Επιστολή στη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ για την εκτός σχεδίου δόμηση: Το ΤΕΕ  να προστατευσει τα μέλη του  

Το ΤΕΕ  να προστατευσει τα μέλη του  

Είναι σε όλους γνωστό ότι με την πρόσφατη απόφαση  176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την εκτός σχεδιου δόμηση και την μη ρύθμιση του θέματος με νομοθετική διάταξη, έχει επέλθει μεγάλη αναστάτωση στον τεχνικό κόσμο όσον αφορά το σύννομο των ενεργειών του και τις επαπειλούμενες επιπτώσεις.

   H πρόσφατη υπ’ αριθμόν 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει ότι τα ακίνητα στην εκτός σχεδίου περιοχή έστω κι αν έχουν εμβαδόν άνω των 4000 τ.μ, προϋφιστάμενα της ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, οφείλουν να έχουν πρόσοψη 25 μέτρων σε δημοτικό δρόμο. Είναι γνωστό ότι η Διοίκηση  μέσω των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και των υπηρεσιών δόμησης εφάρμοζε τον ν 3212/2003 , όπου  σύμφωνα με το άρθρο 23., για ακίνητα που είχαν δημιουργηθεί από την ισχύ του νόμου αυτού αρκούσε να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ, ανεξαρτήτως προσόψεως σε κοινόχρηστο δρόμο.

     Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο τονίζει στην απόφαση του ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας (ελάχιστη αρτιότητα, «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο δρόμο κ.ά.) ισχύουν από το 1985 και επομένως δεν νοείται ούτε οι πολίτες να επιδιώκουν την οικοδόμηση οικοπέδων που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ούτε οι Πολεοδομίες να εκδίδουν οικοδομικές άδειες γι’ αυτές.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει << Εν όψει τούτου ο επίμαχος κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να ακολουθούν τη νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικώς κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει, τους οποίους οι νομικοί τους παραστάτες και τεχνικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν επί του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος των ακινήτων και των εφαρμοστέων όρων και περιορισμών δομήσεως.>>

 Μετά από την διαμορφωθείσα κατάσταση και με δεδομένο ότι στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας  εκκρεμεί η έκδοση διοικητικών πράξεων αναφορικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, προεγκρίσεων, βεβαιώσεων αρτιότητας-οικοδομησιμότητας, αλλά και αιτήματα για ανακλήσεις οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάσει τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (χωρίς απαίτηση προσώπου σε κοινόχρηστη οδό ) υποβλήθηκαν εγγράφως ερωτήματα από τις ΥΔΟΜ , για παροχή οδηγιών για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Το ΥΠΕΝ δια στόματος του Υπουργού  κ Ταγαρα εξήγγειλε δημοσίως νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως απεσύρθη στην Βουλή όπως πληροφορηθήκαμε  από δημοσιεύματα του Τύπου.

Το ΤΕΕ με δηλώσεις του Προέδρου του ζήτησε  την άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμα δόμησης όλα τα ακίνητα που είχαν οικοδομησιμότητα πριν από το 2003, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ξεκαθαρίσουν οριστικά το τοπίο για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Με δεδομένο ότι η Βουλή  έκλεισε, μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές, πολλοί  ιδιοκτήτες  αλλά και μηχανικοί που έχουν υποβάλει φακέλους για έκδοση διοικητικών πράξεων στην εκτός σχεδιου δόμηση,  ασκούν ισχυρές  πιέσεις στους υπαλλήλους των  ΥΔΟΜ, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην  υφιστάμενη νομοθεσία και την  νομολογία , ιδιαίτερα όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 176/2023 απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, και ανάμεσα  σε διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες. Αποτέλεσμα είναι ότι πολλές υπηρεσίες δόμησης σταμάτησαν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες, άλλες όμως συνεχίζουν κανονικά την έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης.

Επιπροσθέτως τίθενται διάφορα επί μέρους ερωτήματα με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις, όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναθεωρήσεων , των αποπερατώσεων, των περιπτώσεων προ του 85 και κατά συνέπεια τα εντος ζώνης, κλπ.

Ταυτόχρονα ορισμένοι μηχανικοί υπογράφουν δηλώσεις οικοδομησιμότητας –αρτιότητας για τις επίμαχες περιοχές εκτός σχεδιου χωρίς πρόσωπο, ενώ άλλοι  μηχανικοί θεωρούν  ότι δεν καλύπτονται πλέον από το διαμορφωθέν πλαίσιο.

Κατά συνέπεια το ΤΕΕ οφείλει να προστατευσει τα μέλη του και με την συνδρομή των νομικών του υπηρεσιών, να δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης, ώστε όλοι να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο νομιμότητας.

Οφείλει να ζητήσει από το ΥΠΕΝ, να προστατευσει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης από αφόρητες πιέσεις, από αγωγές για διαφυγόντα κέρδη και από μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης που επιβάλλει την τήρηση της ισονομίας και της ισοπολιτείας, να εκδώσει άμεσα οδηγίες προς όλες τις ΥΔΟΜ για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Για την Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ,

Νίκος Ανδρεδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ

Μιχάλης Σιδηρόπουλος, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Σταυρούλα Αγρίου, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Advertisement
Posted in Πολεοδομικά Θέματα, δομημένο περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση του νερού • Συγκέντρωση στη Βουλή • Δευτέρα 20/3/2023 – 16.30

site: protovoulia-dimosio-nero.gr    email: protovoulia.dimosio.nero@gmail.com

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΚΡΙΒΟ

Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
που ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση του νερού

Συγκέντρωση στη Βουλή • Δευτέρα 20/3/2023 – 4.30 μ.μ.

Πριν στεγνώσουν τα δάκρυα για τους 57 νεκρούς των Τεμπών, που δολοφονήθηκαν στο βωμό της άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, η κυβέρνηση χωρίς ντροπή, συνεχίζει στον εγκληματικό δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων των κοινών – δημόσιων αγαθών και υποδομών.

Την Δευτέρα 20/3/2023 η κυβέρνηση θα καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενώ παράλληλα περνά μια σειρά αντιπεριβαλλοντικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν το χτίσιμο σε αιγιαλούς και υποβαθμίζουν την προστασία περιοχών natura.

Το πολυνομοσχέδιο διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η οποία μετονομαζόμενη σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναλαμβάνει επιπλέον τη «ρύθμιση» των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στρώνεται νομικά το έδαφος για την ανάπτυξη αγοράς σε αυτούς τους τομείς κατά τα πρότυπα της αγοράς ενέργειας, τις συνέπειες της οποίας τις βλέπουμε κάθε μήνα στους εξωφρενικούς λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Το πολυνομοσχέδιο συνιστά κατάφωρη αντιδημοκρατική εκτροπή επειδή καταπατά τις αποφάσεις 1906/2014, 190 & 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ΄ τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, το ιδιωτικό Υπερταμείο δεν μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες, ο κύκλος των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης είναι ενιαίος – αδιάσπαστος, υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν εμπορικό προϊόν.

Η διαφαινόμενη γενίκευση της ιδιωτικοποίησης – εμπορευματοποίησης του τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων (πιθανότατα και της αποκομιδής) θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών, απολύσεις εργαζομένων, μεγαλύτερη αδιαφάνεια, ανεξέλεγκτες καταστάσεις όσον αφορά την τήρηση κανόνων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Το τι σημαίνει η παράδοση του τομέα των απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα το βλέπουμε ήδη στον τομέα της ανακύκλωσης που την διαχειρίζονται ιδιώτες και οι επιδόσεις της χώρας είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Το βλέπουμε στη διαιώνιση του μοντέλου των φαραωνικών έργων και λειτουργιών μέσω ΣΔΙΤ που εδώ και μισό αιώνα τρέφουν το τέρας των εγκαταστάσεων διαχείρισης σκουπιδιών στην Φυλή και έχουν μετατρέψει την Δυτική Αττική σε απόπατο του λεκανοπεδίου.

Η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης ζωτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εκτός από την μείωση του επιπέδου ασφαλείας, την υποβάθμιση της ποιότητας και την αύξηση του κόστους, καθιστά μακροπρόθεσμα το κράτος και την κοινωνία όμηρο ιδιωτικών συμφερόντων. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση αυτών αγαθών θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλούν και να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις για ακόμα πιο συμφέροντες όρους όπως ακριβώς έγινε και με τις αμαρτωλές συμβάσεις του εξοπλισμού τηλεδιοίκησης στα τρένα που είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθούν 57 ζωές.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!

Πηγή: https://bit.ly/409KRyy

Posted in Ενημέρωση, Περιβάλλον | Tagged , , | Σχολιάστε

Γενική απεργία Πέμπτη 16/3 για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών

Η γενική απεργία της Πέμπτης 16 Μαρτίου έρχεται να προστεθεί σε σειρά κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων, απεργιών και δράσεων του τελευταίου 15νθημέρου, από τότε δηλαδή που μια ολόκληρη χώρα έμεινε άφωνη από το αδιανόητο δυστύχημα των Τεμπών και τη μετέπειτα κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης και μετάθεσης ευθυνών.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΝΟ, ΟΛΜΕ και δεκάδες άλλα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης επισημαίνοντας στις ανακοινώσεις τους τα κρίσιμα ερωτήματα πως πρέπει να απαντηθούν για το πώς, το γιατί και τους υπαίτιους για το έγκλημα των Τεμπών. 

Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση είναι στις 11 το πρωί στην Πλ Κλαυθμώνος, στη Θεσσαλονίκη στις 11.30 το πρωί στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (εδώ το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσσαλονίκης) ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις καλούνται την ίδια ώρα σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς την Πέμπτη 16/3

Από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα κινηθεί το Μετρό στις γραμμές 1, 2 και 3, όπως και το Τραμ. Τρόλεϊ και λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ (αναλυτικά)

Απόπειρα προβοκάτσιας την τελευταία στιγμή από τον Μ. Βορίδη

Να σημειωθεί ότι τo υπ. Εσωτερικών του Μ. Βορίδη έβγαλε ανακοίνωση αργά το βράδυ της Τετάρτης – και ενώ επίκειται 24ωρη απεργία των ΜΜΕ – ότι τάχα κηρύχθηκε από τα δικαστήρια παράνομη η απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 16/3, εν γνώσει του ψευδόμενο καθώς η δικαστική απόφαση αφορά την απεργία/αποχή που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τη διαδικασία «αξιολόγησης». Προβοκάτσια του υπ. Εσωτερικών καταγγέλει η ΑΔΕΔΥ (διαβάστε αναλυτικά)

Απεργία στα ΜΜΕ την Τετάρτη 15/3

Σημειώνεται ότι οι δημοσιογράφοι κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15/3, μια μέρα πριν την πανελλαδική απεργία, ώστε να υπάρχει κάλυψη των απεργιακών κινητοποιήσεων της Πέμπτης. Το Left.gr συμμμετέχοντας στην απεργία δεν θα μεταδίδει ειδήσεις από τις 5 το πρωί της Τετάρτης ως τις 5 το πρωί της Πέμπτης 16/3.

Η ΑΔΕΔΥ

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ σημειώνει στο κάλεσμά της για την 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ότι η φωνή των δημοσίων υπαλλήλων ενώνεται με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ:

  • να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους.
  • να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος.
  • Το έγκλημα των Τεμπών δε θα συγκαλυφθεί.

«Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

«Όλων οι ζωές μετράνε» τονίζει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της για την απεργία της Πέμπτης 16/3 τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η χώρα μας βιώνει μέρες πένθους, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους, επί το πλείστον νέα παιδιά. Η εθνική τραγωδία στα Τέμπη έχει συγκλονίσει τους πάντες. Παιδιά, νέους, μεγάλους. Διαδηλώσεις, μηνύματα σε τοίχους, σε αυλές σχολείων, σε αίθουσες πανεπιστημίων έχουν κατακλύσει τη χώρα ολόκληρη. Ο καθένας αλλά και όλοι μαζί θέλουμε να εκφράσουμε με το δικό μας τρόπο τη διαχρονική μας απογοήτευση για όσα δεν έγιναν, μα πάνω απ’ όλα την οργή για αυτό που συνέβη στα Τέμπη».

Σημειώνε δε, μεταξύ άλλων, πως «τα βασικά τρία ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα είναι τα εξής:

Γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία; Ποιοι ευθύνονται; Πώς δε θα συμβεί ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ;

Οι νεκροί συνάδελφοί μας σιδηροδρομικοί, θύματα και αυτοί της ανείπωτης τραγωδίας, με το θάνατό τους όχι μόνο αποκαλύπτουν όλα όσα επιμελώς κάποιοι απέκρυπταν διαχρονικά, δηλαδή τις  ευθύνες των Κυβερνήσεων και τη συστηματική υπονόμευση των σιδηροδρομικών υποδομών, αλλά φέρνουν στο φως και το μακάβριο άθροισμα του μακρύ καταλόγου των νεκρών εργαζομένων που απώλεσαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 

Την ίδια στιγμή, μετά τη σχεδόν 13ετή κρίση, η εργασία έχει υποστεί τα πάνδεινα: μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και αποδόμηση του εργατικού δικαίου, περιορισμό των μισθωτών που απολαμβάνουν συλλογική προστασία και κυρίως ανεργία, που ειδικά στους νέους έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε οι πρωταθλητές στην Ευρώπη. Αυτά τα νέα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, είναι τα παιδιά της κρίσης. Αρχικά δημοσιονομικής και μετέπειτα πανδημικής, ενεργειακής και τώρα της κρίσης κόστους ζωής. 

Ο σιδηρόδρομος εξακολουθεί να είναι ένα μεταφορικό μέσο με εξόχως ταξικά χαρακτηριστικά. Επί το πλείστον εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών ανθρώπων με τα χαμηλά ή και ανύπαρκτα εισοδήματα.

Η πολιτεία αν μη τι άλλο οφείλει να διασφαλίσει τα στοιχειώδη. Ασφάλεια στις μετακινήσεις και ποιότητα υπηρεσιών».

6052_afisa_eparxia_page-0001.jpg

 

ΠΟΕ – ΟΤΑ: Να αποκαλυφθούν, να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για την αφαίρεση των πενήντα (57) ανθρωπίνων ζωών οι υπαίτιοι

p.o.e.-o.t.a.-afisa_24oris_panelladikis_apergias_16-03-2023.jpg

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) αποφάσισε την συμμετοχή της στην Πανδημοσιοϋπαλληλική Πανελλαδική κινητοποίηση που προκήρυξε για την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Όλοι οι εργαζόμενοι, στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, πρέπει να ενώσουν τη φωνή τους και να απαιτήσουν να πληρώσουν οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Οι ένοχοι έχουν ονοματεπώνυμο. Τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην Διοίκηση των σιδηροδρόμων.

Επιβάλλεται να αποκαλυφθούν, να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για την αφαίρεση των πενήντα (57) ανθρωπίνων ζωών. Εδώ και τώρα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε το έγκλημα των Τεμπών να συγκαλυφθεί. Όσοι πιστεύουν πώς με αστείους επικοινωνιακούς χειρισμούς, δήθεν θλιμμένους Υπουργούς, συγνώμες, αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και επιτροπές διερεύνησης θα καλύψουν τις βαρύτατες ευθύνες τους για την τραγωδία, πλανώνται πλάνην οικτράν. Τα χέρια τους έχουν βαφτεί με αίμα αθώων ανθρώπων και η Ελληνική Κοινωνία αξιώνει βαρύτατη τιμωρία για τους εγκληματίες.

Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί να λειτουργεί ένα κράτος στη λογική του «πάμε και όπου βγει». Είδαμε που οδηγεί αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης των Δημοσίων Υπηρεσιών με μόνο σκοπό το εύκολο κέρδος για τα συμφέροντα σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Είναι η ώρα να μπει ένα τέλος στο ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες διεκδικούν μία ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ένα καλύτερο μέλλον γι΄ αυτούς και τα παιδιά τους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετάσχουν ενωτικά και δυναμικά στην κινητοποίηση της ΠΕΜΠΤΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 το πρωί της ίδια ημέρας. Σύνθημα μας, «δεν ήταν δυστύχημα… ήταν δολοφονία!!! καμία συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, οι υπαίτιοι πρέπει να πληρώσουν».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης

Στην 24ωρη απεργία, της Πέμπτης 16ης Μαρτίου, που προκήρυξε η ΓΣΕΕ συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς απαιτώντας να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που προκάλεσαν την τραγική απώλεια των συναδέλφων και συμπολιτών μας.

Σε ανακοίνωσή της δηλώνει: «Στην προσπάθεια να χυθεί άπλετο φως στα αίτια του δυστυχήματος και στην απόδοση ευθυνών σε αυτούς που τους πραγματικά αναλογούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται η Ομοσπονδία θα σταθεί αρωγός. Είμαστε μαζί. Είμαστε ενωμένοι μακριά από αλληλοκατηγορίες και πολιτικές σκοπιμότητες. Είμαστε δίπλα στους συγγενείς των συναδέλφων μας και των συμπολιτών μας που έχασαν τόσο άδικα τους δικούς τους ανθρώπους, με την υπόσχεση να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Υποσχόμαστε σε όλη την Ελληνική Κοινωνία έναν ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ και ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Τέλος, η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος.

Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην απεργία της Πέμπτης 16 Μαρτίου

Στάσεις εργασίας ΟΛΜΕ από Δευτέρα 06 έως και Παρασκευή 10.03.2023 για  αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης - especial.gr

Σε μαζική συμμετοχή καλεί τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ΟΛΜΕ στην 24ωρη πανεργατική απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτίου. Με αίτημα να απαιτηθεί «μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών».

Η ΟΛΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στην Αθήνα που θα γίνει στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες της τραγωδίας που ζει ο λαός μας, να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι και να μην κρύβονται πίσω από τα «ανθρώπινα» λάθη.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σιωπήσουμε και φυσικά δεν το κάνουμε, αντίθετα από την πρώτη στιγμή βγήκαμε στους δρόμους και αγωνιζόμαστε για να πληρώσουν καταρχήν οι ένοχοι και για να μην υπάρξει άλλη τέτοια τραγωδία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Τμήμα Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Όλες και Όλοι στη Γενική Απεργία και στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για αλήθεια και δικαιοσύνη, για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, για τη στήριξη των συγκοινωνιών και συνολικά των δημόσιων αγαθών, και τονίζει:

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο και τα σωματεία τους, που αγωνίζονται ενάντια στην απαξίωση και τη διάλυση του ΟΣΕ, και προειδοποιούσαν επί μήνες την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τους κινδύνους που υπήρχαν για την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε δυναμικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα!»

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ για την Πέμπτη αποφάσισε η ΠΝΟ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ για την Πέμπτη 16/03 αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Λόγω της κινητοποίησης τα πλοία της ακτοπλοΐας αναμένεται να παραμείνουν δεμένα σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Η κινητοποίηση αρχίζει στις 00.01 τα ξημερώματα της Πέμπτης και λήγει στις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Η ΠΝΟ σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά, την πάγια και σταθερή θέση της για την ασφάλεια των θαλάσσιων συγκοινωνιών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, απαιτεί την κατάργηση και τροποποίηση του Ν. 4150/2013 σε ό,τι αφορά τις ειδικές – μειωμένες οργανικές συνθέσεις και την ανάγκη για θεσμοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες των πλοίων και της ναυτεργασίας.

Πηγή: https://left.gr/news/tin-pempti-163-paralyei-i-hora-apergia-me-ihiro-minyma-sti-kyvernisi-etoimazoyn-ta-syndikata

Posted in Ενημέρωση | Tagged , , | Σχολιάστε

Ψήφισμα της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την τραγωδία στα Τέμπη

Είναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης. Ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς μεταξύ των οποίων δυστυχώς πολλά νέα παιδιά. Εκφράζουμε την βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράσταση μας στους συγγενείς των θανόντων αλλά και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους.

Κάθε προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ασέβεια προς τους νεκρούς. Η επιλογή όλων μας τώρα δεν μπορεί παρά να είναι μία: Όλα στο φως! Μόνο έτσι θα έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος μας ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία σαν και αυτή.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες μετά την τραγωδία των Τεμπών είναι απαραίτητη η έγκυρη, επιστημονικά και τεχνικά εμπεριστατωμένη παρέμβαση του ΤΕΕ που ως τεχνικός σύμβουλος του Κράτους θα συμβάλλει στο υψηλότερο επίπεδο, από την πλευρά του,  στην πλήρη επιστημονική και τεχνική διερεύνηση, στη διαλεύκανση της τραγωδίας και στην κατάθεση προτάσεων εφαρμογής προηγμένης τεχνογνωσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Επειδή δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε λογικές που επικαλούνται το ανθρώπινο λάθος για μία τέτοια τραγωδία, ζητάμε να διερευνηθούν τα αίτιά της και η δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στην έρευνα και στην απόδοση ευθυνών με τη συμμετοχή ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων.

Συμμετέχουμε ως ΤΕΕ στην Απεργία που καλούν η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και σωματεία και στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 8.3.2023

Το ΤΕΕ θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 8.3.2023

https://web.tee.gr/eidisis/psifisma-tis-de-tee-gia-ti-polynekri-tragodia/

Posted in Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, Ενημέρωση | Tagged , , , , | Σχολιάστε

19 Μάρτη: Οι Πολιτικοί Μηχανικοί ψηφίζουν

Μετά από 7 χρόνια (!), γίνονται ξανά εκλογές στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών την Κυριακή 19 Μαρτίου. Κάλπες θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και σε 53 ακόμα πόλεις.

Εγγραφές νέων μελών στο Σύλλογο μπορούν να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου στο κάτωθι link ή με χειρόγραφη αίτηση: https://www.spme.gr/melh/perioxi-melon/

Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο και συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλοι οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, ανεξαρτήτως εγγραφής στο ΤΕΕ, ενεργοί και συνταξιούχοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο μέχρι και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών του.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ καλεί τους συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς να συμμετέχουν στις εκλογές του Συλλόγου και ιδιαίτερα όσους και όσες δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο να το πράξουν μέχρι την Πέμπτη 9 Μάρτη, για να βγάλουμε το Σύλλογο από την αδράνεια και να τον ξαναθέσουμε σε λειτουργία.

Posted in ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε, Σύλλογοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τι απαιτεί η αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων μας, μετά το σεισμό της Τουρκίας

Του Άρη Χατζηδάκη/ Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΠ

τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών.

chatzidakisaris@gmail.com

Νέο πιστοποιητικό δομικής τρωτότητας ανεξάρτητο από την διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, ώστε να αφορά όλα τα κτήρια. Σύνταξη επικαιροποιημένης ψηφιακής βάσης σεισμικής διακινδύνευσης της χώρας. Επικαιροποίηση του χάρτη σεισμικών ζωνών της χώρας προετοιμαζόμενοι για την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Κίνητρα για την βελτίωση της σεισμικής κλάσης των κτηρίων της χώρας.

Ο σεισμός της Τουρκίας με το ασύλληπτο μέγεθος καταστροφών που προκάλεσε, μας υπενθύμισε ότι πέρα από την ευλογία να ζούμε σε μια από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, ζούμε και σε μια από τις πιο σεισμικά επικίνδυνες γειτονιές της Ευρώπης.

Ας προσπαθήσουμε, αυτή την φορά, να μην ξεχαστούν γρήγορα αυτές οι εικόνες, όπως είναι στην ανθρώπινη φύση, τουλάχιστον όχι πριν βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα και υιοθετήσουμε τα μακρόχρονα και δυστυχώς επίπονα και κοστοβόρα μέτρα για την μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην χώρα μας.

Ο σεισμός της Τουρκίας ήταν ένας πολύ μεγάλος καταστροφικός σεισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι από του 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ στους 8 η ενέργεια που εκλύει ο σεισμός είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη. Παρατηρήθηκαν στην περιοχή που έπληξε επιταχύνσεις στο έδαφος υπερδιπλάσιες από αυτές που προβλέπουν οι σύγχρονοι κανονισμοί τόσο της Τουρκίας, όσο και της Ελλάδας.  Η σεισμική  φόρτιση λοιπόν υπερέβη κατά πολύ την στατιστικώς αναμενόμενη σχεδιασμού των κτηρίων.

Δεν έχει νόημα να αρχίσουμε από μακριά μια προσπάθεια αποτίμησης αν αυτό που είδαμε ήταν αναμενόμενο και τι φταίει. Οι βλάβες ήταν δεδομένες, η έκταση τους όμως θέλει σοβαρότερη έρευνα. Η ποιότητα των κατασκευών δεν εξαρτάται ασφαλώς μόνο από τους καλούς μηχανικούς και τους καλούς Κανονισμούς. Σε αυτό δεν πάσχουν οι γείτονες μας. Η ποιότητα των κατασκευών είναι αποτέλεσμα ενός ολόκληρου κατασκευαστικού συστήματος, που περιλαμβάνει την τεχνική κουλτούρα, την ποιότητα των υλικών, τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού, κλπ. Εδώ πιστεύω ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο «κατασκευαστικού πολιτισμού». Ελπίζουμε όταν η φάση των άμεσων επουλώσεων τελειώσει, ένα κλιμάκιο του ΟΑΣΠ να κάνει μια συστηματικότερη προσπάθεια να διδαχθούμε από την τραγωδία.

Η σεισμική διακινδύνευση, δηλαδή οι αναμενόμενες καταστροφές σε μια περιοχή είναι ανάλογη του μεγέθους του σεισμού, της τρωτότητας των κτηρίων (ποιότητας) και της έκθεσης που εξαρτάται από την πυκνότητα της ανθρώπινης παρουσίας. Στην Τουρκία και οι τρείς παράγοντες ήταν δυσμενείς.

Πώς μπορούμε λοιπόν να προφυλαχθούμε.

Για την ένταση του σεισμού, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το φυσικό φαινόμενο, πέρα από να  προσεγγίσουμε καλύτερα την πιθανότητα εμφάνισης η υπέρβασης κάποιου μεγέθους του. Ήδη στον ΟΑΣΠ επεξεργαζόμαστε την επικαιροποίηση του χάρτη σεισμικών ζωνών της χώρας προετοιμαζόμενοι για την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Η υιοθέτηση υψηλότερων στατιστικά αναμενόμενων τιμών σχεδιασμού των κτηρίων θα οδηγήσει ασφαλώς σε υψηλότερο αρχικό κόστος κατασκευής, αν όμως σχεδιάζουμε, όπως οφείλουμε πλέον, με κριτήριο την οικονομικότητα και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους στην διάρκεια ζωής του κτηρίου, τότε  η αρχική επί πλέον δαπάνη με τον περιορισμό των βλαβών αποσβένεται γρήγορα.

Ο δεύτερος παράγοντας δηλαδή η τρωτότητα των κτηρίων  είναι ίσως η πιο δύσκολη πλευρά της εξίσωσης. Για τα νέα κτήρια τα πράγματα είναι απλά, σχεδιάζονται με υψηλά στάνταρ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το υπάρχον κτηριακό απόθεμα που ούτε είναι δυνατόν ούτε πρέπει να αντικατασταθεί. Στην χώρα μας χοντρικά άνω του 70% των κτηρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα κτήρια. Ας θυμηθούμε ότι το  1986 βελτιώσαμε τις διατάξεις του Κανονισμού του 1959 αλλά το 1995 κάναμε μια τομή και αναθεωρήσαμε τους σεισμικούς συντελεστές με διπλασιασμό τους περίπου. Άρα ακόμα και χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν μας την γήρανση και την έλλειψη συντήρησης υπάρχει μια δυνητική ανεπάρκεια τουλάχιστον 1: 3 στις παλαιότερες κατασκευές. Σε κάθε περίπτωση η τακτική συντήρηση των κατασκευών και η χρήση τους σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο μελετήθηκαν είναι προϋπόθεση καλής συμπεριφοράς τους σε ένα σεισμό.

Το πρόβλημα της αναβάθμισης των υπαρχόντων κτηρίων είναι νομίζω το μεγάλο ουσιαστικό μας καθήκον αν πέρα από ευχές και αναλύσεις θέλουμε να κάνουμε κάτι για να περιορίσουμε την σεισμική διακινδύνευση στην χώρα μας. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό αφορά όλη την Ευρώπη, σε διαφορετικό βαθμό κάθε χώρα βέβαια, αλλά 19 Ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τον σεισμό ως βασικό κίνδυνο. Τον Οκτώβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία το «Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή», που καλείται να αντιμετωπίσει την διπλή πρόκληση της ενεργειακής απόδοσης και της προσιτής τιμής. Παρόλο που συμφωνούμε με την έννοια μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανακαίνιση των κτιρίων, πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσέγγιση που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της ΕΕ απέχει πολύ από μια ολιστική αντίληψη του προβλήματος της διατήρησης και αναβάθμισης των επιδόσεων των υπαρχόντων κτιρίων και υποδομών. Θεωρούμε  ότι το να επενδύει κανείς στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου παραβλέποντας την δομική του ασφάλεια είναι παράλογο, ιδιαιτέρως σε περιοχές με αυξημένο σεισμικό κίνδυνο, όπου, το πρώτο σοβαρό σεισμικό επεισόδιο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για  το ενεργειακά αναβαθμισμένο αλλά μη ασφαλές κτίριο.

Σε χώρες με υψηλή σεισμικότητα όπως η Ιταλία έχει γίνει ήδη σοβαρή προσπάθεια να συνδυαστεί η ανάγκη της ενεργειακής με την σεισμική αναβάθμιση των κτηρίων. Έχει καταγραφεί η σεισμική διακινδύνευση σε κάθε περιοχή και υπάρχει μεθοδολογία αποτίμησης και βαθμονόμησης της σεισμικής διακινδύνευσης κάθε κτηρίου, ανάλογη με την ενεργειακή του βαθμονόμηση. Η βαθμονόμηση και η γνώση της τρωτότητας των κτηρίων, είναι το βασικό εργαλείο χάραξης μιας εθνικής πολιτικής σεισμικής αναβάθμισης. Ήδη ο ΟΑΣΠ με την 3η Αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ μετά από πρόταση κοινής επιστημονικής επιτροπής ΤΕΕ- ΟΑΣΠ, θεσμοθέτησε κλίμακα σεισμικών κλάσεων για τα κτήρια της χώρας μας ανάλογη με την Ιταλική.  Αυτή μπορεί να χρησιμεύσει για την αντικειμενική θέσπιση κινήτρων βελτίωσης της σεισμικής κλάσης των κτηρίων της χώρας.

Τα προβλήματα για την βελτίωση της σεισμικής κλάσης των κτηρίων της χώρας δεν είναι μόνο οικονομικά. Στην κυρίαρχη μορφή κτηρίων στα αστικά κέντρα δηλαδή  τις πολυώροφες οικοδομές με συνιδιοκτησία τα νομικά θέματα δεν είναι μικρότερα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να θεσπιστούν κίνητρα και πόροι για το σκοπό αυτό τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή της ολιστικής αντιμετώπισης είναι το Δημόσιο που πρέπει να δώσει το παράδειγμα του υποδειγματικού ιδιοκτήτη. Δεν θα πρέπει να  προχωρά σε ανακαινίσεις, τουλάχιστον ριζικές, σε κρίσιμα δημόσια κτήρια (νοσοκομεία, σχολεία, αστυνομικά τμήματα, διοικητικά κέντρα κλπ.) χωρίς προηγούμενο στατικό έλεγχο και τις απαραίτητες ενισχύσεις. Δυστυχώς στις προκηρύξεις για τα προγράμματα εξοικονομώ που αφορούν Δημόσια κτήρια δεν τίθενται τέτοιες προϋποθέσεις.

Ο τρίτος παράγοντας της διακινδύνευσης είναι η «έκθεση» στον κίνδυνο που έχει να κάνει με την πυκνότητα της δόμησης και την ένταση της χρήσης, την συγκέντρωση αξιών, την πυκνότητα πληθυσμού κλπ. Προφανώς η έκθεση στις μεγαλουπόλεις αλλά και τα τουριστικά ιστορικά κέντρα είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι στο ύπαιθρο. Εδώ μέτρα πολεοδομικού χαραχτήρα μπορούν να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση απαιτούν όμως ειδική μελέτη και ίσως παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας.

Ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας θα επιδιώξει σε συνεργασία με το ΤΕΕ την σύνταξη μιας επικαιροποιημένης ψηφιακής βάσης σεισμικής διακινδύνευσης της χώρας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής και την εμπειρία του ΤΕΕ από ανάλογο πρόγραμμα το ΕΠΑΝΤΥΚ του 2000, που είχε βασιστεί στην απογραφή του 2000.

Μέτρα προτεραιότητας 

Σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να τεθούν σαν πρώτες σκέψεις τα παρακάτω.

-Καλλιέργεια της ανάγκης για σεισμική αναβάθμιση των υπαρχόντων κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό τρωτότητας τους. Η αναβάθμιση αυτή λογικά προηγείται της ενεργειακής αναβάθμισης και θα έπρεπε να υπάρχουν κίνητρα γι’ αυτό. Για τον στατικό έλεγχο των αυθαιρέτων έχει δοθεί κίνητρο μείωσης του προστίμου.

-Παράλληλα επισήμανση του ρόλου της τακτικής συντήρησης των κτηρίων και της τακτικής επιθεώρησης από μηχανικό.

-Να γίνει υποχρεωτική η σεισμική αναβάθμιση σε πρώτη φάση για τα στρατηγικού χαρακτήρα δημόσια κτήρια και να προηγείται στις περιπτώσεις που προγραμματίζονται σε αυτά επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, (ριζικές ανακαινίσεις ,αλλαγές διαμερισμάτωσης κλπ).

-Να καθιερωθεί ένα είδος πιστοποιητικού δομικής τρωτότητας για τα κτήρια, κατά το πρότυπο του ΔΕΔΟΤΑ, ανεξάρτητο από την διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, ώστε να αφορά όλα τα κτήρια. Αυτό θα μπορούσε να συσχετιστεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου όπως καθιερώθηκε στον νόμο για τον Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος. Να γίνει υποχρεωτικό κατ’ αρχήν στις μεταβιβάσεις και τις ενοικιάσεις ακινήτων. Είναι απαράδεκτο να απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό και όχι δομικής κατάστασης.  Νομικά επιβάλλεται τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ασφάλεια), όσο και προστασίας του καταναλωτή (ασύμμετρη  πληροφόρηση)

-Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον ο κύριος ενός κτηρίου προκρίνει την σεισμική παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου του να είναι και οι εργασίες ενίσχυσης επιλέξιμες επίσης για την όποια κρατική-κοινοτική συμβολή.

*Άρης Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΠ, τέως Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών

Posted in Διεθνή, Επαγγελματικά θέματα, Ενημέρωση, δομημένο περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

ΥΔΟΜ ή Πολεοδομίες

της Σταυρούλας Αγρίου: Πολιτικός Μηχανικός Μsc, Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Αναδημοσίευση από ecopress

Χρειαζόμαστε πολεοδομίες και όχι απλές υπηρεσίες δόμησης για την έκδοση και μόνο οικοδομικών αδειών.  Οι πολεοδομίες οφείλουν να αναγνωριστούν στην συνείδηση της κοινωνίας των πολιτών, ως οι υπηρεσίες που έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν το αξιοβίωτο των ανθρώπων, να μεριμνούν για τις πόλεις που δικαιούνται να ζουν. Την ηθική αποκατάσταση οφείλει να διασφαλίσει η πολιτεία, αλλά να περιφρουρήσουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί φορείς.

Για πολλά χρόνια απασχολούν  την δημόσια συζήτηση οι παθογένειες και οι δυσλειτουργίες των πολεοδομικών υπηρεσιών, με κορύφωση την  πρόσφατη κήρυξη αποχής από την πλευρά των ανθρώπων που τις στελεχώνουν.

To TEE σε δημόσια τοποθέτηση του αναφέρει ότι: «η καλή λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης είναι υποχρέωση του κράτους, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυρήνες δημόσιας εξουσίας και οφείλει να στοχεύει πάντα το δημόσιο συμφέρον, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών».

Μετονομασία και διαρκής απαξίωση

Είναι κοινός τόπος όμως  ότι  η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των διοικητικών αυτών μονάδων, μειώνεται  συνεχώς. Η απαξίωση τους με την δραματική υποστελεχωση και την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος από την πολιτεία για την ενίσχυση και στήριξη της λειτουργίας τους, οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση, παρά την ψηφιοποίηση μιας σειράς διαδικασιών και της εισαγωγής και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, που επέφερε ο ν 4495/17 για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Από το 2011 με τον νόμο 4030/11  οι πολεοδομικές υπηρεσίες μετονομαστήκαν σε  υπηρεσίες δόμησης (ΥΔΟΜ), δίνοντας έμφαση στην αρμοδιότητα τους, που σχετίζεται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ όλες οι άλλες αρμοδιότητες που αφορούν την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, αντιμετωπίζονται ως άλλες πολεοδομικές υποθέσεις,  που οφείλουν οι υπηρεσίες δόμησης να διεκπεραιώσουν.

Ο όρος πολεοδομία που  διαχρονικά είχε επικρατήσει περιέχει δυο όρους. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην πόλη και το δεύτερο συνθετικό (δομια –δομικός) αναφέρεται στην δόμηση και το δομημένο περιβάλλον.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτή ακριβώς η μετονομασία των πολεοδομικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες δόμησης, και η λογική από την οποία διέπεται, στην πραγματικότητα υποβοήθησε και συνέβαλε στην απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου που οι υπηρεσίες αυτές καλούνται να επιτελέσουν για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και την λειτουργία της πόλης

-Πράγματι η δόμηση αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος και εφαρμογής της πολεοδομίας και η ταχεία και νόμιμη έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Όμως  η πόλη υφίσταται όταν εκτός από τον δομημένο χώρο περιλαμβάνει, εξασφαλίζει και διατηρεί και ελεύθερους δημόσιους χώρους, πλατείες, πάρκα, άλση, χώρους πρασίνου και κοινωνικές υποδομές.

Δημόσιος χώρος και πολεοδομικός σχεδιασμός

Οι δημόσιοι χώροι δεν είναι απλά οι χώροι συνάντησης και ελεύθερου χρόνου, αλλά οι χώροι των τελετουργικών της κοινωνικής συνύπαρξης, ό,τι εγγυάται την λειτουργία μιας κοινότητας, μιας πόλης  με δική της ιστορία, ταυτότητα, πεπρωμένο.

Στις συνθήκες κρίσης που βίωσε και βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, που κατέδειξε  την αξία των θεμελιωδών δημοσίων αγαθών, αναδείχτηκε ακόμα πιο επιτακτικά η ανάγκη μετατόπισης του επίκεντρου της πολιτικής σχεδιασμού στην εξασφάλιση , βελτίωση ή την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

Οι νέες προκλήσεις που επέφεραν η πανδημία, η κλιματική κρίση, η ψηφιακή εποχή δημιουργούν νέα προτάγματα και νέες απαιτήσεις, όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την τρωτότητα των πόλεων. Οι δημόσιοι χώροι θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και επιθυμίες.

Οι Δήμοι ως η αυτοδιοικητικη μονάδα εγγύτερα  στον πολίτη, καλούνται  να εφαρμόσουν πολιτικές και να υλοποιήσουν δράσεις για την προσαρμογή της πόλης  στην κλιματική αλλαγή.

Απαραίτητο εργαλείο για την  μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, καθώς αυτός μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, για τη θωράκιση των πόλεων απέναντι στην κλιματική κρίση, αξιοποιώντας τα εργαλεία της διαχείρισης των χρήσεων γης, της αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της βιώσιμης κινητικότητας. Σε αυτή την προσπάθεια, οι πολεοδομίες πρέπει να έχουν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο.

Ο όρος λοιπόν «Υπηρεσία Δόμησης», που  καταργεί τον   πρώτο όρο της πολεοδομίας, που περιλαμβάνει την λέξη πόλη και ο τρόπος που αυτή σήμερα προσεγγίζεται, αποδίδοντας ως αποκλειστικό περιεχόμενο τον σκοπό της δόμησης, συρρικνώνει την αξία, το νόημα και την αποστολή της.

Με την μετονομασία των πολεοδομιών σε υπηρεσίες δόμησης  υποτιμήθηκαν και αποσιωπήθηκαν όλες αυτές οι ενέργειες που απαιτούνται αφενός για την υλοποίηση του σχεδιασμού μιας πόλης, τις πιθανές τροποποιήσεις του σχεδίου, καθώς και για τον σχεδιασμό των μελλοντικών επεκτάσεων που απαιτούνται σε μια πόλη,  επιλέγοντας τα κατάλληλα κριτήρια.

Μια πόλη είναι ένα οργανικό σύνολο και ένα σχέδιο πόλης αποβλέπει στην οργάνωση του χώρου και γενικότερα της πόλης, και όχι μόνο στην δόμηση. Μια οργάνωση που απαιτεί ένα πολεοδομικό σχεδιασμό, καλύπτοντας τις ανάγκες του μέλλοντος με όρους αειφοριας, ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας.

Χρειαζόμαστε πολεοδομίες και όχι απλές υπηρεσίες δόμησης

Είναι γεγονός ότι  στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας δεν έχει  ολοκληρωθεί και  υλοποιηθεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός, ακόμα και στις περιπτώσεις που χρονολογείται δεκαετίες πριν, δεδομένου ότι παραμένουν αδιάνοικτα τμήματα οδών βασικών αξόνων, και δεν έχουν εξασφαλιστεί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Η υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες υποδομές (χώροι αναψυχής, αθλητισμού, παιδικών χαρών, χώροι πρασίνου, βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολείων κλπ) σε επίπεδο γειτονιάς

Η εξασφάλιση όμως των κοινοχρήστων χώρων, από τους Δήμους απαιτεί σύνταξη πράξεων αναλογισμού για τα σχέδια που εκπονήθηκαν με τις διατάξεις του ΝΔ 1923 και πράξεις εφαρμογής για τα σχέδια που συντάσσονται με τις διατάξεις του νόμου 1337/83, που προϋποθέτουν διαδικασίες για την βεβαίωση των εισφορών σε χρήμα, τον υπολογισμό των επικειμένων για να είναι δυνατή η διάνοιξη των οδών και η εκτέλεση έργων υποδομής, διαδικασίες που οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες αδυνατούν να διεκπεραιώσουν.

Επίσης για την υλοποίηση και ορθή εφαρμογή του σχεδίου απαιτείται η εφαρμογή των προβλεπόμενων χρήσεων γης από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, καθώς και η ορθή εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και των υψομέτρων. Απαιτείται ο έλεγχος και η βεβαίωση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε περιοχές για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων.

Για  όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται να κατανοήσουμε ότι χρειαζόμαστε πολεοδομίες και όχι απλές υπηρεσίες δόμησης για την έκδοση και μόνο οικοδομικών αδειών

Οι πολεοδομίες πρέπει άμεσα να αποκτήσουν επαρκή στελέχωσημε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, για να ανταπεξέλθουν στο πολυδαίδαλο πολεοδομικό  νομικό πλαίσιο. Απαιτείται αναγνώριση της σημαντικής αποστολής που καλείται να φέρει σε πέρας το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό τους, με την   αρμόζουσα αμοιβή, υλική και ηθική.

Την ηθική αποκατάσταση οφείλει να διασφαλίσει η πολιτεία, αλλά να περιφρουρήσουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί φορείς, μέσα από την  διασφάλιση της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της διαφάνειας, της ορθής εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού με όρους δημοσίου συμφέροντος.

Οι πολεοδομίες οφείλουν να αναγνωριστούν στην συνείδηση της κοινωνίας των πολιτών, ως οι υπηρεσίες που έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν το αξιοβίωτο των ανθρώπων, να μεριμνούν για τις πόλεις που δικαιούνται να ζουν. Πόλεις που θα επαναφέρουν το δικαίωμα  στην πόλη ως το δικαίωμα ατομικής ή ομαδικής πρόσβασης στους πόρους της πόλης, ώστε να μπορούμε  να αναπτύξουμε το  δικαίωμα να τις  αλλάξουμε και να τις επανεφεύρουμε, για μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον .

Πηγή: https://ecopress.gr/ydom-i-poleodomies/

Posted in χωρικός σχεδιασμός, Απόψεις, Επαγγελματικά θέματα, Πολεοδομικά Θέματα, δομημένο περιβάλλον | Σχολιάστε

Παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση των σεισμών στην Τουρκία και την Συρία – Παρέμβαση στην Δ.Ε. του ΤΕΕ

Ακολουθεί η παρέμβαση της Συμμαχίας για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ στην Δ.Ε. του ΤΕΕ:

Οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία και την Συρία με τους χιλιάδες νεκρούς και τις ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές έρχονται να μας θυμίσουν την αναγκαιότητα αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης των λαών. Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας οφείλει σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία, τις σχετικές υπηρεσίες και φορείς των μηχανικών να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Βρίσκεται δε στη διάθεσή τους για την αποστολή κλιμακίων μηχανικών στις πληγείσες περιοχές, ως μία πρώτη προσπάθεια παροχής βοήθειας και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Για τη Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ,

N. Aνδρεδάκης – Μ. Σιδηρόπουλος

Posted in Διεθνή, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τετάρτη 21/12: Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Αλληλεγγύης «Kανένα σπίτι χωρίς ρεύμα»

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ, η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και η κοινωνική Πρωτοβουλία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ συνδιοργανώνουν την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Αλληλεγγύης με σύνθημα «Kανένα σπίτι χωρίς ρεύμα«. Η Γιορτή θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Σπούτνικ (Κεραμεικού & Μυλλέρου, πλατεία Αβδή, Μεταξουργείο) την Τετάρτη 21/12/2022 στις 20:00.

Στόχος της συνδιοργάνωσης είναι να συγκεντρωθεί ένα ικανό ποσό ώστε να φτιαχτεί ταμείο αλληλεγγύης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υλοποιείται ηλεκτρονική καμπάνια crowdfunding με τίτλο Electricity for All!

Η έκρηξη τιμών στην ενέργεια και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης από την πολιτεία σπρώχνουν χιλιάδες συμπολίτες μας στην ενεργειακή φτώχεια με αποτέλεσμα τα σπίτια με κομμένο ρεύμα συνεχώς να αυξάνονται. Η αλληλεγγύη είναι το μοναδικό μας στήριγμα.

Posted in Κρίση, ενέργεια | Tagged , , | Σχολιάστε

Ρύθμιση τώρα για την εκτός σχεδίου δόμηση

Η κυβέρνηση επιμένει στην κατάργηση των παρεκκλίσεων  δόμησης εκτός σχεδίου για αγροτεμάχια κάτω των 4 στρεμμάτων, καταργώντας  τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 4759/2020  που έδινε  μεταβατική περίοδο των 2 ετών, επικαλούμενη προσχηματικά και υποκριτικά ,λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και παρά τις έντονες αντιδράσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας του τεχνικού κόσμου και των ιδιοκτητώναπό την πρώτη μέρα θέσπισης της διαφαινόμενης κατάργησης. Είναι δεδομένο , ότι μέσω των αλλεπάλληλων κρίσεων  (ενεργειακή , οικονομική, υγειονομική )που βιώνει η ελληνική κοινωνία  , για την μεγαλύτερη μερίδα των ιδιοκτητών   αυτών των μικρών γηπέδων  που είναι μικροϊδιοκτήτες , ήταν  ανέφικτη η οικοδόμηση τους , λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων .

 Επομένως , είναι λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν αυτή την μεταβατική περίοδο των δυο ετών ενώ  για την πλειονότητα  ήταν δωρον άδωρον , και αποτελεί μονόδρομο πλέον ότι αυτά τα γήπεδα θα αλλάξουν βίαια και εκβιαστικά χέρια  , από τους μικροϊδιοκτήτες που τα κατέχουν χρόνια η ακόμα και από αυτούς που τα αγόρασαν εναποθέτοντας τις οικονομίες τους ,στην ιδιοκτησία αυτών  που έχουν άμεσα την δυνατότητα δόμησης .

Η εκτός σχεδίου δόμηση έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τον δημόσιο διάλογο, δεδομένου ότι τα προκύπτοντα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά, όπως .ραγδαία αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καταστροφή της γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης εκτεταμένων κυκλοφοριακών και τεχνικών υποδομών, κίνδυνοι από την κατά κανόνα ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων.

Το ερώτημα είναι με ποιους  όρους και ποιες προϋποθέσεις , οφείλει μια ευνομούμενη πολιτεία να δρομολογήσει την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης .

Με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις  το κράτος από το 1923 που προέβλεψε την ζώνη πέριξ των πόλεων και οικισμών , και στην συνέχεια  από το 1962, 1964 , και 1978 με τις παρεκκλίσεις των 750 μ2 , 1200 μ2 και 2000 μ2  , για  γήπεδα με πρόσωπο επί εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής οδού, είχε παραχωρήσει το δικαίωμα δόμησης

Ένα κράτος δικαίου  ,  οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια στις συναλλαγές και να εγγυάται την εμπιστοσύνη των πολιτών , χωρίς αιφνιδιασμούς και εκβιαστικά διλλήματα με πιεστικά και ανέφικτα χρονοδιαγράμματα που οδηγούν σε απώλεια περιουσιών, όταν μάλιστα το ίδιο με αλλεπάλληλους νόμους του  διαχρονικά, προωθούσε την εκτός σχεδίου δόμηση

Αλήθεια τι θα πούμε στους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που αγόρασαν επί σειρά ετών με όλες τις νόμιμες διαδικασίες γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα και όταν αποφασίσουν κάποια στιγμή ερχόμενοι και πάλι στη χώρα μας να τα οικοδομήσουν, θα πληροφορηθούν έκπληκτοι ότι έχουν χάσει το δικαίωμα δόμησης στο οποίο επένδυσαν.

Τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια άλλωστε  έχουν  κρίνει ότι τα γήπεδα εκτός  σχεδίου, τα οποία έχουν αποκτήσει νόμιμα  το δικαίωμα δόμησης ,δικαιούνται  αποζημίωση από την πολιτεία ,όταν αίρεται  το δικαίωμα αυτό, αφού ο ιδιοκτήτης εμποδίζεται από το να εκμεταλλευθεί πλήρως την ιδιοκτησία του και συνεπώς παραβιάζονται περιουσιακά του δικαιώματα,

Όταν η κυβέρνηση μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων με δραματική αύξηση στις τιμές των υλικών λογω της ενεργειακής κρίσης , αποφασίζει να καταργήσει τις παρεκκλίσεις, οφείλει να αντιμετωπίσει  και να θεραπευσει πρώτα τους λόγους που το δημιουργησαν  και που οδηγούν στην εκτός σχεδίου δόμηση σε μικρά οικόπεδα.

H έλλειψη πολεοδομημενης γης εντός σχεδίου, η έλλειψη οριοθέτησης οικισμών και επεκτάσεων , οι υπερβολικές καθυστερήσεις στην πολεοδόμηση επεκτάσεων και στις πράξεις εφαρμογής, η ανυπαρξία στεγαστικής πολιτικής του κράτους, η έλλειψη κοινωνικής κατοικίας , αύξαναν  την ζήτηση και ανέβαζαν  τις τιμές της γης σε ύψη που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα μικρομεσαία εισοδήματα, τα οποία κατέφευγαν στα μικρά αγροτεμάχια εκτός σχεδίου

Επιπροσθέτως στην  Ελλάδα αυτοί που την δεκαετία του 60, 70 και 80 διεκδίκησαν το δικαίωμα στην δόμηση , ήταν οι μικροϊδιοκτήτες, που μέσα από τις παρεκκλίσεις της δόμησης εκτός σχεδίου  και τις μικρές αρτιότητες , ή, και την αυθαίρετη δόμηση, έκαναν εφικτό το όνειρο για διακοπές  στο εξοχικό, στο βουνό η στην θάλασσα, για όλη την ευρύτερη οικογένεια

Σταδιακά και μέσα από την κρίση του χρηματιστηρίου, όπου χάθηκαν εισοδήματα και ιδιαίτερα την εποχή των μνημονίων , που επακολούθησε η μείωση του ΑΕΠ κατά 25% και η εκτίναξη του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, η τάση αυτή αντιστράφηκε και μηδενίστηκε για τους μικροϊδιοκτήτες

Αντιθέτως, στους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ,που απευθύνονται σε στρατηγικούς επενδυτές, η  δυνατότητα παραγωγής  «Σύνθετων και ολοκληρωμένων υποδομών μικτής χρήσης» από την περίοδο της κρίσης του 2011 και μετά και με διαδικασίες fast -track  επιτρέπει την  οργανωμένη μαζική παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας, σε οικόπεδα επιφάνειας 1000 τμ που οριοθετούνται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις και ευνοϊκούς όρους δόμησης, παρέχοντας  το δικαίωμα διαβίωσης και απόλαυσης της φύσης σε ιδιοκτήτες με υψηλά εισοδήματα και ενισχύοντας την τουριστική υπερεκμετάλλευση.

Επί πλέον η οργάνωση του εξωαστικου χώρου , με τον καθορισμό χρήσεων γης που θα προστατευσουν τον ορεινό όγκο , τον παράκτιο χώρο , τις περιοχές προστασίας της φύσης και θα φροντίσουν για την εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής , της γης υψηλής παραγωγικότητας , και τον καθορισμό των απαιτούμενων κατά περίπτωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, μέσα  από την εκπόνηση των ΤΠΣ δεν έχουν προχωρήσει στην συμβασιοποιηση τους, παρά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους

Επομένως αν η πολιτεία επιθυμεί πραγματικά να προστατεύσει το περιβάλλον και τις εκτός σχεδίου περιοχές , ας φροντίσει για την εκπόνηση και ολοκλήρωση  του σχεδιασμού εντος και εκτός.

 Τότε μόνο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ομαλή και με ορους κατάργηση της δόμησης ,εκεί που από τον σχεδιασμό κριθεί αναγκαίος και επιβεβλημένος για την προστασία του τοπίου, του περιβάλλοντος, του δημοσίου συμφέροντος 

Προς το παρόν, το μόνο αποτέλεσμα, και μάλιστα άμεσο, που θα έχουν οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι να πλήξουν τη μικρή ιδιοκτησία και να προκαλέσουν τη βίαιη αναδιανομή και ανακατονομή γης προς τα πάνω.

Posted in χωρικός σχεδιασμός, Ακίνητα, Πολεοδομικά Θέματα, δομημένο περιβάλλον | Tagged , , | Σχολιάστε

Κυριακή 27/11: Εκλογές ΠΣΔΑΤΜ – Οι Τοπογράφοι ψηφίζουν

Την Κυριακή 27/11 οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ψηφίζουν για την αναδειξη των συλλογικών οργάνων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Τα μέλη της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές (ώρες προσέλευσης, πόλεις, προϋποθέσεις συμμετοχής κλπ) θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-40-57

Το ψηφοδέλτιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Η εκλογική διακήρυξη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Posted in Σύλλογοι | Tagged , , | Σχολιάστε

Κυριακή 27/11: Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Την Κυριακή 27/11 οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ψηφίζουν για την αναδειξη των συλλογικών οργάνων στο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και στα Τοπικά Τμήματα. Τα μέλη της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Αρχιτεκτόνων καθώς και σε επιμέρους τοπικά ψηφοδέλτια.

Αναλυτικά, πληροφορίες για τις εκλογές θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.sadas-pea.gr/tag/ekloges-2022/

Posted in Αρχιτεκτονική/Σχεδιασμός, Σύλλογοι | Tagged , , | Σχολιάστε