ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Πολύ μελάνι έχει χυθεί για στις Εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη η αντίθεση στις εξετάσεις από την πλευρά των Επιστημονικών Συλλόγων των μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων) αλλά και από την πλευρά της πλειοψηφίας των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.

Το Κεντρικό ΤΕΕ, διοργανωτής των εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων Τεχνικών Επαγγελμάτων, ανάμεσα στις οποίες και των Ενεργειακών Επιθεωρητών, επιμένει μέχρι σήμερα στη διενέργεια εξετάσεων.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις μηχανικοί, καλούνται να εξεταστούν σε θέματα, τα οποία αποτελούν – σε διαφορετικό βαθμό για κάθε ειδικότητα – αντικείμενο των σπουδών τους, κατόπιν ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε Σεμινάρια, όπου η ύλη δεν διαφοροποιείται ανά ειδικότητα, για να έχει αξία και νόημα η παρακολούθησή τους…

Είναι γνωστό, ότι οι σπουδές των μηχανικών, πέραν των καθαρά τεχνικών γνώσεων, περιλαμβάνουν και την μεθοδολογία αναζήτησης πληροφόρησης για τα νέα δεδομένα στον επιστημονικό τους τομέα και τον συνδυασμό τους με τις αδιαμφισβήτητες βάσεις της Επιστήμης τους – ενώ τα Ελληνικά Πολυτεχνεία συγκαταλέγονται στα καλύτερα στον κόσμο.

Το γεγονός αυτό, βοήθησε τα μέγιστα στις αρχές του 2011, όταν οι μηχανικοί, με τον θεσμό του Προσωρινού Επιθεωρητή, χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση , αξιοποιήθηκαν προκειμένου το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να αποφύγουν τα πρόστιμα από την Ε.Ε. για την μη εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών για την Ενέργεια,.

Τρία και πλέον χρόνια μετά (Απρίλιος 2014) ενεργοποίησαν την υποχρέωση των Ενεργειακών Επιθεωρητών για εξετάσεις και ενώ είχαν εκδοθεί χιλιάδες έγκυρα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι προκειμένου να συντάξει κάποιος Μηχανικός Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) για  ένα κτίριο, δεν απαιτούνται Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων του προγράμματος ΚΕΝΑΚ.

Παράλληλα, στο Υπουργείο έχει συσταθεί από την αρχή ακόμη της εκπόνησης Π.Ε.Α.,  Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης η ΕΥΕΠΕΝ, η οποία ελέγχει τα εισερχόμενα Π.Ε.Α. στην εφαρμογή buildingcert και επιβάλλει ποινές αποκλεισμού και πρόστιμα στου Εν. Επιθεωρητές οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους (π.χ. σύνταξη Π.Ε.Α. για συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού, για οικοδομές , τις οποίες έχουν μελετήσει ή επιβλέψει οι ίδιοι κλπ) ή έχουν παραβεί τις προδιαγραφές σύνταξης Π.Ε.Α. μέσω ΤΟΤΕΕ και  του λογισμικού ΚΕΝΑΚ.

Η λειτουργία της ΕΥΕΠΕΝ και η συνέχιση των ελέγχων αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι θα ελέγχονται τα εισερχόμενα στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Π.Ε.Α. και αρκεί μια απλή διαπίστευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως σε πλείστα όσα τεχνικά αντικείμενα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ενεργειακών επιθεωρητών είναι αντίθετη με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων και μέχρι τώρα – παρά το «εκφοβιστικό άρθρο στο Newsletter του ΤΕΕ της 24/6/2014 και το «κλείσιμο» για 2 μήνες του Μητρώου Επιθεωρητών – δεν προσήλθε στις Εξετάσεις.

 

Έχοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν, παρατίθενται μερικοί από τους λόγους, για τους οποίους η πλειοψηφία των μηχανικών αντιτίθενται σθεναρά στις εξετάσεις :

  • Θεωρούν ότι καλούνται να πιστοποιήσουν γνώσεις, τις οποίες διαθέτουν και αξιοποιούν για την σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης με το Πρόγραμμα του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ή άλλα Πιστοποιημένα Προγράμματα, χωρίς να απαιτούνται εξετάσεις.

Μάλιστα, όσον αφορά το πρόγραμμα ΚΕΝΑΚ, «εργαλείο» στην εκπόνηση Π.Ε.Α. και Μ.Ε.Α. θεωρούν ότι το ΤΕΕ δεν το υποστήριξε με επαρκή αριθμό παραδειγμάτων από τις συναντώμενες στην πράξη περιπτώσεις κτιρίων, που περιλαμβάνονται στο κτιριακό δυναμικό της χώρας (μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία).

  • Θεωρούν ότι αποτελεί πλήγμα στα κατοχυρωμένα (από το ΤΕΕ!) επαγγελματικά τους δικαιώματα , τα οποία απέκτησαν με την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, και στα πενταετή ενιαία και αδιάσπαστα διπλώματα που παρέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία Πιστοποίησης Γνώσεων για τους Ενήλικες, οι οποίοι παρακολουθούν Σεμινάρια Επιμόρφωσης και Επικαιροποίησης Γνώσεων, και όχι Πανεπιστημιακές Σχολές, και αυτή η Μεθοδολογία δεν περιλαμβάνει Εξετάσεις και μάλιστα χρόνια μετά το Σεμινάριο – και ενώ έχουν εκπονήσει σεβαστό αριθμό εγκύρων Π.Ε.Α.
  • Έχουν την γνώμη, ότι η συνεχής επιμόρφωση (Διά Βίου Μάθηση) και μάλιστα μέσω του καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα του ΤΕΕ, δηλ. του Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. ΤΕΕ, μέσω δια ζώσης και ηλεκτρονικών μαθημάτων (σεμινάρια, σημειώσεις, e-learning), αρκεί για να γνωρίσουν το νέο αυτό αντικείμενο της επιστημονικής τους κατάρτισης.

Στη συνέχεια, με προσωπική μελέτη και ενασχόληση με το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, αξιοποιώντας και τις επιστημονικές τους γνώσεις, είναι σε θέση να συντάξουν ένα έγκυρο Π.Ε.Α.

Σε αντίθετη περίπτωση, μένουν με την αίσθηση ότι ο επιστημονικός τους φορέας υποκαθιστά τους πανεπιστημιακούς τους καθηγητές και απαξιώνει τα διπλώματά τους και την δουλειά των Πανεπιστημίων…

  • Προτείνουν να στραφεί το ΤΕΕ και το Υπουργείο στην κατεύθυνση βελτίωσης και απλοποίησης της Ενεργειακής Επιθεώρησης , με βάση την εμπειρία και τα στοιχεία, που έχουν στην διάθεσή τους , αξιοποιώντας τον τρόπο έκδοσης Π.Ε.Α. σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, και αφορούν μεγάλο μέρος του κτιριακού δυναμικού της χώρας.

 

Χρόνος αναθεώρησης των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών  υπάρχει. Ζητάμε από το ΤΕΕ να κινηθεί στις παραπάνω κατευθύνσεις και να στηρίξει την κατάργηση των εξετάσεων. Ζητάμε από το ΥΠΕΝ να προχωρήσει στην κατάργηση των εξετάσεων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Advertisements
This entry was posted in Αταξινόμητα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s