Για το Τραπεζικό σύστημα

Τι είναι και τι κάνουν στην πραγματικότητα οι Τράπεζες, οι ιδιαιτερότητες και το πρόβλημα του Τραπεζικού συστήματος, θέσεις και προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η Τράπεζα Αττικής. Εισήγηση της κας Κερασίνας Ραυτοπούλου(οικονομολόγου),  στην εκδήλωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών της 12ης Μάη 2014


Μετά την πρόσκληση, που μου απευθύνθηκε για να ετοιμάσω μια ομιλία για τις τράπεζες στην εκδήλωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας, σκέφτηκα τι θα μπορούσε να έχει ειδικό ενδιαφέρον για τα τραπεζικά από τη σύναξή σας.
Κατ’ αρχήν σας ενημερώνω ότι η σημαντικότερη πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι τον προσεχή Ιούλιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η μνημονιακή υποχρέωση για να ισχύει ως τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς για οφειλές προς το Δημόσιο το 1/3 της αντικειμενικής αξίας ενώ μέχρι σήμερα είναι η αντικειμενική αξία.
Αυτό θα προκαλέσει πολλαπλές και καθοριστικές δυσμενείς συνέπειες στους αδύνατους οικονομικά πολίτες που μπορεί να έχουν οφειλές και στις τράπεζες και σε τρίτους. Η απώλεια της ακίνητης περιουσίας θα εξαθλιώσει ακόμη περισσότερους πολίτες και θα διογκώσει τα κόκκινα δάνεια αφού δεν προβλέπεται καμία διαγραφή οφειλών μετά την απώλεια των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Ακόμη θα προκαλέσει άμεση κατάρρευση των τιμών στην αγορά των ακινήτων.

Στη συνέχεια, επειδή έχω την άποψη ότι τα τραπεζικά θέματα είναι δύσκολα στην κατανόηση θα προσπαθήσω να σας κάνω μια σύντομη αναδρομή – ενημέρωση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πώς επηρεάζεται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

I ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο στο χρήμα και αποτελεί τον διαμεσολαβητή στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Φέρνει σε επαφή τους αποταμιευτές με τους επενδυτές, δηλαδή μεταφέρει την αγοραστική δύναμη από τις οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο προς αυτές με χρεωστικό υπόλοιπο.
Το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων είναι ένα είδος συστήματος κατά το οποίο η τράπεζα δίνει δάνεια σύμφωνα με το κλασματικό απόθεμα των διαθέσιμων κεφαλαίων της. Αυτό σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων αυξάνει την παροχή χρήματος (πολλές φορές ανεξέλεγκτα) και έτσι οι τράπεζες ουσιαστικά δημιουργούν νέο χρήμα (δηλαδή είναι money makers) από το χρέος. Για παράδειγμα μια τράπεζα μπορεί να χορηγήσει δάνεια πολλαπλάσια των διαθέσιμων κεφαλαίων της (9:1 ή 20 :1) και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί πολλαπλάσιο νέο χρήμα.
Δεν πρέπει όμως να γίνεται σύγχυση και να πιστεύει κανείς ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις καταθέσεις των πολιτών για να δημιουργήσουν χρήμα. Στην πραγματικότητα το νέο χρήμα δημιουργείται μέσω του χρέους.
Το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, την χρηματοδότηση δυναμικών κλάδων της οικονομίας και καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η αποτελεσματικότητα της συμβολής του εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου, το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της κοινωνίας σε οικονομικό επίπεδο και στηρίζει τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο είδη τραπεζών, την κεντρική τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες. Η Κεντρική τράπεζα αποτελεί τον συντονιστή των εγχώριων τραπεζών όσον αφορά την γενική πολιτική τους και έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις εμπορικές τράπεζες.

II ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι σύγχρονες τράπεζες αποτελούν ιδιότυπους κοινωνικούς θεσμούς, που ασκούν οικονομικά κρίσιμες και κοινωνικά ευαίσθητες λειτουργίες. Δεν μπορούν να εγγυηθούν τις καταθέσεις, τις εγγυάται το κράτος, και σε περίοδο κρίσης οι τράπεζες δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους, η σωτηρία πρέπει να γίνεται με δημόσιο χρήμα.
Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες αποτέλεσαν τον πυρήνα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Λειτουργούσαν σαν να μην κινδύνευαν από κρίσεις θεωρώντας ότι η «φούσκα» του δανεισμού, μπορεί να αυξάνεται συνεχώς και όταν συμβούν οικονομικές κρίσεις τότε οι αγορές αυτορυθμίζονται και τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες παρεμβαίνουν και τις «σώζουν».
Οι τραπεζίτες στην Ελλάδα θεωρούν ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν στην ανακεφαλαιοποίηση, επειδή ισχυρίζονται ότι η κρίση στις τράπεζες προήλθε από το κούρεμα των ομολόγων και την κακή οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε Κυβερνήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι οι τραπεζίτες έχουν τεράστιες ευθύνες, για την οικονομική κρίση, που μαστίζει τη χώρα, γιατί υποστήριξαν πλήρως τα συμφέροντα της εγχώριας διαπλοκής, νομιμοποίησαν και πολλές φορές επιβράβευσαν τη φοροδιαφυγή και τη «μαύρη οικονομία», επεδίωκαν το εύκολο, άμεσο και υψηλό κέρδος, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αποσκοπώντας στον απεριόριστο πλουτισμό τους και δεν εμπόδισαν τη φυγή στο εξωτερικό μεγάλου μέρους του κινητού πλούτου και των κερδών, που είχε συσσωρευθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Από την ανάλγητη πολιτική της τρόικας και των μνημονιακών κυβερνήσεων, μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι τραπεζίτες, που διατηρήθηκαν στη ζωή με πακτωλό δημόσιου χρήματος με τη μορφή ενισχύσεων, εγγυήσεων και κεφαλαίων μέσω ΤΧΣ.
Οι εποπτικές και ελεγκτικές αρχές (ΤτΕ, ΤΧΣ, Κυβέρνηση) δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στον θεσμικό ρόλο τους, όπως όφειλαν ως θεματοφύλακες της τραπεζικής λειτουργίας.
Ειδικά οι αποφάσεις αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος οδήγησαν στο χάρισμα δημόσιας περιουσίας στους μεγαλομετόχους και της διαχείρισης των τραπεζών στις παλαιές διοικήσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Διαλύθηκαν κρίσιμες για την ανάπτυξη εξειδικευμένες τραπεζικές μονάδες (όπως Αγροτική τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), κάτι που εξυπηρέτησε αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της τραπεζικής διαπλοκής.
Συγκεκριμένα αφού πρώτα η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε με αδιαφανή κριτήρια τις 4 συστημικές τράπεζες, που θα διασώζονταν με δημόσιο χρήμα, στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που έγινε επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος με περίπου 50 δις, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βρέθηκε να αποτελεί τον βασικό μέτοχο των τεσσάρων αυτών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, ALPHA), ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες προσφέρθηκαν για τη διάσωση των 4 μεγάλων, με το πρόσχημα ότι δεν ήταν βιώσιμες για αυτόνομη λειτουργία.
Όμως, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η διοίκηση και ο έλεγχος των τραπεζών δεν έχει περάσει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι παλαιοί μέτοχοι διατήρησαν τον έλεγχο του management στις 4 τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΧΣ, το Ταμείο διατηρεί οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και ελέγχεται μόνο από την ΤτΕ, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο στην πράξη τον έχει η Τρόικα.
Τώρα μετά τις πρόσφατες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου και την ψήφιση του πρόσφατου νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τον οποίο εξασφάλισαν τη μη δικαστική δίωξή τους οι Κυβερνώντες και τα διοικητικά στελέχη του Ταμείου, ξεκίνησε η επανα – ιδιωτικοποίηση των 4 συστημικών τραπεζών προκαλώντας μεγάλη ζημιά στην περιουσία του ΤΧΣ (περίπου 19 δις). Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και της Εθνικής έγινε σε τιμές μετοχών κάτω, όχι μόνο από την τιμή κόστους, αλλά και κάτω από τη χρηματιστηριακή.

III ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σήμερα στον τραπεζικό τομέα υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα:

 1.  Η υπερσυγκέντρωση που παρατηρείται με το 95 % του τραπεζικού τομέα στις 4 συστημικές τράπεζες δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου.
 2. Οι αυστηρότεροι κανόνες του νέου πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα επιβάλλουν περιορισμούς στη χρηματοδότηση της οικονομίας της χώρας.
 3. Η καταθετική βάση συνεχώς μειώνεται και η εποπτεία των 4 συστημικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την παροχή και την κατανομή της ρευστότητας και έτσι δεν υπάρχουν προοπτικές για χρηματοδότηση της οικονομίας από αυτές τις τράπεζες. Για το λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία η διατήρηση της Τράπεζας Αττικής, των συνεταιριστικών τραπεζών καθώς επίσης και η ίδρυση τραπεζών ειδικού σκοπού και περιφερειακού δικτύου τραπεζών.
 4. Τα συνεχώς διογκούμενα κόκκινα δάνεια, που έχουν φθάσει σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα (φημολογείται ότι μπορεί να είναι αρκετά πάνω από 75 δις, ενώ αν συμπεριληφθούν οι εμφανιζόμενες ως ενήμερες αναδιαρθρώσεις, που όμως στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούνται, ξεπερνούν τα 80 δις).

Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης για το θέμα της άρσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας απελευθερώνει τους πλειστηριασμούς και έχει φέρει μεγάλη αναταραχή και απελπισία στους υπερχρεωμένους, που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
Η αναλγησία της Κυβέρνησης συνεχώς επιδεινώνει την κατάσταση ενώ παράλληλα επιβάλλει και νέους φόρους και χαράτσια, που επιφέρουν νέα ασφυξία στους εξαθλιωμένους δανειολήπτες.
Η εξυγίανση των τραπεζών δεν νοείται αν δεν απελευθερωθούν από το βάρος των κόκκινων δανείων.

IV. ΣΥΡΙΖΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι τράπεζες, λόγω της ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας που ασκούν, λόγω του ότι είναι ο αιμοδότης της κοινωνίας και επιπλέον επειδή έχει μεγάλη σημασία η ασφάλεια των καταθέσεων, που αποτελούν την αποταμίευση της κοινωνίας, έχουν μεγάλη σημασία για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος τους για την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη και ταυτόχρονα για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.
Για την επιτυχία του ευρύτερου πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ άμεσης προτεραιότητας ζητήματα είναι :

 • Η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα,
 • η αντιμετώπιση της υπεχρέωσης,
 • η εξασφάλιση των καταθέσεων και
 • η χρηματοδότηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα θέσει το τραπεζικό σύστημα υπό δημόσιο έλεγχο, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να λειτουργήσουν ως το βασικό χρηματοοικονομικό εργαλείο, που θα στηρίξει το σχέδιο μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προς όφελος του ελληνικού λαού, της κοινωνίας και των εργαζομένων.
Θα προχωρήσει στην δημιουργία δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας, αλλά και τραπεζών ειδικού σκοπού που θα καλύψουν τις ανάγκες των μικρομεσαίων και κοινωνικών ομάδων και θα χρηματοδοτήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση. Η τράπεζα Αττικής μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γιαυτό στηρίζουμε την αυτόνομη λειτουργία της.
Επίσης θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου και στην επέκταση του θεσμού των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση των τοπικών οικονομιών.
Ως άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων θα εφαρμόσει τα εξής :

 • Θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, ώστε να σταματήσει η ιλιγγιώδης αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που χάνουν τις κατοικίες τους.
 • Κανένας πλειστηριασμός στην πρώτη κατοικία μέχρι να ψηφισθεί νόμος, που θα προστατεύσει οριστικά τους αδύναμους δανειολήπτες επιλύοντας το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και προχωρώντας σε μια νέα σεισάχθεια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα επεκταθεί και για οφειλές προς το Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τρίτους.
 • Θεσμοθέτηση και εφαρμογή ενός απλού, αποτελεσματικού, διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου προγράμματος ρύθμισης των κόκκινων δανείων, το οποίο θα ανακουφίζει πραγματικά τους υπερχρεωμένους, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πιο αδύναμων οικονομικά δανειοληπτών και όσων έχουν πληγεί από την κρίση, προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
 •   Καμία πώληση δανείου σε distress funds, που σκοπεύουν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην απελπισία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
 •   Διατήρηση της πρώτης κατοικίας για όσους έχουν χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα και οριστική ρύθμιση του προβλήματος της οφειλής τους.
 •   Απαγόρευση σε πιστωτικούς Οργανισμούς ή στην Εταιρεία, προς την οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να καταγγείλουν τη σύμβαση δανείου, να εκδώσουν διαταγές πληρωμής και να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση του πλαισίου ρύθμισης των κόκκινων δανείων.
 •   Απαγόρευση τηλεφωνικών και άλλων οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρείες.
 •   Μη επιβάρυνση οφειλής με τόκους υπερημερίας.
 •   Εκλογίκευση των επιτοκίων.

Για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση :

Απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσει τη μάχη της σφοδρής ταξικής και πολιτικής αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις του ακραίου νεοφιλελευθερισμού στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ισχύει και για τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύπλευρης κρίσης, που πλήττει κυρίως την περιφέρεια αλλά ταυτόχρονα έχει αγγίξει με διάφορους τρόπους τις εργαζόμενες τάξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αναγνωρίζοντας τις ευρωπαϊκές αιτίες της τραπεζικής κρίσης στην Ελλάδα, η πρότασή μας για τον τραπεζικό τομέα εντάσσεται στο ευρύτερο εναλλακτικό σχέδιο της Αριστεράς για ολόκληρη την Ευρώπη, που μπορεί να αντικαταστήσει τη Δημοσιονομική και Τραπεζική Ένωση άμεσα, χωρίς αλλαγή των συνθηκών, με βάση το παρακάτω τρίπτυχο.

 • Κεντρική διαχείριση του δημοσίου χρέους.
 • Κατάλληλη ενοποίηση και συνολική αναμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, με κεντρικό χαρακτηριστικό τη διαφάνεια και τον κοινωνικό – δημοκρατικό έλεγχο της τραπεζικής λειτουργίας, προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος υπερχρέωσης κρατών – τραπεζών, να αποκατασταθεί η ρευστότητα προς τους παραγωγικούς κλάδους της πραγματικής οικονομίας και να ενταχθεί η τραπεζική λειτουργία στον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε χώρας ξεχωριστά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.
 • Στροφή στην ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία και την κοινωνική – συνεταιριστική οικονομία.

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες για την ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε ενέργεια που έγινε ή πρόκειται να γίνει κατά την δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την ποινική δίωξη των εμπλεκομένων.
Η προκαταβολική νομοθέτηση της μη δίωξης για απιστία των κυβερνητικών παραγόντων και του ανώτερου διοικητικού προσωπικού του ΤΧΣ, που με τις αποφάσεις τους προκάλεσαν ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου, είναι αντισυνταγματική και θα αντιμετωπιστεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Τράπεζα Αττικής

H τράπεζα Αττικής είναι η μοναδική τράπεζα η οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε με ίδια μέσα και χωρίς τη συνδρομή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στα πλαίσια των οδηγιών της Τραπέζης της Ελλάδος.
Στόχος είναι η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή καθώς και η προσέλκυση επενδυτών από την αγορά οι οποίοι θα πλαισιώσουν το βασικό της μέτοχο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε κινήσεις δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών.
Η τράπεζα Αττικής δεν συμμετέχει στα πανευρωπαϊκά stress tests τα οποία θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο και σήμερα διαθέτει τους απαιτούμενους, από την Τράπεζα της Ελλάδος, δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Αν στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας από τον στρατηγικό επενδυτή συνυπολογιστούν και οι δυνατότητες δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου που υφίστανται στην Τράπεζα, τότε αναμένεται να ισχυροποιηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας Αττικής και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της.

Advertisements
This entry was posted in Ασφαλιστικό, Κρίση, Οικονομία. Bookmark the permalink.

One Response to Για το Τραπεζικό σύστημα

 1. Ο/Η athanase_efstathios zoulias λέει:

  Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, τις προτάσεις αξίζει να τις εμβαθύνουμε (σαν ΣΥΡΙΖΑ εννοώ). Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθωΜΣΧθανάσης Ζούλιας

  Date: Fri, 16 May 2014 14:57:06 +0000
  To: azoulias@hol.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s