Το Πολυνομοσχέδιο της καταστροφής. Επαγγελματικά δικαιώματα τέλος

Διάλυση της κοινωνίας, καταστροφή της οικονομίας, καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το τρίπτυχο της κυβέρνησης, που παρακολουθεί εμβρόντητος ο Ελληνικός λαός, μέσα σε ένα πακέτο με τον τίτλο πολυνομοσχέδιο. Το τι ακριβώς έχει ψηφισθεί αυτό το Σαββατοκύριακο του τρόμου μέσα στην Ελληνική Βουλή  δεν το ξέρει στη λεπτομέρεια του κανείς ακόμα, αφού μέχρι τα ξημερώματα τροπολογίες, που υπό ομαλές δημοκρατικές συνθήκες θα συζητούνταν από μόνες τους επί μήνες πριν εισαχθούν στη Βουλή, μπαινόβγαιναν και τα αλισβερίσια είχαν την τιμητική τους. Μπορούμε πάντως  να αναδείξουμε σημεία που αφορούν στον κλάδο μας και δυστυχώς περιγράφονται με περισσή σαφήνεια και νεοφιλελεύθερης κοπής κυνισμό.

 

1.    Σε ότι αφορά  στα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών.

Το συνταγματικό πραξικόπημα που εξετελέσθη κατά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη βουλή περιέχει και άρθρα-τροπολογίες που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών και είναι επίσης προδήλως αντισυνταγματικά, σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ των τελευταίων χρόνων.

Το αρχικό ν/σχ  ούτως ή άλλως περιείχε προβλέψεις καθ΄ υπόδειξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί αποσύνδεσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Ένας εκ των «παραλογισμών» του νεοφιλελευθερισμού. Στο όνομα του «ελεύθερου» ανταγωνισμού η πρόσβαση στο επάγγελμα δεν πρέπει να προσκρούει σε εμπόδια τύπου δίπλωμα, επιστημονικό υπόβαθρο, γνώσεις, κ.τ.λ. Αυτό όμως που αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τη ρευστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επιστημόνων , είναι η τροπολογία που έφερε τα μεσάνυχτα στη Βουλή, λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία και πιθανότατα λόγω αυτής, η Κυβέρνηση. Πρόκειται για διαγραφή των φράσεων «των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών» και «του Πανεπιστημιακού Τομέα», ως προαπαιτούμενο αυτών που ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού,  που στην πραγματικότητα εξισώνει τα διπλώματα τους με τα πτυχία των ΤΕΙ χωρίς αντίστοιχη εξίσωση γνωστικών αντικειμένων, τους τίτλους αναγνώρισης σπουδών Κολεγίων, 3ετών πτυχίων bachelor του εξωτερικού, κ.τ.λ. Τουτέστιν  πρόσβαση στο επάγγελμα πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και αγρονόμου τοπογράφου(κατ’ επέκτασιν και των υπολοίπων κλάδων) θα έχουν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά όλοι οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων που θεωρούνται ότι ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση .

Η διαγραφή της αναφοράς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και η εν μια νυκτί χυδαία εξίσωση, διευκολύνει τον διακαή πόθο για μείωση των ετών σπουδών από πέντε σε τέσσερα, την ουσιαστική υποβάθμιση ιδρυμάτων που κατατάσσονται στα καλύτερα της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο εν τέλει θα εξουδετερωθεί ο σταθερός πλούτος της χώρας που ήταν και είναι ακόμα το επιστημονικό της δυναμικό. Το όραμα όσων προκάλεσαν και όσων ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο είναι στην Ελλάδα να υπάρχουν γκαρσόνια με επιστημονικούς τίτλους.

 

Η τροπολογία αυτούσια:

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ

Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών επέρχονται οι κάτωθι νομοτεχνικές βελτιώσεις:

1.    Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12  της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου οι φράσεις «των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών» και «του Πανεπιστημιακού Τομέα» διαγράφονται και από τα τρία (3), τροποποιούμενα με το παρόν άρθρα 1, 2, και 3 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου».

2.    Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12  της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η εντός παρενθέσεως φράση «των Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής» διαγράφεται από το τροποποιούμενο με το παρόν άρθρο 4 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου».

3.    Στην αιτιολογική έκθεση της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η φράση «ΠΥΣ 38/2012» αντικαθίσταται επί το ορθό με τη φράση «ΠΥΣ 6/2012».

 

2.    Σε ότι αφορά στους πόρους του ΤΣΜΕΔΕ

Με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται μια σειρά πόρων του ΤΣΜΕΔΕ. Ουσιαστικά καταργούνται οι πόροι που σχετίζονται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων (πλην της παρακράτησης επί των μελετών και του πόρου από τεκμαρτά κέρδη εργολάβων). Πρόκειται, για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, για τους κωδικούς 8,9,11 και 14 του σχετικού εντύπου που συμπληρώνεται για την τράπεζα.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεχής αντιπαράθεση Υπουργείου και ΤΕΕ-εργοληπτικών οργανώσεων για το αν ο πόρος αυτός είναι κοινωνικός ή όχι. ΤΕΕ-εργοληπτικές οργανώσεις έχουν τη θέση ότι πρόκειται για εργοδοτικές εισφορές και δηλώνουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να τις πληρώνουν. Η κυβέρνηση έρχεται τώρα να τις καταργήσει.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα ποσοστό που υπολογίζεται ότι είναι πάνω από το 60% των συνολικών πόρων από μελέτες και έργα, το οποίο συνολικά υπολογίζεται στα 30εκ.€ περίπου (και είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις εποχές προ μνημονίου). 

Προκύπτει λοιπόν μια απώλεια της τάξης των 20εκ. € το χρόνο για το ΤΣΜΕΔΕ.

Σε μια εποχή λοιπόν που τα αποθεματικά του ταμείου έχουν ληστευθεί, που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί δε μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, που δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κάλυψη για ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν φαίνεται καμία ελπίδα στον ορίζοντα με την πολιτική που εφαρμόζεται, της  μεταφοράς πόρων από τους ασθενέστερους οικονομικά στους λίγους πλούσιους, το ΤΣΜΕΔΕ δέχεται ακόμη ένα χτύπημα. Για να έρθει ως ομαλή η εξέλιξη της εξαφάνισης, που ήδη προαναγγέλθηκε, του πριν τρία χρόνια πλέον υγιούς ταμείου της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα για τα επόμενα τριάντα χρόνια.

 

……Και οι «εσωτερικές» ευθύνες

Με τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «παίχτηκε» μια από τις  τελευταίες πράξεις του δράματος που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε ότι αφορά τη ρευστοποίηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, των προοπτικών μας ως επιστημόνων και πολιτών, αλλά και των αποθεματικών του ταμείου μας.

Σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται οι εργαζόμενοι και ανάμεσα τους οι μηχανικοί είναι δεδομένο ότι θα υφίσταντο ήττες. Κάποιες από αυτές αποδεικνύονται συντριπτικές. Όμως ακόμα και οι μάχες που χάνονται αποτελούν σπορά για τα επόμενα χρόνια. Δόθηκαν και δίδονται τέτοιες από το ΤΕΕ; Προκύπτει αβίαστα το ερώτημα: Το ΤΕΕ πώς προετοίμασε τα μέλη του, πόσο στηρίχθηκε στη συμμετοχή τους  και πώς θωράκισε τα δικαιώματα τους;

Τι έγινε το μέτωπό με τους άλλους επιστήμονες που παρήγαγε θέσεις, τι έγινε το μέτωπο με τις κοινότητες των πολυτεχνικών σχολών  που  παρήγαγε θέσεις, τι έγιναν οι θέσεις για την Παιδεία, τα κολέγια, της συσσωμάτωσης ΤΕΙ και Πολυτεχνείων, για την ισοτιμία με το μάστερ; Πως αντέδρασε στην απώλεια της αρμοδιότητας για τη χορήγηση των ισοτιμιών, στην υποβάθμιση των μηχανικών στην κλίμακα των επαγγελματικών προσόντων;

Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει για τον ρόλο του ΤΕΕ αυτό που του προετοιμάζουν, που είχε ήδη νομοθετηθεί για το οικονομικό επιμελητήριο και τώρα με το πολυνομοσχέδιο θεσμοθετήθηκε και για το ΓΕΩΤΕΕ, τη μη υποχρεωτική εγγραφή στα επιστημονικά επιμελητήρια, με ότι αυτό συνεπάγεται (και μας το διδάσκει η ιστορία).

Ήρθε η ώρα οι μηχανικοί να βγούνε κατά χιλιάδες στους δρόμους. Δεν υπάρχει πια σημείο επιστροφής. Αν όχι τώρα, πότε; Στις 9 Απρίλη κάνουμε την αρχή. Απεργούμε. Οργανωνόμαστε. Θα νικήσουμε

Advertisements
This entry was posted in Αταξινόμητα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s