Βέρμιο: Το Eldorado της αιολικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία

Η θέση της ΡΠΜ στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ ΤΚΜ

Την Τρίτη 13/6/2017, στο Δημαρχείο της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπία του ΤΕΕ ΤΚΜ με τοπικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία πρότεινε το Νομαρχιακό Τμήμα Ημαθίας. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που προκάλεσε και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή είναι το «Αιολικό Πάρκο Βερμίου» του οποίου η κατασκευή δεν ξεκίνησε ακόμα αν και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υπάρχει από τον Ιανουάριο 2014. Μετά από αρκετές τοποθετήσεις, αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ ΤΚΜ, η οποία θα ασχοληθεί σε επιστημονικό επίπεδο, με το θέμα.

Σαφώς, η κατεύθυνση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο είναι η στροφή προς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Ελλάδα η αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια θεωρούνται οι πιο αποδοτικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, τα φωτοβολταϊκά απαιτούν μεγάλες εκτάσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι ανεμογεννήτριες έχουν τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είμαστε υπέρ των εγχωρίων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να μην εξαρτόμαστε από ακριβές εισαγωγές και το φυσικό αέριο. Άρα είμαστε τόσο υπέρ των ΑΠΕ, όσο και υπέρ των νέων λιγνιτικών σταθμών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Η χρήση ΑΠΕ είναι κομβικής σημασίας στην έννοια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης προστατεύοντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας αρκεί να υπάρχει ισορροπημένη κατανομή Α/Γ συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Το Βέρμιο είναι ένα όμορφο βουνό όπως τόσα άλλα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το φορτώσουμε με τόσες ανεμογεννήτριες, διότι τότε δε θα είναι βουνό αλλά ηλεκτρικό πεδίο.

Η αδειοδότηση 155 Α/Γ, 465 MW  της ACCIONA  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Βέρμιο, συν  20 MW της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  συν 40 MW της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συν 170 MW της RENEX Αιολική Βερμίου, δηλαδή συνολικά 695 MW στην ίδια περιοχή, καθιστά άτυπα το Βέρμιο ΠΑΠ (Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας) με δυσμενέστερους όρους από τις ήδη θεσμοθετημένες διότι η περιοχή του Βερμίου είναι υποπολλαπλάσια σε έκταση.  Στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/2008) προβλέπονται 3 περιοχές ΠΑΠ: η ΠΑΠ 1 στον Έβρο με 538 τυπικές Α/Γ (ισχύ 1078MW), η ΠΑΠ2 στην Στερεά Ελλάδα με 2174 τυπικές Α/Γ (ισχύ 4348MW) και η ΠΑΠ3 στην Πελοπόννησο με 478 τυπικές Α/Γ (ισχύ 955 MW). Η πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδίου της Κεντρικής Μακεδονίας (Δεκέμβριος 2016) προτείνει για ΕΑΖ (Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη) μια Ζώνη Αιολικών Εγκαταστάσεων, στο Βέρμιο.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πολύ συνοπτικά, όπως αναφέρονται στη ΜΠΕ της ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μόνο, είναι: Στην κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για τη διασύνδεση των Α/Γ μήκους 104,5 ΚΜ, προβλέπεται 5 μέτρα πλάτος, ενώ οι διαστάσεις των στοιχείων του εξοπλισμού απαιτούν για την μεταφορά του, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο πλάτος δρόμου. Για την έδραση των Α/Γ θα απαιτηθούν 160.000  τόνοι μπετόν και μετά το τέλος ζωής της δραστηριότητας, η αποκατάσταση του τοπίου στη αρχική κατάσταση είναι αμφίβολη. Το σύνολο των εκσκαφών του έργου θα είναι 3.280.000 m3 από τα οποία θα περισσέψουν 1.170.000 m3 και θα απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου. Η πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης σημείων υδροληψίας που υδροδοτούν τους οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται κατάντη των περιοχών εγκατάστασης των Α/Γ, είναι αρκετά μεγάλη.

Μπορεί η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του Βερμίου να απορροφήσει αυτής της κλίμακας περιβαλλοντικές πιέσεις και να αποκατασταθεί με τη λήξη της διάρκειας ζωής της δραστηριότητας;

Ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη δηλαδή, η προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ελλάδας, όταν προβλέπονται επενδύσεις με 80% σε εισαγόμενο εξοπλισμό;

Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα;

Για ένα αιολικό πάρκο είναι καθοριστικό, η στάθμιση ωφέλειας και συνεπειών να κλίνει με θετικό πρόσημο, στην ωφέλεια. Όταν ο υπολογισμός των εσόδων για την τοπική κοινωνία γίνεται με λάθος παραδοχές, για παράδειγμα, το ποσοστό απόδοσης των Α/Γ σε 50% αντί του 25% της ονομαστικής τους ισχύος, που είναι ο πραγματικός μέσος όρος απόδοσής τους, ο υπολογισμός της τιμής των ρύπων στα 30 ευρώ/ton CO2 αντί των 7 ευρώ/ton CO2 που ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο ρύπων, όταν οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση του χώρου μετά την εικοσαετία που είναι ο προσδόκιμος χρόνος λειτουργίας των Α/Γ και οι αναφορές για την διαχείριση των προβλημάτων που επιφέρουν οι κατασκευές των συνοδών έργων (διάθεση προϊόντων εκσκαφών, αποψίλωση δασικών εκτάσεων, διατάραξη του οικοσυστήματος κ.λ.π.) είναι θολές, η στάθμιση ωφέλειας-συνεπειών μπορεί εύκολα να έχει αρνητικό πρόσημο.

Το αιολικό δυναμικό στο Βέρμιο δεν είναι το βέλτιστο. Τη στιγμή που σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα σε Α/Γ είναι 2100 MW, βλέπουμε ότι τα σχέδια για το Βέρμιο θα φθάσουν κοντά στα 1000 MW. Και έπεται και συνέχεια; Ποιος το γνωρίζει; Δηλαδή η μισή αιολική ισχύς της χώρας, στο Βέρμιο; Η έννοια ¨Αιολικό πάρκο¨ για ένα τόσο μικρό χώρο είναι ευφημισμός. Πρόκειται για «Βιομηχανική μονάδα. Ηλ. Ενέργειας».

Και επειδή αναμένεται η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ και η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωροταξικών εκκρεμεί για έγκριση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, προτείνουμε

 • Να τεθεί άμεσα, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους εμπλεκόμενους Δήμους το θέμα των ΠΑΠ, για την αποφυγή δημιουργίας ΠΑΠ/ΕΑΖ Βερμίου.
 • Να ανασταλούν προσωρινά, οι άδειες που έχουν εκδοθεί και να επανεκτιμηθεί η ανάγκη στην περιοχή, τέτοιων φαραωνικών έργων έχοντας υπόψη την βέλτιστη λύση, σχετικά με το μέγεθος της επένδυσης, μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη και με δεδομένο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ΜΠΕ είναι λανθασμένα, σε σχέση με την πραγματική απόδοση του αιολικού πάρκου.
 • Να γίνει ένα συνολικό σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα, πόση ενέργεια χρειαζόμαστε από ΑΠΕ και πόση από λιγνίτη και φυσικό αέριο, πόσα κατάλληλα σημεία υπάρχουν για την τοποθέτηση Α/Γ και με πόση ισχύ, πόσες Α/Γ μπορεί να δεχτεί το κάθε σημείο κ.α. Δηλαδή, η κάθε Περιφέρεια να πάρει το μερτικό της.
Posted in Θέσεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Ένα βήμα από τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος.

Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ το διήμερο 10 και 11 Ιούνη υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του ΤΕΕ για τις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου του επαγγέλματος του μηχανικού. Η ΡΠΜ στήριξε ενεργά και σταθερά από την αρχή της διαδικασίας διαβούλευσης εντός του ΤΕΕ τον Οκτώβρη του 2015 το διάλογο μεταξύ των ειδικοτήτων, προάγοντας την άρση των ενδο-συντεχνιακών αγκυλώσεων στην κατεύθυνση της θεσμικής θωράκισης του επαγγέλματος, της κατοχύρωσης του ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς διπλώματος ως μοναδικής προϋπόθεσης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε ειδικότητας και της απόκρουσης της απορρύθμισης του επαγγέλματος όπως αυτή συστηματικά προάγεται τα τελευταία χρόνια από τη διαδικασία της Μπολόνια. Το κείμενο που υιοθετήθηκε στην αντιπροσωπεία ενσωματώνει τις κατευθύνσεις αυτές και συνιστά ιστορική απόφαση στην εκατονταετή πορεία του ΤΕΕ, μιας και για πρώτη φορά βρισκόμαστε ένα βήμα από τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα τις λεγόμενες νέες ειδικότητες, που χρόνια τώρα ήταν στο περιθώριο. Μοναδική παραφωνία αποτέλεσε η στάση της προέδρου της Αντιπροσωπείας που ήθελε να ληφθεί η απόφαση χωρίς να αναγνωστούν οι τροπολογίες.

Η ΡΠΜ στήριξε έμπρακτα την απόφαση συμμετέχοντας αφενός στην εισήγηση και καταθέτοντας παράλληλα στο Προεδρείο και το σώμα της Αντιπροσωπείας υποστηρικτικό κείμενο συμβολής.

Απόφαση της Αντιπροσωπείας

Απαραίτητες ρυθμίσεις στο Π.Δ. για τη διασφάλιση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος.

Posted in Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Επαγγελματικά δικαιώματα, Θέσεις | Σχολιάστε

Κατανομή των εδρών στις Κυκλάδες ανάλογα με το αποτέλεσμα των Εκλογών; ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

… και εκεί που νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα στο ΤΕΕ, για μία ακόμα φορά, διαψευστήκαμε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΤΕΕ, η  Ν.Ε. Κυκλάδων του ΤΕΕ εκλέγεται από την κεντρική αντιπροσωπεία. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι (περιφερειακές) αντιπροσωπείες του ΤΕΕ φροντίζουν και κατανέμουν τις έδρες για τις τοπικές αντιπροσωπείες κατ’ αναλογία των ψήφων της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης στην αντίστοιχη τοπική κάλπη. Μέχρις εδώ όλα καλά.

Καταλαβαίνετε λοιπόν την έκπληξη πολλών μελών της κεντρικής αντιπροσωπείας όταν αντιλήφθηκαν ότι η εισήγηση που υπήρχε δεν ακολουθούσε ακριβώς αυτό το – λογικό, τεκμηριωμένο και πάνω από όλα δημοκρατικό – σκεπτικό, αλλά αντιθέτως όριζε τα μέλη σύμφωνα με το συμφέρον κάποιων παρατάξεων που όμως δεν είχαν πάρει αρκετές ψήφους στις Κυκλάδες!

Για τον λόγο αυτό προτείναμε το αυτονόητο: Να εμπιστευτούμε τη βούληση των 254 συναδέλφων μηχανικών που ψήφισαν στις Κυκλάδες και να κατανεμηθούν οι 5 έδρες με βάση την απλή αναλογική. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες κατανέμονταν, από μία, και κατά σειρά ψήφων, στις παρατάξεις: ΔΚΜ, ΡΠΜ-Οικολόγοι Μηχανικοί και Συνεργαζόμενοι, ΑΚΜΗ, ΕΛΕΜ και μετά από κλήρωση σε μία εκ των ΑΡΑΓΕΣ ή Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την αρχή.

Αντιθέτως, η εισήγηση αφαιρούσε τις έδρες των ΑΚΜΗ, ΕΛΕΜ και ΑΡΑΓΕΣ / Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την αρχή και τις έδινε σε ΔΗΣΥΜ, ΔΗΠΑΜ και σε έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει (!) στις τελευταίες εκλογές. Για την επιλογή αυτή κανένα σκεπτικό δεν δόθηκε, καμία εξήγηση, παρά μόνο ότι είναι θέμα της κεντρικής αντιπροσωπείας και άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει!

Δυστυχώς οι παρατάξεις ΔΗΣΥΜ και ΔΗΠΑΜ (που ωφελούνταν από την πρωτότυπη πρόταση κατανομής των εδρών) με τη στήριξη και της ΔΚΜ δεν φάνηκε να προβληματίζονται ή να αισθάνονται ότι πρέπει να σεβαστούν την ψήφο των μηχανικών στις Κυκλάδες και, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, προχώρησαν στην υπερψήφιση της πρωτότυπης πρότασής τους…

Από την πλευρά μας απλά εκθέτουμε στους μηχανικούς, ιδιαιτέρως των Κυκλάδων, το γεγονός πιστεύοντας ότι κάθε άλλο σχόλιο είναι περιττό…

Posted in Αλλες Παρατάξεις, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε | Tagged , , | Σχολιάστε

Προτάσεις της ΡΠΜ για το Ασφαλιστικό στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 10-11 Ιουνίου

Στην πρόσφατη Αντιπροσωπεία 10-11 Ιουνίου, η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο και τις διεκδικήσεις των συναδέλφων Μηχανικών, προχώρησε στην συγκρότηση μιας βασικής δέσμης μέτρων προς διεκδίκηση στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά η πρόταση της ΡΠΜ :

«Με την ψήφιση του ν. 4472/2017 προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών λόγω της μη αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα του προηγουμένου έτους για τον υπολογισμό τους. Παράλληλα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι μηχανικοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ ταυτόχρονα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί εξακολουθούν ποικιλοτρόπως να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με άλλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, από την οποία οι μηχανικοί ουσιαστικά δεν έχουν καμία απολαβή.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντική η κατάθεση μιας βασικής δέσμης προτάσεων που μπορεί να υποστηριχτεί ευρέως από τους συναδέλφους, με κύριο σκεπτικό αφενός τη διευκόλυνση όσων δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι προκειμένου να επιστρέψουν στην ασφάλιση και αφετέρου την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του συνόλου των συναδέλφων.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, προτείνουμε, ως ελάχιστα κοινά αποδεκτά, τα εξής:

 • Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε πολλές δόσεις
 • Δυνατότητα παγώματος παλαιών οφειλών σε συναδέλφους που είχαν χαμηλά εισοδήματα
 • Μείωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών
 • Δυνατότητα πληρωμής τμήματος του συνολικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει, με αντίστοιχη μείωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης
 • Προαιρετικότητα κλάδων εφάπαξ και επικουρικού, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
 • Ρύθμιση με βάση την οποία αν κάποιο ΑΜΚΑ εμφανίζεται σε ΑΠΔ, να ακυρώνονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση και αν προκύψουν επιπλέον εισοδήματα, η επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς να υπολογίζεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.
 • Δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας με οφειλές
 • Διάρκεια ασφαλιστικής ενημερότητας πρώην ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αντίστοιχη αυτής που εκδιδόταν από το πρώην ΙΚΑ (6μηνη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές)»

 

Posted in Ασφαλιστικό, Αντιπροσωπέια ΤΕΕ, Θέσεις | Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ενόψει της επικείμενης Αντιπροσωπείας, το διήμερο 10-11 Ιουνίου και ελπίζοντας σε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά το σύνολο του τεχνικού κόσμου, η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών καταθέτει τη δική της πρόταση:

«Με αφορμή τον πολυνόμο 4254/2014 που προέβλεπε την απελευθέρωση του επαγγέλματος του Μηχανικού και την ισοπέδωση-εξίσωση των πενταετών ενιαίων διπλωμάτων με τα τριέτη και τετραετή πτυχία, το ΤΕΕ ενεπλάκη σε στη διαδικασία να μιλήσει μετά από πολλά χρόνια συγκροτημένα για τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος.
Αρχικά, έγινε το μπλοκάρισμα της περίφημης Επιτροπής «Κυριτσάκη» από το ΤΕΕ και τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή μηχανικούς (θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Κυριτσάκη ήταν αρμόδια για την έκδοση ΠΔ για τις «δομικές» ειδικότητες). Στη συνέχεια ήρθε η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ το Νοέμβρη του 2014 αφενός απέναντι στον πολυνόμο και αφετέρου υπέρ της ενεργού εμπλοκής του ΤΕΕ στη διαμόρφωση ενός ΠΔ με άξονα την κατοχύρωση των διπλωμάτων. Τα δύο αυτά συμβάντα έδρασαν καταλυτικά στο χτίσιμο ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
Το ΤΕΕ δούλεψε επί 8 μήνες σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες, από τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι το Μάη του 2016. Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών έχοντας συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή, την αποτιμά ως ιδιαίτερα θετική και επιτυχημένη, παρά τα όποια πισωγυρίσματα και τις συχνές αντιπαραθέσεις μεταξύ των ειδικοτήτων.
Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία εκτιμά στην παρούσα φάση ως κρίσιμο στόχο την άμεση και αποκλειστική σύνδεση της πρόσβασης στις επαγγελματικές δραστηριότητες ειδικότητας μηχανικού με το ενιαίο και αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα που παρέχεται από τα Ελληνικά Πολυτεχνεία, Σχολές και Τμήματα ή τα ισότιμα και αντίστοιχα του εξωτερικού. Σ’ ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που η αποτυχημένη πλην όμως συνεχιζόμενη αγγλοσαξονική λογική των δύο κύκλων σπουδών και των πολλών ταχυτήτων μηχανικών καιροφυλακτεί, σε μία χώρα που υπάρχουν τετραετή πτυχία με παραπλήσια αντικείμενα μηχανικού, πλήν όμως διασπασμένα και περισσότερο μονομερή, κρίνουμε ότι προέχει η κατοχύρωση του Διπλώματος Μηχανικού.

Το ενιαίο και αδιάσπαστο πενταετές Δίπλωμα Σπουδών μπορεί να είναι το μόνο διαβατήριο για την πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες μιας ειδικότητας με το ανώτερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος χαρακτήρας των σπουδών είναι αδιαπραγμάτευτος στη λογική που προτάσσουμε καθώς σε καμία περίπτωση το «3+2» ή «3+1+1» ή «4+1» της Bologna Process δεν ισούται επί της ουσίας με πέντε. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας Μηχανικού δεν είναι ένας τυχαίος συνδυασμός κύκλων μαθημάτων αλλά ένα συνεκτικό αλληλοσυνδεόμενο και αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο που χτίζει το γνωστικό υπόβαθρο της ειδικότητας στο απαραίτητο βάθος και εύρος. Είναι σαφές ότι το Δίπλωμα Μηχανικού μετά από πενταετές πρόγραμμα σπουδών έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα τριετές ή τετραετές πτυχίο που έχει συνδυαστεί με ένα μονοετές ή διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η εμπειρία και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δε δύνανται να δώσουν αυτοτελώς πρόσβαση. Ιδιαίτερα ο μεταπτυχιακός τίτλος, στο βαθμό που αποτελεί στο αστικό πανεπιστήμιο προθάλαμος για την εκπόνηση έρευνας, δύναται να προσδίδει μόνο πρόσθετες δεξιότητες στο αντικείμενο και όχι δικαιώματα.

Την ίδια ώρα η ιστορία της παραγωγικής διαδικασίας και των Πολυτεχνείων στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία: τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων ήταν πάντοτε ευρύτερα των στενών ορίων που θα επεφύλασσε ο τίτλος της ειδικότητας, με σημαντικές κοινές γνωστικές διεπιφάνειες μεταξύ τους. Έτσι ο Μεταλλειολόγος δεν περιορίζεται μόνο στα Μεταλλεία, ο Χημικός Μηχανικός δεν περιορίζεται μόνο στις διεργασίες των Χημικών Βιομηχανιών, ο Ηλεκτρολόγος έχει κοινά δικαιώματα όχι μόνο με τους Μηχανολόγους αλλά και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Τοπογράφος δεν περιορίζεται μόνο στις χαράξεις αλλά εμπλέκεται στην εκπόνηση κι επίβλεψη ευρύτερων μελετών και πάει λέγοντας. Η ιστορική, διαχρονική αυτή ιδιαιτερότητα οφείλει να προστατευθεί καθώς πρώτιστα είναι προς το συμφέρον του Μηχανικού ως εργαζόμενου εξοπλισμένου με διευρυμένα γνωστικά εφόδια και ως
εκ τούτου υπέρ της δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Η κατοχύρωση της παράλληλης πρόσβασης στις κοινές γνωστικές διεπιφάνειες μεταξύ συγγενών ειδικοτήτων μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αυτή, σεβόμενη σαφέστατα στο πλαίσιο αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα της ανώτερης τεχνικής ευθύνης στην κύρια ειδικότητα.
Καθώς όμως στην αγορά υφίστανται απόφοιτοι-κάτοχοι τετραετών, τριετών, διετών ή και
πολλαπλών πλήν του ενιαίου πεντετούς συνδυασμών κύκλων σπουδών γεννάται μια αυτονόητη ανάγκη, η αναγνώριση δικαιωμάτων. Έχοντας ορίσει το πλαίσιο πρόσβασης για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, όλοι οι υπόλοιποι απόφοιτοι θα πρέπει να μπορούν να κατοχυρώσουν μόνο μερική πρόσβαση στα δικαιώματα των επιμέρους ειδικοτήτων και όχι στο ανώτερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης. Η διαδικασία αντιστοίχισης πρέπει να γίνεται μέσα από το ΤΕΕ με την τεκμηρίωση του προγράμματος σπουδών. Είναι αυτονόητο το γεγονός, πως όποιος άνθρωπος έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο, θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας χωρίς να καθίσταται όμηρος περιστασιακών πολιτικών. Το ΤΕΕ, οφείλει να διαδραματίσει το θετικό του ρόλο, κατανέμοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς στεγανά και λογικές περιχαράκωσης. To TEE, είναι ο επιστημονικός φορέας όλων των μηχανικών. Θα πρέπει να γίνει ο επιστημονικός φορέας όλων των τεχνικών ειδικοτήτων, λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιστημονική ιδιότητα, την επάρκεια της γνώσης και την έρευνα που παράγεται στα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και της αγοράς εργασίας, προστατεύοντας την ιδιότητα του Μηχανικού και οριοθετώντας την ιδιότητα του Τεχνικού Επαγγελματία.
Να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό ότι αταλάντευτη θέση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών είναι η κατάργηση του αναχρονιστικού διαχωρισμού με τα ΤΕΙ καθώς και των πολλαπλών κύκλων σπουδών. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός και η ιδιαίτερη συγκρότηση της παραγωγής έχουν ανάγκη από μηχανικούς με πενταετές δίπλωμα και από εργοδηγούς που θα προκύπτουν από μία σοβαρή, συγκροτημένη μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση. Ενδιάμεσες βαθμίδες αποφοίτων με μισές γνώσεις και μισά πτυχία δε βοηθούν κανέναν παρά μόνο στην όξυνση των εργασιακών ανταγωνισμών κι εντέλει στην παραγωγή φτηνών, ευέλικτων αλλά κι ημιμαθών εργαζομένων.

Βάσει όλων των παραπάνω κι έχοντας σαφή τη βούληση του ΔΝΤ για απελευθέρωση του
επαγγέλματος, βλέπε διάλυση-εξίσωση προς τα κάτω, ως Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη η ενότητα όλων των ειδικοτήτων στη λογική της κατοχύρωσης του κατά το δυνατόν διευρυμένου πλαισίου πρόσβασης σε δραστηριότητες ανά ειδικότητα, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά την κατοχύρωση και ενσωμάτωση των λεγόμενων νέων ειδικοτήτων. Καλούμε όλες τις ειδικότητες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλογιστούν τον κίνδυνο της αποδιάρθρωσης που παραμονεύει στη γωνία και να εκμεταλλευτούμε το κενό που υπάρχει για την για πρώτη φορά στην σχεδόν εκατονταετή ιστορία του ΤΕΕ, θεσμική κατοχύρωση του του επαγγέλματος του Μηχανικού.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 1. Στο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας, το πρόγραμμα σπουδών νοείται ως συνεκτικό      αλληλοσυνδεόμενο και αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο που χτίζει το γνωστικό υπόβαθρο  της ειδικότητας στο απαραίτητο βάθος και εύρος και όχι ως τυχαίος συνδυασμός κύκλων  μαθημάτων
 2. Το ενιαίο και αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα οδηγεί βάσει του προγράμματος  σπουδών μονοσήμαντα στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της  αντίστοιχης ειδικότητας στο ανώτερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης
 3. Το Δίπλωμα είναι το μόνο διαβατήριο καθώς η εμπειρία και ο Μεταπτυχιακός Τίτλος  δεν μπορούν να δώσουν αυτοτελώς πρόσβαση
 4. Αναγνώριση των κοινών γνωστικών διεπιφανειών μεταξύ ειδικοτήτων με την  κατοχύρωση της παράλληλης πρόσβασης
 5. Κατοχύρωση και ενσωμάτωση των λεγόμενων «νέων» ειδικοτήτων
 6. Κατοχύρωση σύμφωνα με τα παραπάνω των αποφοίτων διπλωματούχων από τα  Ελληνικά Πολυτεχνεία/Σχολές/Τμήματα και τα ισότιμα και αντίστοιχα του εξωτερικού
 7. Επιφυλάσσεται μόνο μερική πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης  ειδικότητας ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών για τους κατόχους μη ενιαίων και  αδιάσπαστων πενταετών τίτλων σπουδών
 8. Απονομή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αποκλειστικά από το ΤΕΕ
 9. Εκσυγχρονισμένη διαδικασία απόκτησης άσκησης άδειας επαγγέλματος μέσω ενός  νέου διευρυμένου και αδιάβλητου συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη ως βασικό  κριτήριο την κατοχή ενιαίου πενταετούς διπλώματος.
 10. Ενωτική σύμπραξη όλων των ειδικοτήτων στη βάση της διευρυμένης κατοχύρωσης,  της διασφάλισης και του αποκλεισμού των συντεχνιακών αγκυλώσεων
 11. Διαμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος στη βάση των παραπάνω αρχών.»

 

Posted in Επαγγελματικά δικαιώματα, Θέσεις, Παιδεία | 1 σχόλιο

Παράταση στις αιτήσεις χρηματοδότησης της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση και παράταση έως τις 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Επιτρέπεται η ακύρωση (και η αναίρεση της οριστικοποίησης) της αίτησης χρηματοδότησης έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η απόφαση Τροποποίησης

Το Πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ»

Posted in Ενημέρωση, Νέοι Μηχανικοί, Οικονομία | Σχολιάστε

Τέλος στην υποχρεωτική ασφάλιση μηχανικών ανεξάρτητα από το αν ασκούν δραστηριότητα ή όχι.

Την κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από το αν ασκούν δραστηριότητα ή όχι προαναγγέλλει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές των μηχανικών που είναι μέλη του ΤΕΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο : Φ.10043/19893/606/30.05.2017 με ΑΔΑ:6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96

«Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι επίκειται κατάργηση της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας με νομοθετική ρύθμιση».

Μια ρύθμιση στην κατεύθυνση αυτή, έρχεται σε συνέχεια των αιτημάτων μεγάλης μερίδας συναδέλφων οι οποίοι έχουν διακόψει τις δραστηριότητές τους στη ΔΟΥ, αλλά εξακολουθούσαν να καταβάλουν κανονικά εισφορές, σε αντίθεση με άλλες ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών.

Το δίκαιο αυτό αίτημα των μηχανικών, επικοινώνησε πρόσφατα η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ανοικτή επιστολή της.

 

 

Posted in Ασφαλιστικό, Εργασιακά, Θέσεις | Tagged , , | Σχολιάστε