Τι γίνεται με τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων, μετά τη χρήση τους;

Μεγάλο το πρόβλημα, στους Δήμους με αγροτικές περιοχές.

Αφορμή για την έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τις πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων ήταν η πρόταση του Νομαρχιακού Τμήματος ΤΕΕ Ν. Ημαθίας για συζήτηση του θέματος στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ /ΤΚΜ.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων αφορά και ογκώδη, μπάζα, συσκευασίες, λάστιχα κ.α. Τα ογκώδη και τα μπάζα παραμένουν στην επιφάνεια του εδάφους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την απόρριψη, γιατί είναι δύσκολη η ταφή τους (πολλοί Δήμοι προτιμούν την ταφή από την συλλογή, για οικονομικούς λόγους). Ενώ οι συσκευασίες και τα λάστιχα, καίγονται.

Στα απορρίμματα συμπεριλαμβάνονται και τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα τα οποία αποτελούν το 31% (στοιχεία ΥΠΕΚΑ 2015) της συνολικής παραγωγής αποβλήτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα κτηνοτροφίας, τα υπολείμματα καλλιεργειών, πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων, τα πλαστικά εξαρτήματα θερμοκηπίων κ.α.

Οι πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων είναι ένα μεγάλο, χρόνιο πρόβλημα το οποίο δεν είναι γνωστό γιατί δεν «πουλάει» και δεν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.

Γεγονός είναι ότι, η οικονομία εξαρτάται από τον πρωτογενή (παραγωγή), δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή (τουρισμό) τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, για να συνυπάρχουν και να συνδέονται οι τρεις τομείς, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

Ποιο είναι όμως το πρόβλημα;

Στην Ελλάδα, το 30% των αστικών απορριμμάτων είναι τα υλικά συσκευασίας ενώ το 13% αυτών των υλικών αποτελούν οι πλαστικές συσκευασίες.

Οι συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Σ.Φ.Π.)  απορρίπτονται συνήθως, μετά το άδειασμά τους, στα σημεία υδροληψίας όπου χρησιμοποιήθηκαν. Όταν μαζευτούνε πολλά και “ενοχλούν οπτικά”, αν δεν τα θάψουν, τα καίνε. Η καύση κενών συσκευασιών (έκλυση επικίνδυνων ουσιών) και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (μόλυνση υδάτων) αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η καύση απελευθερώνει τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες (από τα υπολείμματα φαρμάκων) και διοξίνες, φουράνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια (από τα υλικά συσκευασίας).

Οι άμεσοι παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα των αποβλήτων και τα υλικά συσκευασίας. Οι κενές συσκευασίες που περιείχαν τις δραστικές ουσίες (γεωργικά φάρμακα) θεωρούνταιεπικίνδυνα απόβλητα. Άμα απαλλαγούν από αυτές τις ουσίες σε όρια κάτω των 0,1%, γίνονται μη επικίνδυνα απόβλητα. Όσο παραμένουν επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να διαχειριστούν ανάλογα δηλαδή, να σταλούν σε ειδικές εγκαταστάσεις (εκτός Ελλάδας). Η αντιμετώπιση – διαχείριση ως επικίνδυνο απόβλητο, είναι δαπανηρή. Οπότε η βασική διαχείριση πρέπει να γίνει στην πηγή, με τριπλό ξέπλυμα των δοχείων, μετά τη χρήση. Η Κατευθυντήρια Οδηγία του 2012 ενημερώνει τους χρήστες, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ορθή πρακτική στη διαχείριση των κενών συσκευασιών και των περιεχομένων τους. Τα υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενο. Ποιοτικά, οι πλαστικές Σ.Φ.Π. μπορεί να είναι από υψηλής ποιότητας ή χαμηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (HDPE ή LDPE) ή από PVC. Λόγω της μεγάλης δυνατότητας ανακύκλωσης, η καλύτερη επιλογή είναι η χρήση HDPE. Στο εξωτερικό ως τελικά προϊόντα, μετά την επεξεργασία των Σ.Φ.Π. από HDPE, αναφέρονται οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης και άρδευσης, δοχεία, δάπεδα κλπ.

Η διαχείριση Σ.Φ.Π. μπορεί να συμπεριλάβει την μηχανική ανακύκλωση (αποδίδει μόνο για ίδια ποιότητα πλαστικών), τη χημική ανακύκλωση (υψηλό κόστος), την καύση (καταστρέφει όμως την πρώτη ύλη), αποτέφρωση (υψηλό κόστος), επαναχρησιμοποίηση (κίνδυνο ρύπανσης) και την υγειονομική ταφή (επιβαρύνει το περιβάλλον).

Με λίγα λόγια, το πρόβλημα ξεκινάει από τον αγροτικό τομέα και καταλήγει στην ρύπανση περιβάλλοντος και την απειλή της ανθρώπινης υγείας, με αίτια την μη ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, μη προστασία υδατικών πόρων και έλλειψη διαχείρισης κενών συσκευασιών.

Τι λέει ο ΕΣΔΑ ;

Με τον ΕΣΔΑ καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Προβλέπει ειδικό ρεύμα για γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (συσκευασίες και υπολείμματα καλλιεργειών). Οι στόχοι που θέτει είναι η ποιοτική και ποσοτική ανακύκλωση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και η δραστική μείωση των αποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής. Στα Πράσινα Σημεία δεν προβλέπεται η συλλογή τωνΣ.Φ.Π., εκτός αν  διατεθούν ως πλαστικό (μετά το σωστό τριπλοξέπλυμα). Αυτή δεν είναι λύση, καθώς το ζητούμενο δεν είναι να γίνει μια συλλογή για όλα τα πλαστικά αλλά όσο είναι δυνατό να συλλέγονται ομοειδή πλαστικά.

Ο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναθεωρήθηκε το 2016, λόγω υποχρεωτικής εναρμόνισης με τον ΕΣΔΑ. Δεν προβλέπει την εκμετάλλευση, ανάκτηση, ανακύκλωση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Πρέπει να τροποποιηθεί η ΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ ΚΜ και να προβλεφθεί η χωριστή συλλογή και διαχείριση – ανακύκλωση των Σ.Φ.Π.

Τι γίνεται σήμερα;

Υπάρχει πιλοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα συλλογής πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που ξεκίνησε το 2013 από Θεσσαλία και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά Δήμους που έχουν μεγάλο πρόβλημα και εστιάζει στη συλλογή από συγκεκριμένα σημεία των Δήμων, σε ώρες και μέρες που ανακοινώνονται.

Οι συσκευασίες, μετά τη χρήση τους, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία του τριπλού ξεπλύματος, για να μπορούν να διαχειριστούν ως μη επικίνδυνα. Ενίοτε στέλνονται δείγματα για ανάλυση, σε εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων. Στη συνέχεια οι συσκευασίες οι οποίες έχουν περάσει από οπτικό έλεγχο των γεωπόνων, συλλέγονται σε ειδικές σακούλες μεγάλες και μεταφέρονται σε εταιρείες διαχείρισης πλαστικών. Αυτές οι εταιρείες δεματοποιούν ή και κοκκοποιούν τα πλαστικά και τα διανέμουν σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

Οι Δήμοι εμπλέκονται στην πρώτη φάση και την πιο σημαντική: Ενημέρωση των χρηστών για τη διαδικασία τριπλού ξεπλύματος. Ορισμός κατάλληλων σημείων – χώρων συλλογής των κενών συσκευασιών σε σακούλες. Ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα δρομολογίων των απορριμματοφόρων για αποκομιδή των σακουλών και την εξασφάλιση μεταφοράς τους στις εταιρείες αξιοποίησης.

Δευτερεύοντες ρόλοι έχουν διάφορες Ανώνυμες Εταιρείες που ανήκουν στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, Σωματεία γεωπόνων, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας κ.α.

Από τα πρώτα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΕΟΑΝ, προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν απέδωσε σε μεγάλο βαθμό λόγω μη ανταπόκρισης των χρηστών. Δεν υπάρχει συμμετοχή μεγάλη στη συλλογή των κενών συσκευασιών. Τι φταίει; Η αρχή του προβλήματος είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των αγροτών, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των χρηστών, η πολλή μεγάλη ποσότητα χρήσης φαρμάκων και οι πυροσβεστικές λύσεις (και όχι ουσιαστικές) της Πολιτείας.

Η λύση δεν μπορεί να είναι η μεταφορά του ρόλου του Δήμου, στους ιδιώτες. Η συλλογή των κενών συσκευασιών δεν μπορεί να γίνει στα καταστήματα πώλησης τους γιατί εκτός του ότι υπάρχει έλλειψη χώρου τοποθέτησης κλωβού και ο ιδιώτης δεν έχει όφελος για να προωθήσει την δράση, υπάρχει και η απαγορευτική απόσταση από τα σημεία χρήσης φυτοφαρμάκου. Επίσης, η συλλογή τους στα Πράσινα Σημεία μετά από νομοθετική ρύθμιση, θα ήταν μια λύση αλλά και πάλι η απόσταση θα είναι ένας αποτρεπτικός λόγος.

Προτάσεις:

 • Άμεση ενημέρωση (με όλες τις μορφές) από τις κρατικές αρχές προς τους αγρότες σχετικά με το αντικείμενο της διαχείρισης αυτών των συσκευασιών
 • Οργάνωση δικτύου επικοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση φυτοφαρμάκων (τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης).
 • Εφαρμογή του επιτυχημένου, στο εξωτερικό, εγχειρήματος: Διαχείριση της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως χειρισμός κενών συσκευασιών) δηλαδή με οργανωμένο δίκτυο, να επιστέφονται οι συσκευασίες πίσω στις εταιρείες που τις παράγουν και τις διανέμουν. Η αλυσίδα θα αποτελείται από ενώσεις παραγωγών, βιομηχανίες παραγωγής και διάθεσης, το κράτος, συνεταιρισμοί κλπ και θα αναλάβει τη συλλογή, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση. Στη Βραζιλία, μέσω αυτού του εγχειρήματος, ανακυκλώθηκε το 95% των συλλεχθέντων συσκευασιών.
 • Σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για αυτήν την κατηγορία αποβλήτων.
 • Παροχή κινήτρων στους χρήστες για να συμμετέχουν (να ξεπλένουν και να επιστρέφουν) τις συσκευασίες. Επίσημη κυπριακή σελίδα αναφέρει ότι στην Κύπρο, το 95% των αγροτών τριπλοξεπλένουν τις συσκευασίες.
 • Κατασκευή όλων των πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, από HDPE.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, όλων των διαχειριστών (παραγωγών, εισαγωγέων κλπ.).
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής παιδείας με τις προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων: μείωση παραγωγής, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση υψηλής ποιότητας πόρων, χρήση ανακυκλωμένων αποβλήτων κ.α.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση:

Οι Δήμοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας κρατώντας τον βασικό τους ρόλο. Τη διαλογή. Οι Τοπικοί Συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών και σε κοινές δράσεις με τους Δήμους.

Όπως οι Γωνίες Ανακύκλωσης (μικρά Πράσινα Σημεία), να διαμορφωθούν ως Σημεία Ανακύκλωσης με ελάχιστες προδιαγραφές, τα Σημεία Υδροληψίας. Οι αναγκαίες υποδομές του χώρου θα περιλαμβάνουν: ειδικό δάπεδο με κλίση (από οπλισμένο σκυρόδεμα), φρεάτιο συλλογής υγρών αποβλήτων (καθαρισμού των συσκευασιών) που θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή, ένας υπέργειος κλωβός όπου θα αποθηκεύονται οι κενές συσκευασίες μετά το τριπλό ξέπλυμα, ένα σημείο με πόσιμο νερό, κάδος απορριμμάτων και περίφραξη.

Τα Σημεία Ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι κοντά σε αγροτικό δρόμο και μακριά από οικισμούς, από ποτίστρες ζώων και από επιφανειακά ύδατα, για προστασία. Ο Δήμος θα έχει την ευθύνη της συντήρησης του χώρου και του συντονισμού της επιχείρησης συλλογής και μεταφοράς σε συνεργασία με τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Τη συλλογή και μεταφορά θα μπορούσε να αναλάβει, ένα οργανωμένο δίκτυο ορθολογικής διαχείρισης που αναφέρθηκε νωρίτερα το οποίο θα είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο.

Έτσι, η ευθύνη της διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, θα μεταφερθεί στον παραγωγό και διανεμητή του προϊόντος, όπως και προτάσσει η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα

MSc Χημικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος

Πηγή: https://anntilogos.blogspot.gr/2017/07/blog-post_93.html

Advertisements
Posted in Απόψεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Tagged , , | Σχολιάστε

Συνάντηση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αντιπροσωπεία της ΡΠΜ συναντήθηκε την Τρίτη 4.7.2017 με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, σχετικά με ορισμένα θέματα που προκύπτουν για τον κόσμο των Μηχανικών από το σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις.  Θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς συζητήθηκαν εκτενώς, όπως το θέμα της αναγνώρισης  των πενταετών ενιαίων και αδιάσπαστων Διπλωμάτων Σπουδών ως επιπέδου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής (Master- MSc/ MEng) και η κατοχύρωση των Τίτλων Σπουδών ως τέτοια.

Στα περισσότερα θέματα υπήρξε συμφωνία, ενώ θετικά αντιμετωπίσθηκαν  ορισμένες παρατηρήσεις της ΡΠΜ, οι οποίες έγιναν σε πρώτο επίπεδο αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία. Οι παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με τον ενιαίο χαρακτήρα των Σπουδών και των παρεχόμενων Διπλωμάτων και τη μη αναγραφή στους τίτλους σπουδών της κατεύθυνσης εξειδίκευσης (Άρθρο 8 του ν/σ)  με σκοπό την ενίσχυση και τη θεσμική θωράκιση της ιδιότητας του Διπλωματούχου Μηχανικού.

Posted in Βουλή, Δημόσια διαβούλευση, Επαγγελματικά δικαιώματα, Παιδεία | Σχολιάστε

Τροποποίηση το Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ. Οι προτάσεις της ΡΠΜ.

Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΕ όπως είναι διαμορφωμένο μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας εντελώς διαφορετικής περιόδου για το επάγγελμα των μηχανικών.

Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και να ενισχυθεί η συμμετοχή των συναδέλφων, που τόσο έχει ανάγκη το ίδιο το Επιμελητήριο.

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, καταθέτει τη δική της πρόταση στην πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας, ενόψει της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 7-8 Οκτωβρίου 2017.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται η ολοκληρωμένη δουλειά του ΤΕΕ-ΤΚΜ από το 2008, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζήτησης, για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Θέσεις της ΡΠΜ για το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ-ΤΚΜ 2008

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

Βέρμιο: Το Eldorado της αιολικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία

Η θέση της ΡΠΜ στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ ΤΚΜ

Την Τρίτη 13/6/2017, στο Δημαρχείο της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπία του ΤΕΕ ΤΚΜ με τοπικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία πρότεινε το Νομαρχιακό Τμήμα Ημαθίας. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που προκάλεσε και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή είναι το «Αιολικό Πάρκο Βερμίου» του οποίου η κατασκευή δεν ξεκίνησε ακόμα αν και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υπάρχει από τον Ιανουάριο 2014. Μετά από αρκετές τοποθετήσεις, αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ ΤΚΜ, η οποία θα ασχοληθεί σε επιστημονικό επίπεδο, με το θέμα.

Σαφώς, η κατεύθυνση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο είναι η στροφή προς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Ελλάδα η αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια θεωρούνται οι πιο αποδοτικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, τα φωτοβολταϊκά απαιτούν μεγάλες εκτάσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι ανεμογεννήτριες έχουν τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είμαστε υπέρ των εγχωρίων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να μην εξαρτόμαστε από ακριβές εισαγωγές και το φυσικό αέριο. Άρα είμαστε τόσο υπέρ των ΑΠΕ, όσο και υπέρ των νέων λιγνιτικών σταθμών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Η χρήση ΑΠΕ είναι κομβικής σημασίας στην έννοια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης προστατεύοντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας αρκεί να υπάρχει ισορροπημένη κατανομή Α/Γ συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Το Βέρμιο είναι ένα όμορφο βουνό όπως τόσα άλλα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το φορτώσουμε με τόσες ανεμογεννήτριες, διότι τότε δε θα είναι βουνό αλλά ηλεκτρικό πεδίο.

Η αδειοδότηση 155 Α/Γ, 465 MW  της ACCIONA  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Βέρμιο, συν  20 MW της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  συν 40 MW της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συν 170 MW της RENEX Αιολική Βερμίου, δηλαδή συνολικά 695 MW στην ίδια περιοχή, καθιστά άτυπα το Βέρμιο ΠΑΠ (Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας) με δυσμενέστερους όρους από τις ήδη θεσμοθετημένες διότι η περιοχή του Βερμίου είναι υποπολλαπλάσια σε έκταση.  Στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/2008) προβλέπονται 3 περιοχές ΠΑΠ: η ΠΑΠ 1 στον Έβρο με 538 τυπικές Α/Γ (ισχύ 1078MW), η ΠΑΠ2 στην Στερεά Ελλάδα με 2174 τυπικές Α/Γ (ισχύ 4348MW) και η ΠΑΠ3 στην Πελοπόννησο με 478 τυπικές Α/Γ (ισχύ 955 MW). Η πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδίου της Κεντρικής Μακεδονίας (Δεκέμβριος 2016) προτείνει για ΕΑΖ (Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη) μια Ζώνη Αιολικών Εγκαταστάσεων, στο Βέρμιο.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πολύ συνοπτικά, όπως αναφέρονται στη ΜΠΕ της ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μόνο, είναι: Στην κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για τη διασύνδεση των Α/Γ μήκους 104,5 ΚΜ, προβλέπεται 5 μέτρα πλάτος, ενώ οι διαστάσεις των στοιχείων του εξοπλισμού απαιτούν για την μεταφορά του, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο πλάτος δρόμου. Για την έδραση των Α/Γ θα απαιτηθούν 160.000  τόνοι μπετόν και μετά το τέλος ζωής της δραστηριότητας, η αποκατάσταση του τοπίου στη αρχική κατάσταση είναι αμφίβολη. Το σύνολο των εκσκαφών του έργου θα είναι 3.280.000 m3 από τα οποία θα περισσέψουν 1.170.000 m3 και θα απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου. Η πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης σημείων υδροληψίας που υδροδοτούν τους οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται κατάντη των περιοχών εγκατάστασης των Α/Γ, είναι αρκετά μεγάλη.

Μπορεί η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του Βερμίου να απορροφήσει αυτής της κλίμακας περιβαλλοντικές πιέσεις και να αποκατασταθεί με τη λήξη της διάρκειας ζωής της δραστηριότητας;

Ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη δηλαδή, η προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ελλάδας, όταν προβλέπονται επενδύσεις με 80% σε εισαγόμενο εξοπλισμό;

Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα;

Για ένα αιολικό πάρκο είναι καθοριστικό, η στάθμιση ωφέλειας και συνεπειών να κλίνει με θετικό πρόσημο, στην ωφέλεια. Όταν ο υπολογισμός των εσόδων για την τοπική κοινωνία γίνεται με λάθος παραδοχές, για παράδειγμα, το ποσοστό απόδοσης των Α/Γ σε 50% αντί του 25% της ονομαστικής τους ισχύος, που είναι ο πραγματικός μέσος όρος απόδοσής τους, ο υπολογισμός της τιμής των ρύπων στα 30 ευρώ/ton CO2 αντί των 7 ευρώ/ton CO2 που ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο ρύπων, όταν οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση του χώρου μετά την εικοσαετία που είναι ο προσδόκιμος χρόνος λειτουργίας των Α/Γ και οι αναφορές για την διαχείριση των προβλημάτων που επιφέρουν οι κατασκευές των συνοδών έργων (διάθεση προϊόντων εκσκαφών, αποψίλωση δασικών εκτάσεων, διατάραξη του οικοσυστήματος κ.λ.π.) είναι θολές, η στάθμιση ωφέλειας-συνεπειών μπορεί εύκολα να έχει αρνητικό πρόσημο.

Το αιολικό δυναμικό στο Βέρμιο δεν είναι το βέλτιστο. Τη στιγμή που σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα σε Α/Γ είναι 2100 MW, βλέπουμε ότι τα σχέδια για το Βέρμιο θα φθάσουν κοντά στα 1000 MW. Και έπεται και συνέχεια; Ποιος το γνωρίζει; Δηλαδή η μισή αιολική ισχύς της χώρας, στο Βέρμιο; Η έννοια ¨Αιολικό πάρκο¨ για ένα τόσο μικρό χώρο είναι ευφημισμός. Πρόκειται για «Βιομηχανική μονάδα. Ηλ. Ενέργειας».

Και επειδή αναμένεται η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ και η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωροταξικών εκκρεμεί για έγκριση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, προτείνουμε

 • Να τεθεί άμεσα, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους εμπλεκόμενους Δήμους το θέμα των ΠΑΠ, για την αποφυγή δημιουργίας ΠΑΠ/ΕΑΖ Βερμίου.
 • Να ανασταλούν προσωρινά, οι άδειες που έχουν εκδοθεί και να επανεκτιμηθεί η ανάγκη στην περιοχή, τέτοιων φαραωνικών έργων έχοντας υπόψη την βέλτιστη λύση, σχετικά με το μέγεθος της επένδυσης, μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη και με δεδομένο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ΜΠΕ είναι λανθασμένα, σε σχέση με την πραγματική απόδοση του αιολικού πάρκου.
 • Να γίνει ένα συνολικό σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα, πόση ενέργεια χρειαζόμαστε από ΑΠΕ και πόση από λιγνίτη και φυσικό αέριο, πόσα κατάλληλα σημεία υπάρχουν για την τοποθέτηση Α/Γ και με πόση ισχύ, πόσες Α/Γ μπορεί να δεχτεί το κάθε σημείο κ.α. Δηλαδή, η κάθε Περιφέρεια να πάρει το μερτικό της.
Posted in Θέσεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Ένα βήμα από τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος.

Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ το διήμερο 10 και 11 Ιούνη υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του ΤΕΕ για τις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου του επαγγέλματος του μηχανικού. Η ΡΠΜ στήριξε ενεργά και σταθερά από την αρχή της διαδικασίας διαβούλευσης εντός του ΤΕΕ τον Οκτώβρη του 2015 το διάλογο μεταξύ των ειδικοτήτων, προάγοντας την άρση των ενδο-συντεχνιακών αγκυλώσεων στην κατεύθυνση της θεσμικής θωράκισης του επαγγέλματος, της κατοχύρωσης του ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς διπλώματος ως μοναδικής προϋπόθεσης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε ειδικότητας και της απόκρουσης της απορρύθμισης του επαγγέλματος όπως αυτή συστηματικά προάγεται τα τελευταία χρόνια από τη διαδικασία της Μπολόνια. Το κείμενο που υιοθετήθηκε στην αντιπροσωπεία ενσωματώνει τις κατευθύνσεις αυτές και συνιστά ιστορική απόφαση στην εκατονταετή πορεία του ΤΕΕ, μιας και για πρώτη φορά βρισκόμαστε ένα βήμα από τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα τις λεγόμενες νέες ειδικότητες, που χρόνια τώρα ήταν στο περιθώριο. Μοναδική παραφωνία αποτέλεσε η στάση της προέδρου της Αντιπροσωπείας που ήθελε να ληφθεί η απόφαση χωρίς να αναγνωστούν οι τροπολογίες.

Η ΡΠΜ στήριξε έμπρακτα την απόφαση συμμετέχοντας αφενός στην εισήγηση και καταθέτοντας παράλληλα στο Προεδρείο και το σώμα της Αντιπροσωπείας υποστηρικτικό κείμενο συμβολής.

Απόφαση της Αντιπροσωπείας

Απαραίτητες ρυθμίσεις στο Π.Δ. για τη διασφάλιση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος.

Posted in Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Επαγγελματικά δικαιώματα, Θέσεις | Σχολιάστε

Κατανομή των εδρών στις Κυκλάδες ανάλογα με το αποτέλεσμα των Εκλογών; ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

… και εκεί που νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα στο ΤΕΕ, για μία ακόμα φορά, διαψευστήκαμε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΤΕΕ, η  Ν.Ε. Κυκλάδων του ΤΕΕ εκλέγεται από την κεντρική αντιπροσωπεία. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι (περιφερειακές) αντιπροσωπείες του ΤΕΕ φροντίζουν και κατανέμουν τις έδρες για τις τοπικές αντιπροσωπείες κατ’ αναλογία των ψήφων της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης στην αντίστοιχη τοπική κάλπη. Μέχρις εδώ όλα καλά.

Καταλαβαίνετε λοιπόν την έκπληξη πολλών μελών της κεντρικής αντιπροσωπείας όταν αντιλήφθηκαν ότι η εισήγηση που υπήρχε δεν ακολουθούσε ακριβώς αυτό το – λογικό, τεκμηριωμένο και πάνω από όλα δημοκρατικό – σκεπτικό, αλλά αντιθέτως όριζε τα μέλη σύμφωνα με το συμφέρον κάποιων παρατάξεων που όμως δεν είχαν πάρει αρκετές ψήφους στις Κυκλάδες!

Για τον λόγο αυτό προτείναμε το αυτονόητο: Να εμπιστευτούμε τη βούληση των 254 συναδέλφων μηχανικών που ψήφισαν στις Κυκλάδες και να κατανεμηθούν οι 5 έδρες με βάση την απλή αναλογική. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες κατανέμονταν, από μία, και κατά σειρά ψήφων, στις παρατάξεις: ΔΚΜ, ΡΠΜ-Οικολόγοι Μηχανικοί και Συνεργαζόμενοι, ΑΚΜΗ, ΕΛΕΜ και μετά από κλήρωση σε μία εκ των ΑΡΑΓΕΣ ή Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την αρχή.

Αντιθέτως, η εισήγηση αφαιρούσε τις έδρες των ΑΚΜΗ, ΕΛΕΜ και ΑΡΑΓΕΣ / Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την αρχή και τις έδινε σε ΔΗΣΥΜ, ΔΗΠΑΜ και σε έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει (!) στις τελευταίες εκλογές. Για την επιλογή αυτή κανένα σκεπτικό δεν δόθηκε, καμία εξήγηση, παρά μόνο ότι είναι θέμα της κεντρικής αντιπροσωπείας και άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει!

Δυστυχώς οι παρατάξεις ΔΗΣΥΜ και ΔΗΠΑΜ (που ωφελούνταν από την πρωτότυπη πρόταση κατανομής των εδρών) με τη στήριξη και της ΔΚΜ δεν φάνηκε να προβληματίζονται ή να αισθάνονται ότι πρέπει να σεβαστούν την ψήφο των μηχανικών στις Κυκλάδες και, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, προχώρησαν στην υπερψήφιση της πρωτότυπης πρότασής τους…

Από την πλευρά μας απλά εκθέτουμε στους μηχανικούς, ιδιαιτέρως των Κυκλάδων, το γεγονός πιστεύοντας ότι κάθε άλλο σχόλιο είναι περιττό…

Posted in Αλλες Παρατάξεις, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε | Tagged , , | Σχολιάστε

Προτάσεις της ΡΠΜ για το Ασφαλιστικό στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 10-11 Ιουνίου

Στην πρόσφατη Αντιπροσωπεία 10-11 Ιουνίου, η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο και τις διεκδικήσεις των συναδέλφων Μηχανικών, προχώρησε στην συγκρότηση μιας βασικής δέσμης μέτρων προς διεκδίκηση στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά η πρόταση της ΡΠΜ :

«Με την ψήφιση του ν. 4472/2017 προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών λόγω της μη αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα του προηγουμένου έτους για τον υπολογισμό τους. Παράλληλα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι μηχανικοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ ταυτόχρονα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί εξακολουθούν ποικιλοτρόπως να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με άλλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, από την οποία οι μηχανικοί ουσιαστικά δεν έχουν καμία απολαβή.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντική η κατάθεση μιας βασικής δέσμης προτάσεων που μπορεί να υποστηριχτεί ευρέως από τους συναδέλφους, με κύριο σκεπτικό αφενός τη διευκόλυνση όσων δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι προκειμένου να επιστρέψουν στην ασφάλιση και αφετέρου την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του συνόλου των συναδέλφων.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, προτείνουμε, ως ελάχιστα κοινά αποδεκτά, τα εξής:

 • Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε πολλές δόσεις
 • Δυνατότητα παγώματος παλαιών οφειλών σε συναδέλφους που είχαν χαμηλά εισοδήματα
 • Μείωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών
 • Δυνατότητα πληρωμής τμήματος του συνολικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει, με αντίστοιχη μείωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης
 • Προαιρετικότητα κλάδων εφάπαξ και επικουρικού, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
 • Ρύθμιση με βάση την οποία αν κάποιο ΑΜΚΑ εμφανίζεται σε ΑΠΔ, να ακυρώνονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση και αν προκύψουν επιπλέον εισοδήματα, η επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς να υπολογίζεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.
 • Δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας με οφειλές
 • Διάρκεια ασφαλιστικής ενημερότητας πρώην ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αντίστοιχη αυτής που εκδιδόταν από το πρώην ΙΚΑ (6μηνη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές)»

 

Posted in Ασφαλιστικό, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Θέσεις | Σχολιάστε