Σχέδιο για την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων στην παραγωγική ανασυγκρότηση

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά σημεία αναδεικνύεται η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας.  Ενδεικτικά, στην εισαγωγή για την παραγωγική ανασυγκρότηση αναφέρεται επί λέξει:

«Η παραγωγική ανασυγκρότηση απαιτεί ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, στο οποίο κυριαρχούν:
-Η λαϊκή συμμετοχή και πρωτοβουλία
Η αναβαθμισμένη ανθρώπινη εργασία
Η επιστημονική γνώση και έρευνα, η εξειδικευμένη τεχνολογία και καινοτομία
-Η προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι το ξεπούλημά της
– Ένα θεσμικά ανασυγκροτημένο κράτος, αρωγός της ανάπτυξης μέσα από μια γενναία αύξηση των δημοσίων επενδύσεων
-Ένα οικονομικό σύστημα που το συναπαρτίζουν ένας αναδιαρθρωμένος δημόσιος τομέας, ένας ιδιωτικός τομές όπου κυριαρχούν οι σαφείς κανόνες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ένας εύρωστος κοινωνικός τομέας που επενδύσει στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας»

Το παραπάνω είναι απόλυτα συμβατό με τις προσπάθειες που γίνονται στο χώρο των μηχανικών για την κατάρτιση ενός σχεδίου αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων που βρίσκονται στη Χώρα αλλά και αυτών που έχουν οδηγηθεί για εργασία ή σπουδές στο εξωτερικό. Ειδικότερα οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως απώλεια, όπως πράγματι είναι, αλλά και ως ένα σπουδαίο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, αν ενταχθεί σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 

Σε διεθνές επίπεδο, η διαθεσιμότητα ικανών επιστημόνων αποτελεί βασικό στοιχείο ποιότητας ζωής και ανταγωνιστικότητας. Όλες οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την κρίση αναδεικνύουν ότι η Ελλάδα κατέχει πολύ καλή θέση στη διεθνή κατάταξη ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των Ελλήνων επιστημόνων. Ωστόσο, στη χώρα μας παρατηρείται το ονομαζόμενο παράδοξο της απασχόλησης, δηλαδή, οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων δεν επηρεάζονται σημαντικά από το μορφωτικό τους επίπεδο, όπως στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Επιπλέον,  στους νέους εργαζόμενους παρατηρείται και αντιστροφή της διεθνούς τάσης. Δηλαδή, παρατηρείται μεγαλύτερη ανεργία στους επιστήμονες έναντι των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  μεγαλύτερη ανεργία των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι αυτών με υποχρεωτική εκπαίδευση κλπ.

Η σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιστήμονες, σε μεγαλύτερο βαθμό οι νέοι,  χαρακτηρίζεται από δυσανάλογα υψηλή ανεργία και ημιαπασχόληση, διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό (brain drain) , απαξίωση του ρόλου και της γνώσης τους. Η συγκεκριμένη κατάσταση, σε συνδυασμό με τις μνημονιακές παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,  έχουν ως αποτέλεσμα την απαξίωση της προσπάθειας για γνώση και κυρίως για Παιδεία, με μεγάλες επιπτώσεις στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία. [i]

Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των επιστημόνων, ιδιαιτέρως των νέων, για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Χώρας.

Αυτή η αξιοποίηση θα δράσει ως καταλύτης και κίνητρο για να αναδειχθεί η γνώση και η κατάρτιση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης σε καθοριστικό παράγοντα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, σε νέες βάσεις. Επιπλέον, θα συμβάλει στην προστασία του Έλληνα πολίτη ως κοινωνικού όντος, ως οικονομικού όντος και ως καταναλωτή.

Το αναλυτικό σχέδιο αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων θα αποτελέσει προϊόν ευρύτερης διαβούλευσης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών και  των παραγωγικών φορέων και της νεολαίας.

Ενδεικτικές προτάσεις μας:

 Δίκτυα και φορείς υποστήριξης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

 Είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν επιστημονικοί φορείς, δίκτυα[ii]  και αυτοδιαχειριζόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιστημόνων στην επιστημονική και επαγγελματική υποστήριξη των μελών τους αλλά και στη διαμόρφωση επιμέρους σχεδίων για την ένταξη των νέων επιστημόνων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ικανοποίησης πραγματικών κοινωνικών και επιχειρηματικών αναγκών.

Επιπλέον, θα ενθαρρυνθούν  στοχευμένα διεπιστημονικά δίκτυα για την υποστήριξη των συμπλεγμάτων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για τη Χώρα (αγροτοδιατροφικό, ενεργειακό, νέων τεχνολογιών, τουριστικό, κατασκευαστικό κλπ), τα οποία θα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές (δίκτυα γνώσης, ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης ΜΜΕ, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού κλπ). Ιδιαιτέρως οι νέοι επιστήμονες μπορούν να ξεκινήσουν την απασχόλησή τους με τη σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ εμπορικού και παραγωγικού σκοπού, σε ένα πλήθος αντικειμένων κοινωνικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης τοπικών κοινωνιών και ΜΜΕ επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στον οδηγό κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων για μηχανικούς. [iii]

Σχέδιο Αξιοποίησης Ελλήνων Επιστημόνων Εξωτερικού – Ακαδημία Διασποράς

 Οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, παλιοί και νέοι, ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, είτε με κίνητρα για τον  επαναπατρισμό ειδικών σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας[iv],, είτε με την εθελοντική ή και επαγγελματική  αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό και την υποστήριξη της  παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας, είτε ως «ενεργοί πρεσβευτές» της Χώρας στο εξωτερικό.  Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση ενός σχέδιου αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού  το οποίο ενδεικτικά σε πρώτη φάση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ενθάρρυνση δημιουργίας παγκόσμιων θεματικών ή κλαδικών δικτύων Ελλήνων Επιστημόνων, με την αξιοποίηση υφιστάμενων άτυπων δικτύων των Ελληνικών πανεπιστημίων ή και τυπικών όπως για παράδειγμα το http://www.sobls.gr που αφορά στις βιοϊατρικές και εργαστηριακές επιστήμες. Ενεργοποίηση, μεταξύ άλλων, των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών κέντρων, των επιστημονικών συλλόγων, των Επιμελητηρίων κλπ αλλά και των προξενικών χωρών του εξωτερικού, των ομογενειακών οργανώσεων, των επιστημόνων των εξαγωγικών ή πολυεθνικών επιχειρήσεων που δρουν στη χώρα μας κλπ.
 • Δημιουργία ενός παγκόσμιου ηλεκτρονικού forum με τελικό σκοπό σε πρώτη φάση μια εικονική (virtual) Ακαδημία της Διασποράς για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση [v] με θεματικές διαφοροποιήσεις  για τους Έλληνες επιστήμονες αλλά και με δυνατότητα προσέλκυσης φιλελλήνων επιστημόνων. [vi]
 • Η προαναφερόμενη τοπική ή θεματική δικτύωση επιστημόνων μπορεί να αποτελέσει πόλο ένταξης νέων επιστημόνων στην παραγωγική και κοινωνική διαδικασία και να επεκτείνει τις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες στην οικονομία και στην κοινωνία.
 • Παράλληλα, οι Έλληνες επιστήμονες θα πρέπει να απευθύνουν μια «Πρόσκληση στους πολίτες του κόσμου» για την πολυδιάστατη κοινωνική, οικονομική, οικολογική, ηθική, πολιτισμική και εντέλει πολιτική κρίση και να τους καλέσει σε εγρήγορση, όχι μόνο ως συμπαραστάτες της αλλά ως ενεργούς πολίτες του κόσμου. [vii]

 

Θεσμικά μέτρα και αλλαγές στη δημόσια διοίκηση

Απαιτείται σε πρώτη φάση εφαρμογή και στη συνέχεια βελτίωση της νομοθεσίας στους παρακάτω τομείς:

 • Στελέχωση επιχειρήσεων και φορέων (δημοσίου[viii] και ιδιωτικού τομέα) με επιστημονικό δυναμικό, με έμφαση σε μόνιμο προσωπικό – μισθωτούς, έτσι ώστε να αξιοποιείται η συσσωρευμένη επιστημονική γνώση της επιχείρησης.
 • Εναλλακτική δυνατότητα για Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης επιστημόνων, να στελεχώνονται από εξωτερικούς συμβούλους επιστήμονες μέσα από συνεργατικά σχήματα πχ υτοδιαχειριζόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) νέων επιστημόνων. Αυτά τα συνεργατικά σχήματα θα είναι υποχρεωμένα,  όμως να προβλέπουν διαδικασίες ομότιμης γνώσης και παραγωγής [ix] (καταγραφή εμπειρίας, δεξιοτήτων και γνώσης διαθέσιμων  στο σύνολο των μελών τους ή και ευρύτερα στους επιστήμονες).
 • Ενθάρρυνση σύναψης συμφωνιών των ΚΟΙΝΣΕΠ νέων επιστημόνων με δημόσιους φορείς ή κλαδικούς φορείς σε τομείς παροχής υπηρεσιών αρχικής ενημέρωσης και πρώτης προσέγγισης προς μικρές επιχειρήσεις (πχ εξοικονόμηση πόρων, καινοτομία, οργάνωση παραγωγής, δημιουργία τοπικών clusters, διεθνές marketing κλπ).
 • Το κριτήριο απασχόλησης και αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων πρέπει να αποτελεί οριζόντια απαίτηση για όλες τις στρατηγικές και τα μέτρα ανάπτυξης της Χώρας. Επίσης πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για τις χρηματοδοτήσεις και τα υπόλοιπα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις
 • Θεσμοθέτηση κινήτρων (και υποχρεώσεων) κυρίως για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα συμπλέγματα προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, με τελικό στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων πχ κίνητρα πρόσληψης ή κίνητρα διαπιστωμένης καινοτομίας που προϋποθέτει υπηρεσίες υψηλής επιστημονικής στάθμης ή  βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος κλπ.

Σημαντικότατη μεταρρύθμιση αποτελεί η αναβάθμιση και συνεργασία των φορέων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους νέους, με έμφαση στους νέους επιστήμονες. Μεταξύ των μέτρων αναβάθμισης υποστήριξης:

 • Θεσμοθέτηση γραφείων διασύνδεσης ή υπεύθυνου διασύνδεσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός τους θα είναι η διασύνδεση όχι μόνο με τις επιχειρήσεις αλλά και με την κοινωνία (κοινωνικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ)
 • Ειδική υπηρεσία στον ΟΑΕΔ για νέους επιστήμονες σε δίκτυο με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων – ΑΤΕΙ και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
 • Θα θεσμοθετηθεί ο αυστηρός κοινωνικός έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπάνω υπηρεσιών από τους εργαζόμενους και τους φορείς τους, από τους άνεργους και όσους λαμβάνουν υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων των διοικήσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το σύμπλεγμα της γνώσης και του πολιτισμού σε σύνδεση με τα παραγωγικά συμπλέγματα προτεραιότητας

 Με βάση τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που αναφέραμε παραπάνω αλλά και του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου που διαθέτει η Ελλάδα, προτείνουμε να τεθεί και ένα επιπλέον σύμπλεγμα προτεραιότητας, αυτό της γνώσης, το οποίο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συμπλέγματα προτεραιότητας  Αγροτοδιατροφικό, Ενεργειακό, Βιομηχανίας, περιβαλλοντικών τεχνολογιών και έρευνας, Τουριστικό, Κατασκευαστικό.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης μέσα από τη συγκρότηση συστημάτων καινοτομίας που θα έχουν στο επίκεντρο την αλληλεπίδραση της  παραγωγής από τη μία και της δημόσιας ανάπτυξης επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης από την άλλη. Η ανάπτυξη δημόσιας επένδυσης στην παιδεία και στο ερευνητικό σύστημα πρέπει να συνδυασθεί με την αντίστοιχη ανάπτυξη παραγωγικής δομής με επαρκή απορροφητική ικανότητα, ώστε να μπορεί να αφομοιώνει δημιουργικά και να αξιοποιεί τόσο της τεχνολογικής εξέλιξη όσο και την δημόσια ερευνητική δραστηριότητα.

Το σημερινό επιχειρηματικό δυναμικό αποδείχθηκε κοντόφθαλμο, ανίκανο να αναπτύξει αυτή τη στρατηγική. Επείγει λοιπόν ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, από την ατομική στη συλλογική-συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Αυτό θα γίνει με τον εμπλουτισμό του με νέα είδη επιχειρήσεων έντασης γνώσης οι οποίες θα αποτελέσουν το βασικό αναπτυξιακό δυναμικό. Σε αυτές τις επιχειρήσεις η σημασία του κεφαλαίου υποβαθμίζεται σε εργαλειακό ρόλο με περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η δημιουργική εργασία που βασίζεται στη γνώση και την παιδεία. Προϋπόθεση για να μπορέσει η εργασία να πραγματοποιήσει τις δυνατότητές της είναι η συγκρότηση συνεργατικών δομών που θα αξιοποιούν τις συνέργειες των γνωστικών αντικειμένων, θα ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους και τη διαπραγματευτική της ισχύ. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα εστιάσει την παραγωγή αξίας, υπηρετώντας τις κοινωνικές ανάγκες και τις οικολογικές αξίες[x]. Πρωταγωνιστής σε αυτό το μοντέλο θα είναι οι συνεταιρισμοί γνώσης, με την έννοια ότι όλοι οι τομείς της παραγωγής (από τους καταναλωτικούς και ενεργειακούς συνεταιρισμούς μέχρι τους μεταποιητικούς)  θα πρέπει να μπολιαστούν με δραστηριότητες ανάπτυξης καινοτομίας (από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τις υπηρεσίες) στελεχωμένοι – κυρίως – από νέους που θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάκαμψη της απασχόλησης μακριά από λογικές υποτέλειας και εξάρτησης της εργασίας τους.[xi]

Το σύμπλεγμα της γνώσης μπορεί να αποτελείται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ερευνητικά κέντρα, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και τα σχολεία, γενικής και  επαγγελματικής εκπαίδευσης κλπ.

Το παραγωγικό σύμπλεγμα της γνώσης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση:

Α. Άμεσα, με τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων γνώσης, παιδείας, πολιτισμού και έρευνας

Στηριζόμενοι στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού πολιτισμού (σύγχρονου και αρχαίου) και της ελληνικής μαστορικής [xii], μπορούν να δημιουργηθούν προϊόντα γνώσης (από παραδοσιακά ή βιωματικά σεμινάρια και  e-learning έως εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές για πολίτες του εξωτερικού και από εκδόσεις έως ντοκυμαντέρ).

Β. Έμμεσα, με την καταλυτική επίδρασή του στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Οι επιδράσεις είναι εύλογες, αλλά απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο ανά τομέα, ιδιαιτέρως όσον αφορά στα παραγωγικά συμπλέγματα προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να υπάρξουν επιμέρους σχέδια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας με τα παραγωγικά υπουργεία σε συνεργασία με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς και εκπαιδευτικά – ερευνητικά ιδρύματα. Είναι προφανές, ότι τον τελικό λόγο στα παραπάνω θα έχουν το υπουργείο παιδείας και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Ενδεικτικά θέματα προτεραιότητας για την αξιοποίηση των Ελλήνων Επιστημόνων

 • Προστασία του Έλληνα πολίτη σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής, την προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας, της ποιοτικής κοινωνικής φροντίδας, της εξοικονόμησης πόρων (ενέργειας, νερού, πρώτων υλών ), της τήρησης των προδιαγραφών και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών κλπ
 • Οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για το μεγάλο πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας, μέσα από δημιουργία κατάλληλων φορέων (δημόσιων και συνεταιριστικών φορέων επιστημόνων)

 

 • Αγροτροδιατροφικό σύμπλεγμα, καινοτομίες σε όλο την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, ελέγχων ποιότητας, εμπορίας και ανάπτυξης ποιοτικού καταναλωτικού κινήματος. Προστασία της διατροφής του πολίτη και ανάδειξη νέων ποιοτικών καταναλωτικών προτύπων
 • Φαρμακοβιομηχανίες και βιομηχανίες καλλυντικών, με αξιοποίηση της εγχώριας χλωρίδας και την παραγωγή αξίας του τομέα
 • Ναυτιλία, καινοτομίες για ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση καυσίμων στην ακτοπλοϊα ή πλοία που αξιοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους ερευνητικούς φορείς και τα Πανεπιστήμια.
 • Κατασκευαστικός κλάδος. Καινοτομίες στην αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και υλικών για την κατασκευή και την ανακαίνιση κτιρίων (συμπεριλαμβανομένης της στατικής, αισθητικής και ενεργειακής), τεχνολογίες χαμηλού κόστους για κτήρια και εγκαταστάσεις άνεσης, απομακρυσμένη διαχείριση έργων κλπ, με σκοπό την αύξηση της Εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • Νέα υλικά και αύξηση εγχώριας προστιθέμενης αξίας με αξιοποίηση του εγχώριου ορυκτού πλούτου, μεγάλο μέρος του οποίου εξάγεται ανεπεξέργαστος στο εξωτερικό
 • ΤΠΕ και λογισμικό, για την αξιοποίηση του εγχώριου πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου αλλά και για κάλυψη των αναγκών σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, τηλεϊατρικής – περίθαλψης για απομακρυσμένες περιοχές, ηλεκτρονικού εμπορίου μικρών επιχειρήσεων κλπ

[i] Δείτε σχετική εισήγηση του Θ. Κονταξή «Οι επιστήμονες ως καταλύτης αφύπνισης κοιμώμενων βιομηχανικών επενδύσεων http://www.iekemtee.gr/images/130403viomKontaxis.pdf

[ii] Δείτε και σχετική εισήγηση του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ Ι. Σιμιτζή για εθελοντικές ομάδες πρωτοβουλίας μηχανικών με θέμα τεχνικοοικονομικές μελέτες για την ανάπτυξη http://www.iekemtee.gr/images/simitzisviomanasigrotisi.ppt

[iii] Οδηγός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για μηχανικούς https://anaptixi.files.wordpress.com/2013/05/1305omadeslight.pdf

[iv] Δείτε και σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για προσέλκυση νέων ερευνητών http://www.research.org.cy/el/cy_research_fund/20092010/pillar5/proselkysi/neos.html

[v] Τζιόβας Δ. (2012) Ακαδημία Διασποράς http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=312777

[vi] Θα πρέπει να διερευνηθούν υφιστάμενα δίκτυα όπως το δίκτυο http://www.greece.org το οποίο έχει ένα ανενεργό project για την Ανάπτυξη. Δες στη σελίδα: http://www.greece.org/EGP

[vii] Δείτε σχετική πρωτοβουλία του 1992 από τον ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ Δ. Ρόκκο, στην εισήγησή: Η ολική πλανητική κρίση, η Ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων αναπτυξιακών προτύπων, σελ. 27, http://goo.gl/JuLTQ

[viii] Το δημόσιο είναι άμεση ανάγκη να στελεχωθεί με επιστήμονες καθώς, πέραν των κοινωνικών υπηρεσιών που αδυνατεί να προσφέρει, απαιτείται να προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους για τη διασφάλιση των επενδύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έλλειψη ελέγχων στη μεταποίηση προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ. (Δες http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta.html ) Όσοι προχώρησαν σε επενδύσεις πιστοποίησης και τήρησης προδιαγραφών,  βιώνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από οποιονδήποτε που μπορεί να διακινεί χύμα προϊόντα που κανονικά θα έπρεπε να διακινούνται μόνο σε συσκευασία με τις απαραίτητες προδιαγραφές (πχ συσκευασία, bar code ακριβούς προέλευσης κλπ)

[ix] Δείτε για την ομότιμη γνώση στο  http://p2pfoundation.net/Greek_language

[x] Δείτε την εισήγηση του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ Δ. Ρόκκου: Η ολική πλανητική κρίση, η Ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων αναπτυξιακών προτύπων, σελ. 20, http://goo.gl/JuLTQ

[xi] Εισήγηση του Γ. Σταμπουλή (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της εργασίας στο νέο μοντέλο ανάπτυξης

Δείτε περισσότερες Προτάσεις για την
Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Advertisements
This entry was posted in Νέοι Μηχανικοί, Παραγωγική ανασυγκρότηση, Παιδεία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s