Βέρμιο: Το Eldorado της αιολικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία

Η θέση της ΡΠΜ στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ ΤΚΜ

Την Τρίτη 13/6/2017, στο Δημαρχείο της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπία του ΤΕΕ ΤΚΜ με τοπικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία πρότεινε το Νομαρχιακό Τμήμα Ημαθίας. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που προκάλεσε και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή είναι το «Αιολικό Πάρκο Βερμίου» του οποίου η κατασκευή δεν ξεκίνησε ακόμα αν και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υπάρχει από τον Ιανουάριο 2014. Μετά από αρκετές τοποθετήσεις, αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ ΤΚΜ, η οποία θα ασχοληθεί σε επιστημονικό επίπεδο, με το θέμα.

Σαφώς, η κατεύθυνση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο είναι η στροφή προς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Ελλάδα η αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια θεωρούνται οι πιο αποδοτικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, τα φωτοβολταϊκά απαιτούν μεγάλες εκτάσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι ανεμογεννήτριες έχουν τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είμαστε υπέρ των εγχωρίων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να μην εξαρτόμαστε από ακριβές εισαγωγές και το φυσικό αέριο. Άρα είμαστε τόσο υπέρ των ΑΠΕ, όσο και υπέρ των νέων λιγνιτικών σταθμών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Η χρήση ΑΠΕ είναι κομβικής σημασίας στην έννοια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης προστατεύοντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας αρκεί να υπάρχει ισορροπημένη κατανομή Α/Γ συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Το Βέρμιο είναι ένα όμορφο βουνό όπως τόσα άλλα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το φορτώσουμε με τόσες ανεμογεννήτριες, διότι τότε δε θα είναι βουνό αλλά ηλεκτρικό πεδίο.

Η αδειοδότηση 155 Α/Γ, 465 MW  της ACCIONA  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Βέρμιο, συν  20 MW της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  συν 40 MW της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συν 170 MW της RENEX Αιολική Βερμίου, δηλαδή συνολικά 695 MW στην ίδια περιοχή, καθιστά άτυπα το Βέρμιο ΠΑΠ (Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας) με δυσμενέστερους όρους από τις ήδη θεσμοθετημένες διότι η περιοχή του Βερμίου είναι υποπολλαπλάσια σε έκταση.  Στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/2008) προβλέπονται 3 περιοχές ΠΑΠ: η ΠΑΠ 1 στον Έβρο με 538 τυπικές Α/Γ (ισχύ 1078MW), η ΠΑΠ2 στην Στερεά Ελλάδα με 2174 τυπικές Α/Γ (ισχύ 4348MW) και η ΠΑΠ3 στην Πελοπόννησο με 478 τυπικές Α/Γ (ισχύ 955 MW). Η πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδίου της Κεντρικής Μακεδονίας (Δεκέμβριος 2016) προτείνει για ΕΑΖ (Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη) μια Ζώνη Αιολικών Εγκαταστάσεων, στο Βέρμιο.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πολύ συνοπτικά, όπως αναφέρονται στη ΜΠΕ της ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μόνο, είναι: Στην κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για τη διασύνδεση των Α/Γ μήκους 104,5 ΚΜ, προβλέπεται 5 μέτρα πλάτος, ενώ οι διαστάσεις των στοιχείων του εξοπλισμού απαιτούν για την μεταφορά του, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο πλάτος δρόμου. Για την έδραση των Α/Γ θα απαιτηθούν 160.000  τόνοι μπετόν και μετά το τέλος ζωής της δραστηριότητας, η αποκατάσταση του τοπίου στη αρχική κατάσταση είναι αμφίβολη. Το σύνολο των εκσκαφών του έργου θα είναι 3.280.000 m3 από τα οποία θα περισσέψουν 1.170.000 m3 και θα απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου. Η πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης σημείων υδροληψίας που υδροδοτούν τους οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται κατάντη των περιοχών εγκατάστασης των Α/Γ, είναι αρκετά μεγάλη.

Μπορεί η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του Βερμίου να απορροφήσει αυτής της κλίμακας περιβαλλοντικές πιέσεις και να αποκατασταθεί με τη λήξη της διάρκειας ζωής της δραστηριότητας;

Ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη δηλαδή, η προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ελλάδας, όταν προβλέπονται επενδύσεις με 80% σε εισαγόμενο εξοπλισμό;

Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα;

Για ένα αιολικό πάρκο είναι καθοριστικό, η στάθμιση ωφέλειας και συνεπειών να κλίνει με θετικό πρόσημο, στην ωφέλεια. Όταν ο υπολογισμός των εσόδων για την τοπική κοινωνία γίνεται με λάθος παραδοχές, για παράδειγμα, το ποσοστό απόδοσης των Α/Γ σε 50% αντί του 25% της ονομαστικής τους ισχύος, που είναι ο πραγματικός μέσος όρος απόδοσής τους, ο υπολογισμός της τιμής των ρύπων στα 30 ευρώ/ton CO2 αντί των 7 ευρώ/ton CO2 που ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο ρύπων, όταν οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση του χώρου μετά την εικοσαετία που είναι ο προσδόκιμος χρόνος λειτουργίας των Α/Γ και οι αναφορές για την διαχείριση των προβλημάτων που επιφέρουν οι κατασκευές των συνοδών έργων (διάθεση προϊόντων εκσκαφών, αποψίλωση δασικών εκτάσεων, διατάραξη του οικοσυστήματος κ.λ.π.) είναι θολές, η στάθμιση ωφέλειας-συνεπειών μπορεί εύκολα να έχει αρνητικό πρόσημο.

Το αιολικό δυναμικό στο Βέρμιο δεν είναι το βέλτιστο. Τη στιγμή που σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα σε Α/Γ είναι 2100 MW, βλέπουμε ότι τα σχέδια για το Βέρμιο θα φθάσουν κοντά στα 1000 MW. Και έπεται και συνέχεια; Ποιος το γνωρίζει; Δηλαδή η μισή αιολική ισχύς της χώρας, στο Βέρμιο; Η έννοια ¨Αιολικό πάρκο¨ για ένα τόσο μικρό χώρο είναι ευφημισμός. Πρόκειται για «Βιομηχανική μονάδα. Ηλ. Ενέργειας».

Και επειδή αναμένεται η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ και η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωροταξικών εκκρεμεί για έγκριση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, προτείνουμε

  • Να τεθεί άμεσα, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους εμπλεκόμενους Δήμους το θέμα των ΠΑΠ, για την αποφυγή δημιουργίας ΠΑΠ/ΕΑΖ Βερμίου.
  • Να ανασταλούν προσωρινά, οι άδειες που έχουν εκδοθεί και να επανεκτιμηθεί η ανάγκη στην περιοχή, τέτοιων φαραωνικών έργων έχοντας υπόψη την βέλτιστη λύση, σχετικά με το μέγεθος της επένδυσης, μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη και με δεδομένο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ΜΠΕ είναι λανθασμένα, σε σχέση με την πραγματική απόδοση του αιολικού πάρκου.
  • Να γίνει ένα συνολικό σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα, πόση ενέργεια χρειαζόμαστε από ΑΠΕ και πόση από λιγνίτη και φυσικό αέριο, πόσα κατάλληλα σημεία υπάρχουν για την τοποθέτηση Α/Γ και με πόση ισχύ, πόσες Α/Γ μπορεί να δεχτεί το κάθε σημείο κ.α. Δηλαδή, η κάθε Περιφέρεια να πάρει το μερτικό της.
Advertisements
This entry was posted in Θέσεις, Περιβάλλον/Ενέργεια. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s