοεμβρίου 2016), για την ακρίβεια το ένα τρίτο των μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ. Εν τω μεταξύ τα προβλήματα, όσων μηχανικών αντέχουν ακόμη να το παλεύουν στην Ελλάδα, οξύνονται και αναζητείται αξιόπιστος και αποτελεσματικός  φορέας που θα τους εκπροσωπήσει  και θα τους ενεργοποιήσει στην αναζήτηση και διεκδίκηση διεξόδων για τον κλάδο και τη Χώρα. Η οξύτητα των προβλημάτων δεν επιτρέπει γενικολογίες, όμως επιτρέψτε κάποιες σκέψεις από τη μέχρι σήμερα εικόνα της  Αντιπροσωπείας, της  λεγόμενης «βουλής των μηχανικών». 

Η έννοια του καλού αντιπροσώπου συνίσταται στο πόσο καλά αυτός εκφράζει και εκπροσωπεί αυτούς που τον έχουν επιλέξει. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μηχανικών στο Τ.Ε.Ε.  απέχει αφενός από τις εκλογές που γίνονται ανά τριετία και αφετέρου από όλες τις άλλες διαδικασίες του. Αντίστοιχα η πλειοψηφία των μελών της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. απέχει από τις συνεδριάσεις της. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο; Μια κατ’ αναλογία απαξίωση του θεσμού της Αντιπροσωπείας; Για μας εξυπακούεται πως είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα απ’ όλα με την αδιάλειπτη συμμετοχή μας ως παράταξη στις συλλογικές διαδικασίες, να φέρουμε στην επιφάνεια όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς,  ούτως ώστε να νιώσουν ότι υπάρχει ένα ΤΕΕ για το οποίο αξίζει να ενδιαφέρεσαι. Να συνεισφέρουν στο έργο μας και έτσι να σχηματιστεί ένας ανατροφοδοτούμενος βρόχος ανάδειξης κρίσιμων θεμάτων, συγκεκριμένες προτάσεις και κοινωνική δυναμική για την επίλυσή τους. Ένας κούκος όμως δε φέρνει την άνοιξη γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διάθεση και από τις υπόλοιπες παρατάξεις των οποίων η συμβολή είναι απαραίτητη για να πάει το Τ.Ε.Ε. ένα βήμα παραπέρα.

Η εικόνα μιας Αντιπροσωπείας που πετυχαίνει υψηλή συμμετοχή των μελών της μόνο κατά τις ψηφοφορίες ανάδειξης οργάνων, μας θλίβει και μας προβληματίζει. Δε νοείται εκλογή προέδρου του Τ.Ε.Ε. με συμμετοχή σχεδόν 200 μελών της Αντιπροσωπείας και στην αμέσως επόμενη σύγκλιση του οργάνου να υπερψηφίζεται τροποποίηση του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. με 34 ψήφους και οριακή απαρτία 52 μελών αλλά και πλαίσιο δράσεων με λίγο περισσότερους αντιπροσώπους. Είναι φυσικό 200 άτομα να μην είναι εφικτό να παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση, όμως είναι αφύσικο να υπάρχουν παρατάξεις με υψηλά ποσοστά στις εκλογές και αντιστρόφως ανάλογα ποσοστά συμμετοχής στα όργανα διοίκησης. Ως παράταξη στην προεκλογική  μας καμπάνια προβάλαμε και απαιτήσαμε ένα καλύτερο ΤΕΕ. Ό,τι πρεσβεύαμε ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενεργά για να πραγματοποιηθεί. Η συμμετοχή των εκλεγμένων στην Αντιπροσωπεία είναι το πρώτο αναγκαίο και σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει για να μετατραπεί η απλή συμμετοχή σε μετοχή των προβλημάτων των Μηχανικών και του ΤΕΕ και να επωμιστούμε όλοι οι εκλεγμένοι  όχι μόνο στην ικανοποίηση της νίκης  αλλά και το βάρος της ευθύνης των πράξεων και των ενεργών αποφάσεων μας που αυτή συνεπάγεται εξ’ ορισμού.

Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι είμαστε χαμένοι…

Από το Τίποτα, πρέπει κάτι να κάνουμε…

Posted in Απόψεις, ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε | Σχολιάστε

Ανοικτή Συνέλευση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών καλεί τα μέλη και τους φίλους της παράταξης, την Παρασκευή 05/05/2017, στο αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του ΤΕΕ (Νίκης 4) και ώρα 19:00, σε Ανοικτή Συνέλευση.

Τα θέματα της συνέλευσης, θα αφορούν:

 1. Το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ, οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και ο ρόλος της ΡΠΜ.
 2. Πρόγραμμα δράσης της ΡΠΜ 2017-2019.
 3. Εκλογή του νέου συντονιστικού οργάνου.

Η συμμετοχή και η άποψη όλων μας είναι απαραίτητη.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων της Περιφέρειας, είναι καταλυτική.

Το ΤΕΕ για να αλλάξει, χρειάζεται όραμα.

 

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε