Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας για μηχανικούς σε παραγωγικές επιχειρήσεις & νέες τεχνολογίες: μία πρόταση της ΡΠΜ υλοποιείται.

Ένα νέο πρόγραμμα δημιουργίας 6000 θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν σε μεγάλο ποσοστό ειδικότητες Μηχανικών, είναι αυτή τη στιγμή «στον αέρα» (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας ).

Ως Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, ανοίξαμε από πέρυσι το διάλογο για τις νέες συνθήκες του επαγγέλματος και την απαραίτητη στροφή σε νέους παραγωγικούς τομείς και εκπονήσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία 5000 νέων θέσεων εργασίας με 24μηνη επιδότηση τμήματος του μισθού (Νέο τοπίο για τους μηχανικούς: βελτιώνουμε το παρόν – σχεδιάζουμε το μέλλον). Δεδομένου ότι την πρόταση αυτή τη θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση, απευθυνόμενοι και προς την πολιτεία, χαιρετίζουμε την προκήρυξη του σχετικού προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος, δε θα πρέπει να είναι η εφήμερη και περιστασιακή απασχόληση αλλά η ενίσχυση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, με συνέχεια και έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

 Το εν λόγω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης έξι χιλιάδων (6.000) άνεργων επιστημόνων, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ηλικίας έως 39 ετών.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι, έστω και μία ημέρα, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

 • Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρεις  μήνες, χωρίς επιχορήγηση.
 • Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο:
  • το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
  • το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις  και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υλικά-Κατασκευές και
 • Εφοδιαστική αλυσίδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε ισχύ και 2ο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ, το οποίο αφορά τη 12μηνη εργασία σε Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς (Ειδικο προγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 07/12.

Advertisements
Posted in Δημόσια διαβούλευση, Επαγγελματικά θέματα, Ενημέρωση, Νέοι Μηχανικοί, Οικονομία | Σχολιάστε

Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018

 ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών με θέμα «Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018» διοργανώθηκε από την Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία  Μηχανικών Α.Μ  ανοικτή συζήτηση το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε  Ανατολικής Μακεδονίας με ομιλητή τον κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, εκ των συντονιστών του σχεδίου του Π.Δ,  μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε και μέλος της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών, Οικολόγοι Μηχανικοί –Συνεργαζόμενοι.

Στη συζήτηση συμμετείχαν διπλωματούχοι μηχανικοί από διάφορες ειδικότητες καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ -ΑΜ κ. Κυριαζίδης Δημήτριος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας κ. Νεστορίδης Ιωάννης και μέλη των τοπικών παρατάξεων του ΤΕΕ –ΑΜ.

Ο εισηγητής κ. Θεόφραστος Βαμβουρέλλης

 

Αρχικά επισημάνθηκε ότι το Π.Δ σχεδιάστηκε εντός ΤΕΕ και στη συνέχεια η κυβέρνηση υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος του μετά την επίσημη διαβούλευση που οργάνωσε.

Παρουσιάστηκαν τα  βασικά σημεία του νέου Προεδρικού Διατάγματος που είναι:

 • διασφαλίζεται και κατοχυρώνεται η αρχή ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τον τίτλο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο αυτού
 • για πρώτη φορά στο επάγγελμα του Μηχανικού τα επαγγελματικά δικαιώματα κωδικοποιούνται ανά ειδικότητα με ενιαίο τρόπο σε ένα ενιαίο κείμενο
 • κατοχυρώνονται τα ενιαία και αδιάσπαστα 5ετή Διπλώματα, χωρίς όμως να αποκλείονται τα 3ετή ή 4ετή πτυχία του εξωτερικού
 • για λόγους μέγιστης δυνατής συναίνεσης επιλέχθηκε να τηρηθεί η αρχή ότι όλες οι ειδικότητες διατηρούν τα μέχρι σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, με εξαίρεση κάποιες που αποκτούν πρόσβαση σε νέα αντικείμενα
 • Οι 4 νέες ειδικότητες (Περιβάλλον, Χωροταξία/Πολεοδομία, Παραγωγή & Διοίκηση, Ορυκτοί Πόροι) κατοχυρώνουν για πρώτη φορά επαγγελματικά δικαιώματα

Ειδικότερα οι Χωροτάκτες αποκτούν περιορισμένη πρόσβαση στις Αρχιτεκτονικές Μελέτες.

 • ορισμένες παλιές ειδικότητες αποκτούν κατοχυρωμένα δικαιώματα για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα οι Μεταλλειολόγοι αποκτούν πρόσβαση στις γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
 • για πρώτη φορά ρυθμίζεται η πληροφορική και διαμορφώνονται σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα
 • Οι ενδοσυντεχνιακές αντιθέσεις, με εξαιρέσεις, δεν υπερβλήθηκαν και γι αυτό διατηρούνται μια σειρά από στρεβλώσεις.
 • Μένουν ανοικτά ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ γειτονικών γνωστικών περιοχών και ειδικοτήτων. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο στην πρόσβαση των Πολιτικών Μηχανικών στις Αρχιτεκτονικές και Τοπογραφικές Μελέτες, των Αρχιτεκτόνων στις Στατικές Μελέτες, των Τοπογράφων στα έργα Πολιτικού Μηχανικού (Υδραυλικά, Συγκοινωνιακά), των Μηχανολόγων στα Ηλεκτρολογικά, των Ηλεκτρολόγων στα Μηχανολογικά και τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των Ναυπηγών στα Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά εκτός πλοίου, των Χημικών Μηχανικών στα Μηχανολογικά.

Ο κ. Βαμβουρέλλης καταλήγοντας στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι υπάρχουν δύο βασικά επίδικα που θα απασχολήσουν τους διπλωματούχους μηχανικούς με βάση το Π.Δ στο εγγύς μέλλον

 • η κατοχύρωση του ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς διπλώματος έναντι των 3ετών και 4ετών πτυχίων εξωτερικού
 • και η νηφαλιώδης συζήτηση μεταξύ των γειτονικών ειδικοτήτων για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων που αφορούν στην παράλληλη πρόσβαση σε κοινά επαγγελματικά δικαιώματα.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με  ερωτήσεις  προς τον εισηγητή  και έγινε ανταλλαγή απόψεων για την διαδικασία και πιθανούς τρόπους  επίλυσης των στρεβλώσεων που παραμένουν και μετά το Π.Δ .

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι το πρόσφατο Π.Δ 99/2018 είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα που ξεκαθαρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών και αποτελεί την ισχυρή βάση για τη διευθέτηση θεμάτων που δεν λύθηκαν μέσα από ευρείες συναινέσεις μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών.

IMG_20181124_121120

Άποψη από την εκδήλωση στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ, στην Καβάλα

Posted in Επαγγελματικά δικαιώματα, Επαγγελματικά θέματα, Ενημέρωση | Tagged , , | Σχολιάστε

Συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

Από 1/1/2019 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/eisfores) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Το νομοσχέδιο, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν.4387/16, μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές ως εξής:

·       Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μειώνεται, από την 1/1/2019, κατά 33,3%: από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.

·       Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.

·       Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

·       Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που άπτονται ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων:

 • Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης. Στο εξής, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι άμεσα θιγέντες από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, θα μπορούν να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που δίνει η δικονομία στους παράγοντες της δίκης.
 • Ενισχύεται θεσμικά και οργανωτικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της ίδρυσης νέων τμημάτων και της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας. Ειδικότερα, ορίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση η περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης, επίθεσης, απειλής, εξύβρισης και έμπρακτης εξύβρισης κατά την διάρκεια του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας και δημιουργείται η πρόβλεψη για ένα λειτουργικό σύστημα νομικής εκπροσώπησης των Επιθεωρητών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που προκύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 και την καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ήδη καταβληθείσας εισφοράς και της καταβλητέας σύμφωνα με τον ν.4387/2016.
 • Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/12/2019 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ..
 • Συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους. Οι προκηρύξεις των θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 28.2.2019.

Posted in Ασφαλιστικό, Νομοθεσία | Σχολιάστε

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα Διπλωματούχων και Τεχνολόγων Μηχανικών

Δελτίο τύπου εξέδωσε την Τετάρτη το ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία χαιρετίζει την έκδοση του ΠΔ99/2018 που ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, διαπιστώνει την ανάγκη έκδοσης αντίστοιχου ΠΔ που θα ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων μηχανικών και ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει σύντομα το Μητρώο των Τεχνολόγων Μηχανικών που έχει συστήσει από πέρυσι.

Αναλυτικότερα: https://web.tee.gr/eidisis/anakoinosi-tis-dioikoysas-epitropis-toy-tee-gia-to-neo-pd-gia-ta-epaggelmatika-dikaiomata-ton-diplomatoychon-michanikon/

Posted in Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, Επαγγελματικά δικαιώματα, Επαγγελματικά θέματα, Θέσεις, Νομοθεσία | Σχολιάστε

Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών

Ιστορική μέρα σήμερα για το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα, καθώς εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 99/2018) βάσει του οποίου για πρώτη φορά έναν αιώνα μετά την ίδρυση του ΤΕΕ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών πλέον ρυθμίζονται με συνολικό τρόπο και σε ένα ενιαίο κείμενο  ανά ειδικότητα. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα του ΤΕΕ, για το οποίο εργάστηκαν αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς δεκάδες συνάδελφοι, εκλεγμένοι και μη, επί δύο έτη προκειμένου να ετοιμαστεί το κειμένο στο οποί βασίστηκε το τελικό Προεδρικό Διάταγμα. Παρότι κάποια ζητήματα παραμένουν ακόμα ανοιχτά, πρόκειται για αποφασιστικό βήμα στη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού. Εξασφαλίζονται καθ’ αυτόν τον τρόπο τα 5ετή Διπλώματα, καθώς πλέον και με τη βούλα τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από αυτά. Ιδιαίτερα οι νέες ειδικότητες (Περιβάλλον, Χωροταξία/Πολεοδομία, Παραγωγή & Διοίκηση, Ορυκτοί Πόροι) καθώς και ορισμένες παλιές όπως οι Μεταλλειολόγοι και οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί κατοχυρώνουν πλέον συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αφήνοντας πίσω την αβεβαιότητα και την έλλειψη αναγνώρισης. Ως ΡΠΜ χαιρετίζουμε την έκδοση του ΠΔ και θα επανέλθουμε άμεσα με εκτενή παρουσίαση των αλλαγών που προβλέπονται στο επάγγελμα του μηχανικού.

Posted in Απόψεις, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, Επαγγελματικά δικαιώματα, Επαγγελματικά θέματα, Θέσεις, Παιδεία | Σχολιάστε

Μέχρι την Τετάρτη (7/11) η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ

Μέχρι μεθάυριο Τετάρτη 7/11 μπορούν οι συνάδελφοι μηχανικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση 14 Μόνιμων Επιτροπών του ΤΕΕ συμπληρώνανοντας τη φόρμα στο ακόλουθο link: https://web.tee.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos

Οι Μόνιμες Επιτροπές επεξεργάζονται θέσεις και προτάσεις επί όλων των ζητημάτων που αφορούν στους Μηχανικούς, τις οποίες στη συνέχεια εισηγούνται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ προκειμένου να τις υιοθετήσει και υλοποιήσει.

Οι 14 Μόνιμες Επιτροπές που θα στελεχωθούν στην τρέχουσα πρόσκληση είναι:

 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ –ΣΕΣ (ΕΣΠΑ)- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
 • Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Posted in Αταξινόμητα, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Αναπτυξιακά θέματα, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, Παραγωγική ανασυγκρότηση | Σχολιάστε