Συνεργατικές Επιχειρήσεις Μηχανικών και Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Ο Γιάννης Δραγασάκης, στην πρόσφατη προεκλογική ομιλία του στο ΤΕΕ (14-1-2015) κάλεσε τους μηχανικούς να καταγράψουν προτάσεις για δυνατότητες παραγωγικής ανασυγκρότησης της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:

Ξεκινάμε τη δημοσίευση προτάσεων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί, τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις αναλύσεις που έχουν  γίνει στο χώρο των μηχανικών, του ΤΕΕ και του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (ιδιαιτέρως της εθελοντικής επιτροπής για τις παραγωγικές διεξόδους).

Καλούμε τους μηχανικούς να μας υποβάλουν προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες της Χώρας, αποτελούν ρεαλιστικές δυνατότητες στο πλαίσιο μιας νέας διακυβέρνησης και μπορούν προσφέρουν διεξόδους εργασίας για τους επιστήμονες αλλά και όλους τους εργαζόμενους. 

Οι Κοινωνικές – Συνεργατικές Επιχειρήσεις και η παραγωγική ανασυγκρότηση[i]

Οι κοινωνικές συνεργατικές  επιχειρήσεις παραγωγικού και εμπορικού σκοπού μπορούν να καλύψουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από το νεοφιλεύθερο μοντέλο της αγοράς, να προσφέρουν εργασία σε νέους εργαζόμενους, κυρίως επιστήμονες αλλά και καταρτισμένους τεχνίτες μέσης στάθμης.

Τόσο η σύγχρονη διεθνής εμπειρία τέτοιων μορφών επιχειρήσεων αλλά και η ιστορική εμπειρία του παρελθόντος έχουν να προσφέρουν πλήθος επιτυχών παραδειγμάτων μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας[ii].  Επίσης μπορούν να διερευνήσουν διαφορετικούς, συλλογικούς δρόμους επιχειρηματικότητας και να ανιχνεύσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αλυσίσα πρώτων υλών, παραγωγής, εμπορίου και κατανάλωσης. Μέσα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις προσδοκούμε να ανιχνευθούν επίσης νέα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης, στην κατεύθυνση  «οργάνωσης μιας κοινωνίας στην οποία μπορούμε να ζούμε καλύτερα με λιγότερα υλικά αγαθά. Μιας κοινωνίας που δεν θα είναι αναγκασμένη να μεγαλώνει διαρκώς μόνο και μόνο για να επιβιώνει. Μιας κοινωνίας όπου οι αξίες της απλότητας της ισότητας, της συντροφικότητας και της επάρκειας θα αντικαταστήσουν τις ακόρεστες αξίες του πλουτισμού και της οικονομικής αποτελεσματικότητας».[iii]

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι η επιμονή των εμπλεκομένων συνεταιριστών στις βασικές αρχές  της κοινωνικής οικονομίας (κάλυψη κοινωνικών αναγκών και όχι μεγιστοποίηση κερδών, δημοκρατική λειτουργία, συλλογικότητα, κοινωνικός έλεγχος … ), αλλά και στην αναίρεση και όχι αναπαραγωγή της τρέχουσας επιχειρηματικότητας, με επαναφορά της επιστημονικής και οργανωσιακής υποστήριξης, τη δημιουργία ολοκληρωμένης αξίας, ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών, την κοινωνική ευθύνη, τον ενεργό κοινωνικό έλεγχο.

Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν τέτοια σχήματα είναι[iv]:

 • Αργούσα Βιομηχανική Περιουσία
  Υπάρχει ανάγκη να καταγραφεί η αργούσα βιομηχανική περιουσία και να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίησή της, αντιμετωπίζοντάς την ως «πόρους». Τα κατάλοιπα της αποβιομηχάνισης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ολοκληρωμένο σύνολο, δηλαδή ως κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός, τεχνογνωσία, δεξιότητες. Επιπλέον είναι αναγκαίο η αξιοποίησή τους να μελετηθεί σε  οικονομικό, κοινωνικό και χωρικό επίπεδο, με συγκεκριμένους ωστόσο όρους και προϋποθέσεις.  Με αυτόν τον τρόπο, η αργούσα περιουσία της αποβιομηχάνισης θα επανεντάσσεται στο χώρο με όρους αειφορίας και κοινωνικής απόδοσης. [v]
 • Αργούσα περιουσία δημοσίου και τραπεζών. Εκτάσεις και κτίρια που διαθέτει το δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων κληροδοτημάτων, τουριστικών ακινήτων κλπ), οι τράπεζες κλπ μπορούν να διατίθενται σε συνεταιρισμούς επιστημόνων και πρώην εργαζομένων σε αυτές, ανέργων και σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους τοπικούς επιχειρηματίες που αποσκοπούν σε συνέργειες με τις δικές τους επιχειρήσεις, στο πλαίσιο τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης (πχ μικρών επιχειρήσεων τουρισμού που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν υπηρεσίες προβολής ή ανάδειξης τοπικών φυσικών, πολιτιστικών κά  πόρων).
 • Αργούσα περιουσία ιδιωτών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα χωράφια αλλά και το σπίτι στο χωριό, στο οποίο επένδυσαν γενιές Ελλήνων. Οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν ούτε να τα συντηρήσουν, ούτε να τα επισκεφθούν λόγω της οικονομικής κρίσης και επιπλέον φορολογούνται σημαντικά. Ακόμη και αν μειωθεί η υπερφορολόγηση, το πρόβλημα θα εξακολουθεί να υφίσταται.  Συνεταιρισμοί μηχανικών και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών θα μπορούσαν να αναλάβουν την ήπια τουριστική εκμετάλλευση και συντήρηση σπιτιών στην επαρχία, με την παράλληλη εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης τουριστικού προορισμού. Στον αστικό χώρο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ευρέως τα εμπορικά κέντρα για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Προφανώς, οι ιδιοκτήτες αυτής της αργούσας περιουσίας, θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά με φορολογικά και άλλα κίνητρα, εφ όσον οι επενδύσεις των παραπάνω συνεταιρισμών, έχουν βιωσιμότητα και έτσι συνεισφέρουν πολλαπλώς στα έσοδα του κράτους. Το παραπάνω είναι μια απάντηση στις επενδύσεις τύπου Ελληνικού, τη στιγμή που η χώρα διαθέτει τέτοιο κτηριακό απόθεμα.
  Προτάσεις και θέματα προς διερεύνηση:
  Για τα παραπάνω απαιτείται χωρικός σχεδιασμός, Επιπλέον, θα πρέπει τα κίνητρα να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας που έχει το σπίτι στο χωριό, ως σύνδεση με τις ρίζες και να μην εξαφανιστεί μέσα από την εμπορευματοποίησή του. 
 • Αλυσίδα αγροτοδιατροφικού τομέα (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο, κατανάλωση) βλ σχετική εισήγηση για τις βιομηχανίες τροφίμων.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση χαμηλού κόστους για κοινωνικά αδύναμες ομάδες
 • Συνδυασμοί αναβάθμισης κτιρίων (Ενεργειακή, Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, Αναβάθμιση – ανάδειξη ταυτότητας Τουριστικών περιοχών κλπ
 • Μικρές μονάδες ΑΠΕ ή και Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
 • Διαχείριση – εξοικονόμηση νερού, κυρίως στις αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές
 • Διαχείριση και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων Γεωγραφική και Θεματική καταγραφή πόρων και δημιουργία προϊόντων γνώσης
 • Εναλλακτικές φθηνές κατασκευές κτιρίων, μηχανημάτων – συσκευών (πχ μέσω δράσεων των Fabrication Laboratories (Fab Labs )
 • Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση συσκευών και υλικών – Re use it Youself
 • Ομότιμη γνώση και ομότιμη παραγωγή με παράλληλη αξιοποίηση της παραδοσιακής μαστορικής τέχνης
 • Επαναλειτουργία βιομηχανιών από συνεργατικά σχήματα εργαζομένων και μηχανικών [vi]
 • Επιστημονική υποστήριξη μικρομεσαίων και κυρίως μικρών επιχειρήσεων ΜΜΕ ή και Υπηρεσίες πρώτης προσέγγισης (Έρευνα και Τεχνολογία, Καινοτομία, Οργάνωση παραγωγής, Εξοικονόμηση πόρων – Περιβάλλον, Τυποποίηση – Ποιότητα, Εξωστρέφεια)
 • Επιστημονική Υποστήριξη για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, υποστήριξη καταναλωτικού κινήματος (ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, τήρηση προδιαγραφών), προστασία περιβάλλοντος κλπ

[i] Δείτε συγκεντρωμένο το υλικό από τις εκδηλώσεις για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ http://goo.gl/RwYHf

[ii] Δείτε σχετικά την εισήγηση του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ Θ. Ξανθόπουλου «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πριν και μετά τη διαστρωμάτωση – Ψήγματα προϊστορικών και ιστορικών δεδομένων». http://anaptixi.files.wordpress.com/2013/01/xanthopoulos.pdf

[iii] Δείτε σχετικά την εισήγηση της Α. Πατεράκη «Ανάπτυξη ή μεγέθυνση;» http://anaptixi.files.wordpress.com/2013/01/pateraki.pdf

[iv] Δείτε τον αναλυτικό οδηγό, για αναζήτηση εργασίας μηχανικών – επιστημόνων μέσα από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις http://anaptixi.files.wordpress.com/2013/05/1305omadeslight.pdf

[v] Δείτε σχετικά παρουσίαση της Ρένας Κλαπατσέα, Λέκτορα του ΕΜΠ, με θέμα: «Τα κατάλοιπα της αποβιομηχάνισης και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους» http://www.iekemtee.gr/images/KLABATSEA.pdf

[vi] Δείτε ενδεικτικά τις εισηγήσεις στις ημερίδες «Ελληνικά Εργοστάσια: Βιομηχανική Αρχαιολογία ή Παραγωγικό Δυναμικό;» https://anaptixi.wordpress.com/2013/02/24/viomixaniaa  «Ελληνικές Βιομηχανίες: Υποδομές και Τεχνογνωσία ως Παραγωγικές Δυνατότητες https://anaptixi.wordpress.com/2013/05/04/viomhxaniagnosi

Δείτε περισσότερες Προτάσεις Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Advertisements
This entry was posted in Παραγωγική ανασυγκρότηση and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Συνεργατικές Επιχειρήσεις Μηχανικών και Παραγωγική Ανασυγκρότηση

 1. Ο/Η mgroza λέει:

  Προσθήκη στον προβληματισμό.
  Ρίτα Αντωνίου

  From: «Ριζοσπαστικη Πρωτοβουλια Μηχανικων»
  [mailto:comment-reply@wordpress.com]
  Sent: Sunday, January 18, 2015 10:42 AM
  To: ritant@ath.forthnet.gr
  Subject: [Νέο άρθρο] Συνεργατικές Επιχειρήσεις Μηχανικών και Παραγωγική
  Ανασυγκρότηση

  leftengineer posted: «Ο Γιάννης Δραγασάκης, στην πρόσφατη προεκλογική ομιλία
  του στο ΤΕΕ (14-1-2015) κάλεσε τους μηχανικούς να καταγράψουν προτάσεις για
  δυνατότητες παραγωγικής ανασυγκρότησης της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό: Ξεκινάμε
  τη δημοσίευση προτάσεων, οι οποίες έχουν δια»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s