Προτάσεις για τις ασφαλιστικές οφειλές των μηχανικών στη ΔΕ του ΤΕΕ

ImageHandler2
Στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ την Τρίτη 10/7 τέθηκε το θέμα της μαζικής αποστολής των ασφαλιστικών οφειλών των μηχανικών στο ΚΕΑΟ. Ο Β Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος Ανδρεδάκης αφού εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πρακτική ζήτησε να προχωρήσει άμεσα το ΤΕΕ σε συνάντηση με το υπουργείο καταθέτοντας το ακόλουθο πλαίσιο αιτημάτων:
1.Διαγραφή των ατομικών οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα (τουλάχιστον) από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2016 με ταυτόχρονη διαγραφή του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου διατηρώντας ο ασφαλισμένος το δικαίωμα της μελλοντικής επαναγοράς
2.Διαγραφή των οφειλών που δημιουργούνται λόγω των εκπτώσεων που ισχύουν για τους νέους κάτω της πενταετίας ασφαλισμένους και οι οποίες είναι απαιτητές μετά το πέρας της δεκαετούς απασχόλησης.
3.Παγίωση της ισχύος των εκπτώσεων του Αρθρου 98 του Ν 4387/2016 πέραν της 31.12.2020
4. Ένταξη στο ΚΕΑΟ μόνο των στρατηγικών μεγαλοοφειλετών και κακοπληρωτών, με στόχο τις μη καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι από τις 21 Αυγούστου ξεκινάει μία καινούρια μέρα για τη χώρα, με περισσότερες ελευθερίες κινήσεων στην άσκηση πολιτικών ελάφρυνσης για την κοινωνία. Ας το αποδείξει, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για ένα κλάδο όπως  οι μηχανικοί που έχουν χτυπηθεί αλύπητα από την κρίση και τα απερχόμενα μνημόνια.
Advertisements
Posted in Ασφαλιστικό | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πέμπτη 05/07: τίθεται σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σήμερα Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018, τίθεται σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου κατοχυρώνει την:
·      αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης
·      βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διαφανείς διαδικασίες
·   μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης
·     δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το ΗΠΜ προς τρίτα συστήματα
·      λειτουργία συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μίας στάσης με ψηφιακή μεταφορά αρχείων και ψηφιακή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΠΜ
Οι εμπλεκόμενοι Φορείς έργων/δραστηριοτήτων έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ κατόπιν εγγραφής τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, με πιστοποίηση μέσω TaxisNet, και με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής (πληροφορίες http://www.aped.gov.gr/). Ψηφιακή υπογραφή, επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν και οι Μελετητές που θα εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις αντίστοιχες Μελέτες Περιβάλλοντος. Η πρόσβαση των Μελετητών στο ΗΠΜ σ’ αυτήν τη φάση θα πραγματοποιείται μέσα από τους λογαριασμούς των Φορέων των έργων/δραστηριοτήτων.
Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://eprm.ypen.gr
Τη διαδικασία πιστοποίησης καλούνται να ακολουθήσουν όλοι οι χρήστες του ΗΠΜ, όπως για παράδειγμα:
– οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες (Τμήματα) της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χαρακτηρίζονται ως εσωτερικοί χρήστες
– οι γνωμοδοτικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
– οι πολίτες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ως φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HELP DESK
Για τη διευκόλυνση των χρηστών θα λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση help.eprm@prv.ypeka.gr και τηλεφωνικά στα 210 6417806 και 210 – 6417714.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο υποστηρίζει όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Το ΗΠΜ έχει τη δυνατότητα συνεχούς  επικαιροποίησης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, την περιβαλλοντική απόδοση, αλλά και όλων των σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε συνδυασμό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρέχουν τη δυνατότητα διαφανούς και γρήγορης αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ελέγχου του περιβάλλοντος, καταπολέμησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος, της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με αξιόπιστα εργαλεία στη διάθεση της κοινωνίας.
Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.α.
Η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου  ασκείται από την υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΝ, ενώ ο συντονισμός και η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.
Posted in Δίκαιη Ανάπτυξη, Δημόσια Έργα, Δημόσιο, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

304 συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, ενάντια στον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία

Η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ έχει στόχο να κλείσει μια μακρά περίοδο εντάσεων και συγκρούσεων, που τροφοδοτήθηκε από την μισαλλοδοξία και τους εκατέρωθεν εθνικισμούς, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την ειρήνη, τη φιλία και την συνεργασία στα πολύπαθα Βαλκάνια.

Μεταξύ άλλων το κείμενο υπογράφουν οι κάτωθι συνάδελφοι, εκλεγμένοι στο ΤΕΕ, σε συλλόγους και σωματεία:

1) Νίκος Ανδρεδάκης, Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ
2) Θεόφραστος Βαμβουρέλλης, αντιπρόσωπος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΕΚΟ (ΠΕΠΕΚΟ)  στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ), μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
3) Κωνσταντίνος Βλαχάκης, μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών
4) Νίκος Ζαρκαδούλας, μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
5) Όλια Ζηκοπούλου, Μέλος ΔΕ ΠΤ ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
6) Γιάννης Καζάκος, μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
7) Διονύσης Κεκάτος, Αντιπρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων (Τμήμα Αττικής)
8) Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

9) Κριστίνα Μακνέα, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ (Μηχανικοί Δημόσιου Τομέα)

10) Δημήτρης Μπακογιάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ
11) Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΕ, Μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
12) Γιώργος Πλατσάκης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
13) Κωνσταντίνος Πρωτόπαππας, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ
14) Αλέξης Ράνιος, Αντιπρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ
15) Αντώνης Σαμιωτάκης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

16) Γιάννης Σαρρής, μέλος ΔΣ Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος19) Γιάννης Τσιωνάς, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΠΤ ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

17) Νέστορας Τσουμαλάκος, Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας (Μηχανικοί Δημόσιου Τομέα)
18) Παύλος Χωριανόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. E – mail επικοινωνίας: rizoengineers@gmail.com

 

Posted in Απόψεις, Διεθνή, Θέσεις | Σχολιάστε

Εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

Εδώ και καιρό έχει ανοίξει μια μεγάλη δημόσια συζήτηση σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ηπείρου, γεγονός εξαιρετικά θετικό, καθώς ο διάλογος βοηθά να απαντηθούν ερωτήματα να αποσαφηνιστούν παρεξηγήσεις και να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι ειδικές … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ – Η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 14-06-2018

Την εγκύκλιο που επισφραγίζει την επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον Αύγουστο υπέγραψε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.

Η εγκύκλιος καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επέκταση και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής, για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, της συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση και δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

Η επαναφορά από τον ερχόμενο Αύγουστο των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, δίνοντας τους τη δυνατότητα της διεκδίκησης και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις μισθών και βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ενίσχυση της θέσης του κόσμου της εργασίας είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί απάντηση σε όσους αντιτίθενται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η υπογραφή της εγκυκλίου αποτελεί απάντηση σε όσους την αμφισβητούν.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41019

Posted in Δίκαιη Ανάπτυξη, Εργασιακά | Tagged , , , , | Σχολιάστε

ΤΕΕ : ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΤΕΕ, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας το Σάββατο 9/6 συζητήθηκε ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης η προοπτική της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις στον τεχνικό κλάδο (μετά από πρόταση και εισήγηση της ΡΠΜ). Μετά από αρκετές τοποθετήσεις μελών, η Αντιπροσωπεία ως φορέας εκπροσώπησης του συνόλου των μηχανικών (εκ των οποίων το 35% εργάζονται ως μισθωτοί) αναγνώρισε τις κακές συνθήκες με τις οποίες εργάζεται μια σημαντική μερίδα των μισθωτών συναδέλφων, με χαμηλούς μισθούς, λιγοστά δικαιώματα, και ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8ωρο.

Με βάση αυτό η Αντιπροσωπεία έκρινε ότι στις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο (με την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων), στην πορεία ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του κλάδου, είναι αναγκαία η υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  ανάμεσα στις Εργοδοτικές Ενώσεις και Σωματεία Εργαζομένων του κλάδου, που να προβλέπει αξιοπρεπείς μισθούς, καλές συνθήκες εργασίας και κοινά δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα του τρόπου αμοιβής τους (ΔΠΥ ή μισθωτοί) . Στην κατεύθυνση αυτή αποφάσισε την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της προοπτικής υπογραφής μια νέας Σύμβασης και συστάθηκε επιτροπή της Αντιπροσωπείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συζητά για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο τεχνικό κλάδο και είναι  θετικό ότι λαμβάνει απόφαση υπέρ της αναγκαιότητάς της, στηρίζοντας εμπράκτως τους εργαζομένους μηχανικούς. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους, προερχόμενους μάλιστα από πολλές διαφορετικές παρατάξεις, που στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή. Προκαλεί εντύπωση ωστόσο, η στάση ορισμένων δυνάμεων της Αντιπροσωπείας και πιο συγκεκριμένα της ΔΚΜ  που δεν τοποθετήθηκε ούτε στήριξε την απόφαση αυτή (προφανώς πορευόμενοι στο δρόμο που χάραξε ο Κ. Μητσοτάκης), αλλά και της Πανεπιστημονικής και του BlockTEE που απείχαν από την ψηφοφορία, παρότι υποτίθεται στηρίζουν την προοπτική των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Posted in Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Εργασιακά | Tagged | Σχολιάστε

Η συμβολή του ΤΕΕ στην αναπτυξιακή ατζέντα

Με άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» της προηγούμενης Κυριακής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός, επιχειρεί να ασκήσει κριτική στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί κανείς να πει ότι, ως επικεφαλής του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ασκεί κριτική στην πολιτεία σε αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αν όμως διαβάσει το άρθρο κάποιος που έχει έστω και μικρή σχέση με την καθημερινότητα του ΤΕΕ, τότε θα βγάλει τα ακριβώς αντίθετα συμπεράσματα.

Πρώτον, ο αρθρογράφος σε όλη την επιχειρηματολογία του δεν αρθρώνει ούτε μισή πρόταση για τους μισθωτούς μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν το 40% του τεχνικού κλάδου και εργάζονται κατά κύριο λόγο με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα και χαμηλούς μισθούς. Αντ’ αυτού δίνει βάρος στη μείωση της φορολογίας για τα εταιρικά κέρδη, χωρίς να μπαίνει στη βάσανο της αναδιανομής, γεγονός που δείχνει ποιους επιλέγει να εκπροσωπήσει προνομιακά.

Δεύτερον, αν εξαιρέσει κανείς τις τρεις προτάσεις που αφορούν τα εταιρικά κέρδη, τον φόρο μερίσματος και την προκαταβολή φόρου, οι υπόλοιπες οκτώ περιλαμβάνονται ήδη στο αναπτυξιακό σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο πρόεδρος του ΤΕΕ επιχειρεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση με το σχέδιό της!

Τρίτον, της κριτικής θα έπρεπε να προηγείται η αυτοκριτική. Είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι το ΤΕΕ είναι απόν από όλα τα μεγάλα διακυβεύματα της περιόδου στη χώρα μας. Την τελευταία τριετία έχουν ψηφιστεί αρκετοί νόμοι που αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα τους μηχανικούς και το ΤΕΕ δεν έχει τοποθετηθεί με ευθύνη του προέδρου ούτε δημόσια ούτε εσωτερικά.

Αντιθέτως, ο κ. Στασινός επιλέγει να είναι λαλίστατος στη δημόσια σφαίρα σαν πολιτικός καριέρας και όχι ως επικεφαλής επιστημονικού φορέα. Την ίδια ώρα εντός των τειχών τηρεί σιγήν ιχθύος. Όχι μόνο ο ίδιος αλλά και η παράταξη που εκπροσωπεί (της Νέας Δημοκρατίας).

Από το προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών και το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ μέχρι τα αναπτυξιακά ζητήματα δεν έχουμε ακούσει μισή πρόταση από τον κ. Στασινό. Τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί 13 αναπτυξιακά συνέδρια στη χώρα, εκ των οποίων δύο στην Αττική, και ο πρόεδρος του ΤΕΕ δεν συμμετείχε σε κανένα.

Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος του φορέα, που είναι τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και εκπροσωπεί την κοινότητα των μηχανικών, οφείλει να καταθέτει προτάσεις θεσμικά και με κριτήριο τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, μια ορθολογική συμβολή στην αναπτυξιακή ατζέντα από τη σκοπιά των μηχανικών δεν θα μπορούσε παρά να περιλαμβάνει τους κάτωθι άξονες:

• Τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια με αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

• Δημιουργία τοπικών αλυσίδων παραγωγής προστιθέμενης αξίας

• Καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος

• Προώθηση αναπτυξιακών προτύπων με περιβαλλοντικό πρόσημο.

• Ενίσχυση καινούργιων παραγωγικών προτύπων και τομέων με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

• Στήριξη των συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων

• Δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας

• Βελτίωση των εργασιακών σχέσεων

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στον τεχνικό κλάδο

• Προστασία των σπουδών του μηχανικού

• Απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων στις νέες ειδικότητες

* Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και εκπρόσωπος της παράταξης ΡΠΜ (Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών)

http://www.efsyn.gr/arthro/i-symvoli-toy-tee-stin-anaptyxiaki-atzenta

Posted in Αταξινόμητα, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ | Σχολιάστε