ΤΙ ΤΕΕ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΤΙ ΤΕΕ ΘΕΛΟΥΜΕ

logo protovoulia

Θέλουμε ένα ΤΕΕ αυτόνομο, στο πλάι της κοινωνίας. Ένα ΤΕΕ που θα υπερασπίζεται την επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, θα προωθεί τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των μελών του, θα παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ δημοκρατικό, με δομές ανοιχτές που εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή και εμπλέκουν όλους τους μηχανικούς στις μεγάλες αποφάσεις που τους αφορούν.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα έχει όραμα, θα σχεδιάζει, συνθέτει και προτάσσει στόχους που θα κινητοποιήσουν την κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις, θα συμβάλει στην πραγμάτωσή τους.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ παραγωγικό, το οποίο αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία των μελών του θα δρα πρωτοποριακά και υποστηρικτικά για την κοινωνική-οικονομική-περιβαλλοντική συγκρότηση της χώρας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ επιθετικό, που θα ορθώνει έναν λόγο τεκμηριωμένο απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που στη σημερινή συγκυρία καταστρέφει την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Ένα ΤΕΕ που θα απαντά στα ανιστόρητα και αντιεπιστημονικά επιχειρήματα που επιστρατεύει σήμερα το πολιτικό σύστημα προκειμένου να αναπαράγεται και να εξακολουθεί να φορτώνει στις πλάτες των πολλών την κρίση που το ίδιο δημιούργησε.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα θέσει ως προϋποθέσεις

για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαφορετικού, βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου την επαναφορά στο προσκήνιο της επιστημονικής τεκμηρίωσης, του σχεδιασμού και της οργάνωσης, με την αξιοποίηση των επιστημόνων και την καινοτομία, με τη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ασφάλειας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα σχεδιάσει

ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται πρωτίστως σε ενδογενείς πηγές και θα αξιοποιεί/υποστηρίζει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Ένα νέο μοντέλο με μία πολιτική διεύρυνσης της απασχόλησης και προστασίας της εργασίας, σε ένα πλαίσιο με χαρακτηριστικά αειφορίας, που δεν θα περιλαμβάνει το τρέχον μοντέλο των αθρόων εισαγωγών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας και που θα αντιλαμβάνεται την πληθώρα των νέων επιστημόνων της χώρας ως πλούτο που πρέπει να αξιοποιηθεί προς μια κατεύθυνση δημιουργίας νέων τεχνολογιών και έρευνας. Ένα ΤΕΕ που θα προωθήσει τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου έρευνας που θα αξιοποιεί μεγάλο μέρος των νέων μηχανικών που εκτός των άλλων θα λειτουργεί και ως μέσο ανάσχεσης του μεταναστευτικού κύματος στο εξωτερικό.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα βροντοφωνάξει

ότι η υποβάθμιση της παιδείας και τα πολιτικά παιχνίδια εις βάρος καθώς και η στοχοποίηση και ο διωγμός των επιστημόνων της, είναι απειλή για την ενότητα της χώρας, την ασφάλεια των πολιτών της, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της. Ένα ΤΕΕ που θα καταγγείλει επιλογές και κατευθύνσεις που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, επιδιώκουν την απορρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού και στοχεύουν στην εξεύρεση φθηνού και «αναλώσιμου» επιστημονικού δυναμικού. Οποιαδήποτε απόπειρα ανάδειξης μηχανικών με διαδικασίες ταχύρυθμες και λογικές ήσσονος προσπάθειας, τύπου ΚΕΣ, θέτει σε κίνδυνο την καθημερινότητα των πολιτών και θίγει βαθύτατα τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα απαιτεί

οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο έργο να ενσωματώνεται σε ένα καθολικό, ενιαίο, ποιοτικό και δεσμευτικό σύστημα σχεδιασμού με κοινωνικό πρόσημο και δημοκρατική συμμετοχική οργάνωση και διαδικασίες προγραμματισμού. Ένα ΤΕΕ που θα υπερασπίζεται ότι ο σχεδιασμός δεν είναι μια τεχνική μόνο διαδικασία χωρικής “τακτοποίησης” του οικοδομείν και “επιχειρείν” αλλά άσκηση πολιτικής με την ουσιαστική της έννοια, με εργαλείο και αποτέλεσμα την δημόσια χωρική ρύθμιση και παρέμβαση. Αντί της κοινωνικοποίησης της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικού και χωροταξικού), ως κοινωνικού εργαλείου της αναπτυξιακής διαδικασίας τα πράγματα εξελίσσονται συνεχώς στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των χωρικών διαδικασιών που προσαρμόζονται ad hoc στις διαθέσεις των ενδιαφερόμενων μικρο- και μεγαλο- επενδυτών στη γη, αυθαίρετα χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση από την μελέτη εναλλακτικών σεναρίων. Ένα ΤΕΕ που θα απαιτήσει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ως βασικού εργαλείου του Χωρικού Σχεδιασμού και της κοινωνικοποιημένης πολεοδομικής ανάπτυξης. Κι επειδή το Κτηματολόγιο είναι εθνική περιουσία, πρέπει να διενεργηθεί από δημόσιο φορέα.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον

ως αναντικατάστατο κοινωνικό, οικολογικό και αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Σε μια ουσιαστικά αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική ούτε το φυσικό, ούτε το πολιτιστικό περιβάλλον είναι εμπόδια, τουναντίον είναι πλεονεκτήματα για την μελλοντική ανάπτυξη, που πρέπει να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν. Ένα ΤΕΕ που δίνει νέο νόημα στην έννοια της αειφορίας η οποία εξ ορισμού περιλαμβάνει την συνολική θεώρηση και προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων, χωρίς να προσφέρεται για βεβιασμένες, μονοδιάστατες και άκρως δεσμευτικές επιλογές. Αυτά βεβαίως απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση, ισχυρή νομική κατοχύρωση και δεσμευτικό χαρακτήρα.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα αγωνίζεται

ενάντια στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Γιατί καμία προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας δεν υπάρχει όταν εκποιείται ο δημόσιος πλούτος και καμία Κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να εκχωρήσει σε ιδιώτες τις βασικές εθνικές υποδομές. Η δημόσια περιουσία σήμερα στη χώρα μας -μέσω του ΤΑΙΠΕΔ- κυριολεκτικά “κομματιάζεται” και τιτλοποιείται, στο όνομα της εξυπηρέτησης ενός μη βιώσιμου χρέους, αποκτώντας τη μορφή χρεογράφων διαπραγματεύσιμων στις διεθνείς αγορές. Αυτό αποτελεί εκτός από ακύρωση της κοινωνικής δημοκρατίας και υποθήκευση κάθε αναπτυξιακής προοπτικής των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα προτάσσει

την αναγκαιότητα του επανασχεδιασμού της βιομηχανικής ανάπτυξης με κέντρο την παραγωγή αξίας. Ένα ΤΕΕ που θα υποδείξει ότι το συνολικό μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης πρέπει να αντιστραφεί, με εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων βιομηχανικών επιχειρήσεων ή με νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης, δηλαδή έντασης εργασίας μέσου και υψηλού επιπέδου προσωπικού και παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογικά προστιθέμενης αξίας, με υψηλή ποιότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που επειγόντως θα πάρει πρωτοβουλίες

για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση ενός Προγράμματος που θα αφορά την επαναλειτουργία παραγωγικών επιχειρήσεων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα, σε όλη τη χώρα υπάρχει πολύτιμη <<αργούσα περιουσία>> από κτιριακό απόθεμα και μηχανολογικό εξοπλισμό που είτε υπολειτουργεί, είτε αργεί, σε επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει. Παράλληλα, υπάρχει και ζει ακόμη στην Περιφέρεια, το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει λειτουργήσει αυτόν τον εξοπλισμό, ενώ πλεονάζει το επιστημονικό προσωπικό που θα μπορούσε να αναλάβει την καταγραφή, τον εκσυγχρονισμό και την μετατροπή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, με ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα εντάξει

τις ιδιωτικές επενδύσεις εντός του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης ώστε να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και να συμβάλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα τεκμηριώνει

ότι η περικοπή του ΠΔΕ είναι ο πλέον σίγουρος τρόπος για τη διαιώνιση της οικονομικής κρίσης. Το συρρικνωμένο και για άλλη μια φορά περικομμένο ΠΔΕ είναι ήδη ουσιαστικά «υποθηκευμένο» και λειτουργεί ως τροχοπέδη σε οποιαδήποτε προοπτική αναπτυξιακής διαδικασίας, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς της αναγκαίας ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ένα ΤΕΕ που θα καταδείξει ότι από αυτή τη πολιτική πλήττεται κυρίως η περιφέρεια και οι μικρές και μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουν συντελεσθεί χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στα έργα αυτά ή και σε άλλες υποστηρικτικές ή συναφείς (των έργων αυτών) επιχειρήσεις.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα μετρήσει και θα αποδείξει

ότι η προώθηση μικρών και μεγάλων έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης (Σ.Π.) ή με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), χωρίς μάλιστα τον παραμικρό σχεδιασμό, αυξάνει σημαντικά το κόστος των έργων και επιτρέπει τη διείσδυση του ιδιωτικού τομέα σε λειτουργίες καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα. Η παταγώδης αποτυχία των Σ.Π. των 4 αυτοκινητοδρόμων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αφηγήσεις περί success story. Η μόνη διαπραγμάτευση για την επανεκκίνηση των έργων που έχει τελεσφορήσει είναι η σκανδαλώδης συμφωνία περί «αποζημιώσεων παρελθόντος» στις 4 Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες με το ποσό των 400εκατ. ενώ έπεται και η έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους Παραχωρησιούχους, οι αξιώσεις των οποίων για απώλεια εσόδων ανέρχονται σε ύψος πλέον του 1 δις ευρώ.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα συμβάλει

στην αδήριτη ανάγκη για τον ορισμό νέου ρόλου στα δημόσια έργα, ένα τομέα που αφορά την κοινωνία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εργαλεία η ριζική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων στο τρίπτυχο: διαφάνεια και κανόνες στην αγορά/ ποιότητα κατασκευής/ κόστος-χρόνος. Ένα ΤΕΕ που θα θέσει όρους ώστε στην επόμενη δεκαετία τα μεγάλα δημόσια έργα να περιοριστούν σε σχέση με το παρελθόν, βάσει ενός νέου σχεδιασμού με αυστηρή ιεράρχηση σε έργα που παρουσιάζουν υψηλή ανταποδοτικότητα (οικονομική και κοινωνική) όπως η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι, η επικοινωνία του νησιωτικού χώρου, η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, η αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας κλπ. με ταυτόχρονη επικέντρωση σε έργα συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των υφισταμένων υποδομών.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα καταθέσει ριζοσπαστικές προτάσεις

για μια γενναία αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα με μακροχρόνιο προγραμματισμό και δημοκρατικό σχεδιασμό ώστε να καταστεί ικανός για να εκπληρώνει με αποτελεσματικότητα και χωρίς εξαρτήσεις τους βασικούς του ρόλους: τον προγραμματικό, το ρυθμιστικό και τον ελεγκτικό. Ένα ΤΕΕ που θα πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες γιατί το πρόβλημα δεν είναι τεχνοκρατικό , αφορά πολιτικές, πολιτικές που κυριάρχησαν και θεώρησαν ότι ο ιδιωτικός τομέας και ο ελεύθερος ανταγωνισμός πρέπει να καθορίζουν τις προτεραιότητες της οικονομίας με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα αντιτίθεται

σε κάθε λογής «επενδύσεις» που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον και δεν πληρούν τους όρους αειφορίας. Η υπόθεση των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική αποτελεί μια σύντομη αφήγηση της, ούτως ή άλλως, στρεβλής-αδιέξοδης- αντικοινωνικής και εντέλει αντιαναπτυξιακής, πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, που έδωσαν –στην κυριολεξία- γη και ύδωρ σε κάθε λογής επιχειρηματίες, δε διασφάλισαν στο ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον με τις συμβάσεις που υπέγραψαν και ..παρέλειψαν την περιβαλλοντική συνιστώσα σε κάθε επιλογή.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ με ισχυρή και πολυδιάστατη διεθνή παρουσία

που θα προωθεί την αλληλεγγύη των λαών μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και προτάσεων των συναδέλφων μηχανικών. Ένα ΤΕΕ που θα οικοδομήσει το Παγκόσμιο δίκτυο των Ελλήνων μηχανικών για την υποστήριξη της Χώρας και την από κοινού αναζήτηση διεξόδων παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Θέλουμε τέλος ένα ΤΕΕ θετικά διαφοροποιημένο υπέρ των αδυνάτων

Στόχος μας είναι ένα ΤΕΕ για όλους τους μηχανικούς. Όμως, δηλώνουμε κατηγορηματικά πως όταν θα τίθενται διλήμματα, συνηθισμένα σε περιόδους περιορισμένων πόρων και έντονων αντιθέσεων, θα είμαστε θετικά διαφοροποιημένοι υπέρ των μηχανικών που χρειάζονται τη μεγαλύτερη υποστήριξη, υπέρ των πλέον αδύναμων ομάδων μηχανικών. Όχι με τη λαϊκίστικη συνταγή των «διευκολύνσεων» και των χαριστικών επιλογών αλλά με τη διάθεση ανθρώπων, πόρων και υπηρεσιών για την αναζήτηση ουσιαστικών διεξόδων, ανταποδοτικών για την κοινωνία.

Αυτό το ΤΕΕ θέλουμε και μπορούμε να το έχουμε.

Στο δικό μας ΤΕΕ οι ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, η μεγάλη συμμετοχή των μηχανικών μελών του, θα είναι ο πνεύμονας και η καθημερινότητα του. Το ΤΕΕ σε εμάς, τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών, σημαίνει αλληλεγγύη, διέξοδος στις αναζητήσεις, συζήτηση της κάθε άποψης, εκτίμηση των μεγάλων ιστορικών παρεμβάσεων του. Εμπιστευόμαστε τη γνώση των χιλιάδων μηχανικών που αγωνιούν για την πορεία της χώρας και την αδράνεια του επιστημονικού τους φορέα. Να την αναδείξουμε για να θέσουμε το ΤΕΕ σε κίνηση, τη χώρα σε άλλη κατεύθυνση.

886126_461635267286773_563138065_o

Advertisements
This entry was posted in ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε, Θέσεις and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to ΤΙ ΤΕΕ ΘΕΛΟΥΜΕ

 1. Παράθεμα: Η «Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών Ηπείρου Λευκάδας» για τις εκλογές του ΤΕΕ -Meganisi News - Νέα από (και για) το Μεγανήσι

 2. Παράθεμα: Η «Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών» για τις εκλογές του ΤΕΕ -Meganisi News - Νέα από (και για) το Μεγανήσι

 3. Ο/Η pntzamilis λέει:

  Είναι σημαντικό την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε να συσπειρωθούμε ενάντια σε κάθε προσπάθεια υποδούλωσης της χώρας και μετατροπής της σε προτεκτοράτο.
  Θεωρώ, ότι το επάγγελμα μας δεν έχει κανένα μέλλον και η επαγγελματική μας σταδιοδρομία δεν έχει καμιά διασφάλιση όταν ως πολίτες δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ασκούμε.

  Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την ιδρυτική σας διακήρυξη (https://rizoengineers.wordpress.com/διακήρυξη/) και συμφωνώ στο βασικό σας αίτημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεδομένου ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας συνδέεται άμεσα με το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί θα ήθελα να ρωτήσω:
  θεωρείτε ότι είναι δυνατή η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας έχοντας ως νομισματικό μας εργαλείο το ευρώ και παραμένοντας στην ευρωζώνη; Με ποιο τρόπο; Έχετε παραδείγματα χωρών που κατάφεραν κάτι αντίστοιχο χωρίς να έχουν εθνικό νόμισμα;

  Επίσης, θα ήθελα την άποψη σας για το καθεστώς εποπτείας στο οποίο έχει υπαχθεί η Ελλάδα από την Ευρωπαική Ένωση και συγκεκριμένα για την εφαρμογή του κανονισμού γνωστού ως two-pack http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_en.pdf ή στα ελληνικά http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_el.pdf μπροστά στον οποίο τα μνημόνια φαντάζουν απλά ως το «ορεκτικό».

  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα που θα έχουμε ως πολίτες αλλά και ως ΤΕΕ να διαμορφώσουμε τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος μας.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και θα εκτιμήσω τα μέγιστα την απάντηση σας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s