Ανακοίνωση σχετικά με τον νέο νόμο: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος (Άρθρο 40, παράγραφος ιζ, ιη) ΔΕΝ προβλέπεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το μηχανικό, ούτε η υπάρχει απαίτηση κατάθεσης άλλων κρατήσεων  από τον μηχανικό , καθώς και της συμφωνηθείσας αμοιβής στην ΕΤΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αντίστοιχα μεταξύ άλλων απαιτούνται:

 ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δηµοσίου, ΕΦΚΑ και δήµου, καθώς και

ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµο λόγιο που αφορά την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

Επομένως η μόνη υποχρέωση του μηχανικού παραμένει η καταβολή του ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Advertisements
Posted in Επαγγελματικά θέματα, Ενημέρωση | Σχολιάστε

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-η περίπτωση των δημοτικών σχολείων

Το ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, διοργανώνει στις 08.11.2017 εσπερίδα με θέμα :

«ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-η περίπτωση των δημοτικών σχολείων»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ με θέμα:

«ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-η περίπτωση των δημοτικών σχολείων»

17:00 -17:30 Προσέλευση-χαιρετισμοί

17:30 -17:45 Παρουσίαση Νομοθετικού Πλαισίου –(Έγκριση Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Αριθμ.
ΔΜΕΟ/Ο/3050) εκπρόσωπος Σ.Ε.Σ

17:45 -18:00 Καλές πρακτικές για την διάχυση μηνυμάτων οδικής
ασφάλειας σε δημοτικά σχολεία – Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Διπλ.
Πολιτικός Μηχανικός –Συγκοινωνιολόγος, ΕΛΕ Α’ Ε.Κ.Ε.Τ.Α / Ινστιτούτο
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

18:00 -18:15 -Ασφαλείς διαδρομές προς και από το σχολείο –Safe routes to
schools – παραδείγματα εφαρμογής σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ευαγγελία Γαϊτανίδου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Ε.Τ.Α / Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

18:15 -18:30 Δράσεις στο θέμα της οδικής ασφάλειας της Ελληνικής
Αστυνομίας- Μιλτιάδης Καρακολίδης Υποδιοικητής Τροχαίας
Καβάλας
18: 30 -18: 45 Διάλλειμα

18:45 -19:00 Δράσεις και προτάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε
σχολικά συγκροτήματα – Δημοσθένης Τουλκίδης– Αντιδήμαρχος
Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Τεχνικών
Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Καβάλας

19:00 -19:15 Παράδειγμα εφαρμογής μέτρων βελτίωσης οδικής ασφάλειας
σε Δημοτικό Σχολείο στην Καβάλα – Θεμιστοκλής Ζηνάς –Αγρ.
τοπογράφος μηχ/κός m.sc

19:15 -19:30 Η μεταφορά των μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ,
προβλήματα και λύσεις– Ιωάννης Χαλεπιάδης αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας

19:30 -19:45 Το παιδί ως χρήστης των Μ.Μ.Μ. η ευθύνη του οδικού
Μεταφορέα και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το
παράδειγμα του Ο.Α.Σ.Θ Θανάσης Σκορδάς Διπλ. Μηχανολόγος
Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

19:45 Λήξη- Ερωτήσεις / συζήτηση

Posted in Ενημέρωση, Παιδεία | Σχολιάστε

Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

(Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30/10/2017
Αρ.Πρωτ.: 2128/30-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
TAX. ΚΩΔ. : 10110
ΤΗΛ: 210. 3368322
FAX: 210.3368131
e-mail: protokollo@yeka.gr

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016 εγκυκλίου σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, και εν όψει της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της ενιαίας ενημερότητας από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ανάλογα με την ιδιότητα (εργοδότη ή ασφαλισμένου) του αιτούντος βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Β. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η χορηγούμενη βεβαίωση δεν θα ισχύει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, για την οποία απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα οικεία ειδοποιητήρια.

Είναι ευνόητο ότι μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για την χορήγηση της σχετικής ενημερότητας απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης.

Γ. Τέλος, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο των επιπρόσθετων προϋποθέσεων της παρ. Β, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση. Προκειμένου δε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος διατήρησης της μισθωτής απασχόλησης και επομένως της κατ’ ελάχιστον καταβολής της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη στα πρόσωπα αυτά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την εφαρμογή των ανωτέρω και την συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά αναφερόμαστε στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο μας.

Δ. Ρυθμίσεις

Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της οικείας ρύθμισης.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. Πετρόπουλος

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/2017: ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ

Η ΡΠΜ χαιρετίζει την ψήφιση του Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος  με ευρεία πλειοψηφία. Από σήμερα το Δομημένο Περιβάλλον μπαίνει σε νέα τροχιά με επίκεντρο την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση της ανάπτυξης του χώρου με όρους αειφορίας και  κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτός ο νόμος μπορεί να συμβάλλει  την αρχή του τέλους της  αυθαίρετης δόμησης στον τόπο μας.

Μια σειρά από σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι:

  • Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος  μια νέα  και σύγχρονη δομή που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του Δομημένου Περιβάλλοντος. Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περιφέρειες και για πρώτη φορά θεσπίζεται η αποσύνδεση αδειοδότησης και ελέγχου.
  • Ιδρύεται Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρωνκαι η αντιστοίχιση μέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων  με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ) αλλά κυρίως με την κατάργηση  της εμπορευματοποίησης των τίτλων.
  • Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμουγια την παρακολούθηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας.
  • Ενεργοποιείται ο νέος τρόπος έκδοσης πολεοδομικών αδειών καιμπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον  εκμηδενισμό του χρόνου αναμονής και καθυστέρησης, στην εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.
  • Με την κατάργηση της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση οικοδομικών αδειών χιλιάδες συνάδελφοι που έχουν διαλυθεί από την κρίση και μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια καθώς δεν είχαν ενημερότητα λόγω χρεών, πλέον επωφελούνται και επιστρέφουν στο επάγγελμα άμεσα, σε πείσμα όσων με πράξεις ή παραλείψεις, στην πραγματικότητα, αντιτάχθηκαν σε αυτό.
  • Μειώνονται τα πρόστιμα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων .

Η ΡΠΜ παρακολούθησε συστηματικά τη διαβούλευση, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της συζήτησης με κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων.  Παρενέβη για να συμπληρώσει ή διορθώσει άρθρα του σχεδίου Νόμου, με κυριότερη τη μη απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας δόμησης, απεγκλωβίζοντας έτσι χιλιάδες συναδέλφων που βρέθηκαν στην δίνη της δημοσιονομικής κρίσης.

Το στοίχημα πλέον είναι αφενός ο μεγάλος αριθμός Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτείται να εκδοθεί έγκαιρα και αφετέρου να αντιμετωπιστούν, επίσης έγκαιρα, τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή που θα προκύψουν,  ώστε η διετής προθεσμία του Νόμου να αποτελέσει επιτέλους το τέλος της πολιτικής ομηρίας των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων στην  οποία τους κρατούσε για δεκαετίες το πολιτικό σύστημα αναζητώντας  εκλογική πελατεία.

Αθήνα 20 Οκτώβρη 2017

Posted in Αρχιτεκτονική/Σχεδιασμός, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Ομόφωνη αθώωση της συναδέλφου Ράνιας Πάλμου

Ομόφωνα κηρύχτηκε αθώα η συναδέλφισσα και μέλος της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών  Ουρανία Πάλμου, στο τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, κατά την εκδίκαση μήνυσης εναντίον της, του Προέδρου του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών κ.Βασιλείου  Μπαρδάκη για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η μήνυση αφορούσε την ανάρτηση στο κτίριο του ΤΕΕ-ΤΔΕ από την κ.Πάλμου την ημέρα των εκλογών για ανάδειξη νέων οργάνων του συλλόγου, αφίσας, η οποία περιείχε αναδημοσίευση άρθρου της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο «Πανεπιστημιακές εργολαβίες για τα… δικά τους Παιδιά».

Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης που χιλιάδες νέοι συνάδελφοι οδηγήθηκαν στο εξωτερικό , που πολλοί από μας βρέθηκαν ανασφάλιστοι και ανασφαλείς ,λίγο πριν τις εθνικές εκλογές , μια απλή συλλογή στοιχείων μετά από ταχύ οπτικό  έλεγχο και η συμπλήρωση του αντίστοιχου δελτίου  για 1782 σχολικά κτίρια,  βαφτίστηκε από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ ερευνητικό έργο αξίας 500000.  Κατόπιν παρακάμφθηκαν όλα τα «εμπόδια» και μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θράκης  με σπάσιμο του έργου σε κομμάτια κατέληξε σε απευθείας αναθέσεις σε μέλη και φίλους της ΔΚΜ, συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ευτυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε λόγω της δημοσιοποίησης του θέματος  και της εμπλοκής του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης .

Η  απόφαση του δικαστηρίου δίνει δύναμη σε χιλιάδες συναδέλφους μηχανικούς  που σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες από την οικονομική κρίση .

Δίνει   ελπίδα και απαντά θετικά στην απαίτηση:

  • για μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες του έργου των μηχανικών
  • για ισότητα ευκαιριών για όλους
  • για περισσότερη  δημοκρατία  και  ελευθερία λόγου στην αποκάλυψη των σκοτεινών πλευρών του επαγγέλματος
  • για πλήρη  έλεγχο όλων των συνδικαλιστικών οργάνων αλλά και των προσώπων  που εκλέγονται για να υπηρετούν τα συμφέροντα των μηχανικών .

Παράλληλα η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση άμεσα να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που να βοηθούν σε  αυτή τη κατεύθυνση νομοθετώντας και καθιερώνοντας την  πλήρη διαφάνεια σε όλους τους τομείς από την οικοδομική άδεια έως την ανάθεση μελέτης η έργου.

Θεωρούμε θετικό βήμα και  κατάκτηση μας  την νομοθετική ρύθμιση (Ν 4412/2016 άρθρο 14) σύμφωνα με την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων  και αντίστοιχα του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής για να θεωρηθεί μια σύμβαση ως ερευνητικό έργο αλλά απαιτούμε  ευρύτερα  βήματα ελέγχου όλων των αναθέσεων σε όλη τη κλίμακα  των μελετών και των έργων..

Την προχθεσινή απόφαση την αφιερώνουμε στους συναδέλφους μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ως μια μικρή προσφορά στην προσπάθεια να γυρίσουν σε μια χώρα που οι κουμπάροι …δεν θα θέλουν και ανταλλάγματα.

Posted in Αλλες Παρατάξεις, Δημόσια Έργα, Διαφθορά, Ενημέρωση, Σύλλογοι | Σχολιάστε

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών (ΡΠΜ) καταδικάζει έντονα την ενέργεια του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών κ. Β.Μπαρδάκη, να μηνύσει και να οδηγήσει τη  Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στα δικαστήρια την συνάδελφο και μέλος της ΡΠΜ Ράνια Πάλμου με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Η συνάδελφος, στις τελευταίες εκλογές του συλλόγου, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, είχε αναρτήσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για ενημέρωση των μελών του, δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, το οποίο αναφερόταν στην απευθείας ανάθεση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μελέτης, η οποία αφορούσε Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων σχολείων της Βόρειας Ελλάδας. Η μελέτη αυτή βαφτίστηκε από την τότε διοίκηση της κρατικής εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στην Προγραμματική Σύμβαση με το ΑΠΘ ερευνητικό έργο, για να καταλήξει με τη διαδικασία  των απευθείας αναθέσεων στον κ. Μπαρδάκη, τη σύζυγό του και μερικούς  ακόμη, που κοινό παρανομαστή είχαν τη σχέση του με την συνδικαλιστική παράταξη στο χώρο των μηχανικών, την ΔΚΜ.
Το δημοσίευμα είναι αποκαλυπτικό των παράνομων και παράτυπων ενεργειών που έγιναν και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Και ενώ εύλογα κάποιος θα περίμενε από τον κ. Μπαρδάκη να στραφεί κατά της εφημερίδας και του συντάκτη της, για ένα δημοσίευμα με τίτλο «Πανεπιστημιακές εργολαβίες για τα… δικά τους παιδιά», που ακόμη και σήμερα είναι σε δημόσια θέα, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΥΝ (και όχι μόνο αυτό), ουδέποτε το έπραξε, διότι προφανώς είναι αληθές και στρέφεται κατά της κ.Πάλμου που φρόντισε απλά να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.
Να σημειώσουμε ότι οι επιστημονικοί σύλλογοι και το ΤΕΕ έχουν με αποφάσεις τους επανειλημμένα καταδικάσει την πρακτική αυτή, το βάφτισμα δηλαδή μιας μελέτης ως ερευνητικό έργο και την ανάθεσή της στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επίσης σχετικές αποφάσεις για το παράτυπο της διαδικασίας, έχει κατά καιρούς, εκδώσει το ΣτΕ. Η θέση του τεχνικού κόσμου είναι ότι τέτοιες μελέτες, δημοσίου συμφέροντος οφείλουν να υλοποιούνται μέσα από διαδικασίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου – γεγονός το οποίο έχει πολλές φορές συμβεί στο παρελθόν – προς όφελος του συνόλου των μηχανικών. Ο κ.Μπαρδάκης, ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών είχε πλήρη γνώση της θέσης των συλλόγων για το ζήτημα και όφειλε με τη στάση του να την υπερασπίσει. Επέλεξε όμως για προσωπικό όφελος δικό του, της συζύγου του και μερικών «κολλητών» της ΔΚΜ να καταφύγει στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.
Η λογική αυτή δεν αποτελεί άποψη προσωπικά του κ. Μπαρδάκη αλλά προωθείται ως πρακτική, από την ίδια την παράταξη της ΔΚΜ που πρόσκειται στη ΝΔ και της οποίας σημαίνων στέλεχος είναι ο κ.Μπαρδάκης. Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος οφείλει να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να απομονώσει από τα εκλεγμένα όργανα τους φορείς της.
Σύσσωμος επίσης ο τεχνικός κόσμος οφείλει να σταθεί αλληλέγγυος στη συνάδελφο Ράνια Πάλμου, τα κίνητρα της οποίας ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας και η υπεράσπιση μέσα από τη συνδικαλιστική της δράση των συμφερόντων των συναδέλφων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στις αποφάσεις των επιστημονικών μας συλλόγων.
Για το λόγο αυτό συντασσόμαστε μαζί της και λέμε καθαρά ότι είμαστε όλοι κάτω από την αφίσα που ανάρτησε.
Posted in Αλλες Παρατάξεις, Δημόσια Έργα, Διαφθορά, Ενημέρωση, Σύλλογοι | Σχολιάστε

Έκδοση εγκυκλίου για απονομή εφάπαξ παροχής

Εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος Φ80020/οικ.26004/Δ15.403 που καθορίζει το τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ
παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016.
Σημειώνεται ότι για την απονομή της εφάπαξ παροχής απαιτείται πρόσθετη αίτηση προς τον οικείο φορέα πέραν της
αίτησης συνταξιοδότησης.
Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης.
Posted in Ασφαλιστικό | Σχολιάστε