Τίτλοι τέλους για το ελεύθερο επάγγελμα;

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό, με ένα καταιγισμό δηλώσεων – διευκρινήσεων να ακολουθεί. Ούτε αυτές όμως φαίνεται – μέχρι στιγμής τουλάχιστον – να αμβλύνουν τα αρνητικά που προβλέπονται.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Χωρίς καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημώνων κατατέθηκε ένα πρόχειρο σχέδιο που βρίθει γκρίζων ζωνών και πιθανώς αντικρουόμενων διατάξεων. Αντί να γίνει ο απαιτούμενος διάλογος και οι σχετικές μελέτες για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και τις επιπτώσεις τους στο εισόδημα των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνταξιούχων – και βεβαίως και στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας – επιλέχθηκε η δημοσιοποίηση ενός σχεδίου που ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων.

Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Η οριστική απώλεια οποιασδήποτε οικονομικής αυτοτέλειας του ταμείου και ξεχωριστής καταγραφής της περιουσίας του, με κίνδυνο άμεσης απώλειας δισεκατομμυρίων ευρώ από τις συσσωρευμένες εισφορές των μηχανικών και τις κρατήσεις σε έργα / μελέτες, οι οποίες μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια ούτε είχαν οδηγήσει σε παράλογα υψηλές συντάξεις, ούτε είχαν διαχειριστεί με «περίεργους» τρόπους.

 • Η απώλεια της έστω και περιορισμένης διοικητικής αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ και των μικρών έστω δυνατοτήτων που υπήρχαν για ευνοϊκή αντιμετώπιση των μηχανικών (π.χ. μη αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ, ευνοϊκές αποφάσεις για ειδικές ιατρικές περιπτώσεις εν μέσω κρίσης, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με οφειλές κλπ)

 • Ο προκλητικός διαχωρισμός σε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, αυτών που θα έχουν προλάβει να πάρουν σύνταξη πριν την εφαρμογή του νόμου και αυτών που θα πάρουν μετά, έστω και για λίγες ημέρες.

 • Η εξίσωση όλων των νέων συντάξεων προς τα κάτω. Σημειώνεται ότι ως μισθός στο αναλογικό τμήμα της σύνταξης θα λαμβάνεται, για τα μέχρι τώρα διανυθέντα στην ασφάλιση χρόνια, το ποσό της κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης (σήμερα 693,35€).

 • Η κατάργηση της έκπτωσης εισφορών για την πρώτη πενταετία άσκησης του επαγγέλματος.

 • Η οριστικοποίηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια .

Πέραν όμως των παραπάνω, αυτό που επηρεάζει περισσότερο άμεσα τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται ως εισφορά το 38,45%!!! του φορολογητέου εισοδήματος, με ελάχιστο τα 235€./μήνα, αποτελούμενη από τα εξής:

 • Εισφορά 20% για την κύρια σύνταξη

 • Εισφορά 7,5% για την επικουρική

 • Εισφορά 6,95% για την υγεία

 • Εισφορά 4% για το εφάπαξ

Πρόκειται για μία ασύλληπτης προχειρότητας μεταφορά των (ήδη παράλογων) ποσοστών κρατήσεων για την κοινωνική ασφάλιση των μισθωτών στους ελεύθερους επαγγελματίες, με τη θεώρηση μάλιστα ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος και εργοδότης του εαυτού του.

Σε συνδυασμό δε με τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 29% (ή 33% για το επόμενο κλιμάκιο) προκύπτει μια επιβάρυνση που ξεπερνάει κατ’ ελάχιστον το 57%!!! του καθαρού εισοδήματος. Και χωρίς σε αυτό να υπολογίζονται η τυχόν εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος. Με αυτά η ελάχιστη επιβάρυνση ξεπερνάει το 60%! Και χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος. Με αυτή η συνολική επιβάρυνση εκτοξεύεται και άνω του 75-80%! Και χωρίς προφανώς κανείς από τους συντάκτες του νομοσχεδίου να έχει σκεφτεί ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εισπράττουν με καθυστέρηση τα ποσά για τις υπηρεσίες τους (ιδιαίτερα αν αυτά αφορούν μελέτες και έργα του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα), παρά το γεγονος ότι είναι φορολογικά υποχρεωμένοι να κόψουν τα αντίστοιχα παραστατικά!

Είναι φανερό ότι τα παραπάνω:

 • Οδηγούν σε ξαφνικό θάνατο σχεδόν το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών που θα αποφασίσουν να μη φοροδιαφεύγουν.

 • Οδηγούν σε συγκέντρωση του κλάδου σε ελάχιστα μεγάλα (και πιθανώς ξένα) γραφεία, με τους υπόλοιπους να γίνονται αναγκαστικά χαμηλόμισθοι υπάλληλοι.

 • Καθιστούν απαγορευτική την απόκτηση οποιασδήποτε περιουσίας, αλλά και της απαραίτητης για την άσκηση του επαγγέλματος εξασφάλισης κεφαλαίων κίνησης, εγγυοδοσίας, χρηματοδότησης, ανάπτυξης των εργασιών αλλά και επιβίωσης κατά τις περιόδους αναδουλειάς λόγω των τόσο υψηλών επιβαρύνσεων, ακόμα και από αυτούς που θα έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα.

Συνέπεια των παραπάνω θα είναι:

 • Η μαζική αναγκαστική μετανάστευση του συνόλου των νέων ελευθέρων επαγγελματιών, τη στιγμή μάλιστα που άλλες δράσεις (π.χ. νέο ΕΣΠΑ) υποτίθεται ότι σχεδιάζονται για να τους διευκολύνουν.

 • Η έκρηξη της φοροδιαφυγής, η οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί από τη στιγμή ειδικά που «κυκλοφορούν» στη χώρα δεκάδες δις σε μορφή χαρτονομισμάτων.

 • Η ακόμα μεγαλύτερη εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αδικίας, καθώς με φόρους/εισφορές θα επιβαρύνονται πλέον μόνο αυτοί που δε θα μπορούν ή δε θα θέλουν να αποκρύψουν εισοδήματα.

 • Η πραγματική ή εικονική μεταφορά έδρας σε γειτονικές χώρες με δραματικά μικρότερους φορολογικούς συντελεστές, με αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των φορολογικών εσόδων, όσο και των εισφορών.

Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι άναυδοι παρατηρούμε μια προσπάθεια συνέχισης της ίδιας θεώρησης σε σχέση με το παρελθόν, όσον αφορά τις εισφορές: ότι όσο τις αυξάνουμε τόσο περισσότερες θα εισπράττουμε, πράγμα που όμως έχει αποδειχτεί λάθος, ιδιαίτερα με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, όπου ο συνδυασμός της ρύθμισης των 100 δόσεων και της δυνατότητας ένταξης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία οδήγησε στην αύξηση των εσόδων κατά 15% ή 9,5 εκ. € το προηγούμενο εξάμηνο. Αντί όμως να μειώνονται οι εισφορές, αυτές αυξάνονται.

Απέναντι σε όλα αυτά, όλοι οι φορείς των μηχανικών πρέπει να συστρατευθούν με όλους τους επιστημονικούς φορείς, αλλά και τους φορείς του συνόλου των ασφαλισμένων προκειμένου να αποτραπεί η οριστική καταστροφή ολόκληρου του κλάδου που μετά από 8 χρόνια κρίσης έχει συρρικνωθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη χώρα.

Σημείωση: Προφανώς, οι παραπάνω διεκδικήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα της αξιοπρεπούς εργασίας των μηχανικών και των Ελλήνων επιστημόνων και για αυτό ο αγώνας μας, ανεξάρτητα από την έκβασή του θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί  αποκτώντας ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων που βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ενθάρρυνση συνεταιριστικών σχημάτων επιστημόνων, μια στρατηγική μελέτη για το μέλλον των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρών μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στον αγώνα μας και απαραίτητη προϋπόθεση για μια άλλου τύπου παραγωγική ανασυγκρότηση έντασης γνώσης και εργασίας, προς όφελος σου συνόλου του λαού μας.

Advertisements
This entry was posted in Ασφαλιστικό and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Τίτλοι τέλους για το ελεύθερο επάγγελμα;

 1. Ο/Η nemoD λέει:

  η «ελπίδα νίκησε» τελικά ή μήπως χάθηκε οριστικά?
  ( φοβόμασταν τους λύκους αλλά «φονιάς» ήταν ο άνθρωπος με τα καλά λόγια)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s